Skip to main content
Skip table of contents

2. Kolmi- ja monikulmion mallinnus

Harjoitus 2: Monikulmiot

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Luonnostelun perustasoon ja tasopintaan.
 • Luonnostelun monikulmion piirron ja yhdensuuntaisuusehdon lisäämisen.
 • Lisäävän ja poistavan pursotuksen.

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi luonnos > perusaputasoon.
 • Uusi luonnos > pintaan.
 • Luonnostelu: Monikulmion lisäys.
 • Toimenpide: Lisäävä pursotus.
 • Toimenpide: Poistava pursotus.
Monikulmioiden mallinnus

Uuden osamallin aloitus

 • File > Uusi > Osa.
 • Anna tunnus (joka on samalla mallin nimi ja josta tulee oletuksena myös piirustuksen nimi)
 • Valitse projekti, jonka yhteyteen malli tallennetaan.
Tee ensimmäinen luonnos

Käyttöliittymästä löytyy useita kohtia, joissa voit valita uuden luonnoksen tekemisen perusaputasoihin.

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele kolmio

 • Käynnistä toiminto: Monikulmio.
  • Tämä avaa dialogin: Säännöllinen monikulmio.
 • Valitse: Vapaa piirto
 • Anna sivujen lukumääräksi: 3.


Monikulmion piirron optiot

Piirron tavat:

 • Vapaa piirto: Voit luonnostellen määrätä monikulmion koon.
 • Sisähalkaisija: Voit antaa joko monikulmion sisään piirretyn ympyrän halkaisijan tai vaihtoehtoisesti yksittäisen sivun pituuden.
 • Ulkohalkaisija: Voit antaa joko monikulmion ympäri piirretyn ympyrän halkaisijan tai vaihtoehtoisesti yksittäisen sivun pituuden.

Määrä ja mitat

 • Sivujen määrä.
 • Sivun pituus. Jos annat sivun pituuden, ohjelma laskee halkaisijan.
 • Halkaisija. Jos annat halkaisijan, ohjelma laskee sivun pituuden.

Ehdot ja apuympyrä:

 • Automaattiset ehdot: Tämä kannattaa pääsääntöisesti pitää aina voimassa.
 • Apuympyrä piirretään: Kun haluat hyödyntää apuympyrää vaikkapa muun luonnosgeometrian paikoituksessa.g
Tässä tapauksessa, kun monikulmio on ensimmäinen osamallin piirre, niin suosittelemme että keskipisteeksi osoitetaan osamallin luonnoksen origo (keskiristin keskipiste), kuvassa 1).

Jos haluat että joku kolmion kannoista on vaaka- tai pystysuuntainen, niin  siirrä kohdistinta siten, että sen viereen ilmestyy symboli X tai Y.

 • Napsauta tällöin hiiren osoituspainiketta, jolloin suunta lukittuu, kuvassa 2).

Siirrä kohdistinta, jotta saat halutun kokoisen kolmion., kuvassa 3).

 • Jos olisit valinnut piirtotavaksi Sisähalkaisija tai Ulkohalkaisija, kolmas osoitus tarvitaan "naulaamaan" kolmio paikoilleen.


Lopeta kolmioiden piirtäminen:

 • Käynnistämällä toinen toiminto, esim. Mitta tai

 • Painamalla: Esc-näppäintä, tai
 • Painamalla hiiren keskimmäistä näppäintä.
Anna kolmion kannalle mitta

 • Toiminnolla: Mitta.
 • Osoita viiva, kuvassa 1).
 • Osoita mittaluvun paikka. kuvassa 2).
 • Syötä mittaluvulle oikea arvo: 100.
  • Ohjelma skaalaa kolmion oikean kokoiseksi ja lisää Etäisyys-ehdon. kuvassa 3).


Vaihtoehtoinen mitoitustapa

 • Valitse ensin mitoitettava viiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Pikamitoitus.
 • Osoita mittaluvun paikka.
 • Syötä mittaluvulle oikea arvo.
Lopeta luonnostelu ja siirry toimenpiteeseen

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.
 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.
  • Valitse: Lisää ja Pursota.
  • Anna pituusmitaksi 10.
  • Hyväksy toimenpiteen valinnat: OK.
Apuympyrän näkyminen

Apugeometrian (ohjausviivan) näyttäminen
 • Jos valitsit monikulmiolle apuympyrän piirtämisen, niin apuympyrä piirretään ohjausviivana.
 • Apugeometrian voit piilottaa ja palauttaa näkyviin G-kirjaimella.
 • Apugeometria näkyy tarvittaessa myös piirustuksessa.

Jos haluat, että apuympyrä näkyy vain luonnoksessa, mutta ei koskaan osamallissa, niin.

 • Mene muokkaamaan luonnosta.
 • Valitse apuympyrä
 • Valitse Tyyli-kohdasta: Apuviiva.

Aloita uusi luonnos pintaan

 • Osoita pinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.
Luonnostele kolmio

 • Käynnistä toiminto: Monikulmio.
  • Tämä avaa dialogin: Säännöllinen monikulmio.
 • Valitse: Ulkohalkaisija
 • Anna sivujen lukumääräksi: 3.
 • Anna halkaisija: 55.
 • Osoita keskipisteeksi mallin origo, kuvassa 1).
 • Suuntaa kärki alaspäin, kuvassa 2). ja napsauta kolmio paikalleen.
Säädä kolmion yläviiva vaakasuuntaiseksi

 • Valintanauhasta toiminto: Lisää yhdensuuntaisuusehto.
 • Osoita kolmion yläviiva, kuvassa 1).
 • Osoita keskiristin vaakaviiva, kuvassa 2).


Vaihtoehtoinen tapa yhdensuuntaisuusehdon lisäämiselle

 • Valitse kolmion yläviiva.
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja valitse keskiristin vaakaviiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Yhdensuuntaisuus.

Lopeta luonnostelu ja tee poistava pursotus

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.

 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.

  • Valitse: Poista ja Pursota.
  • Valitse: Kappaleen läpi.
Nurkat kannattaa pyöristää osamallissa eikä luonnoksessa

Jos mallin teräviin nurkkiin halutaan tehdä pyöristykset, kannattaa ne tehdä osamallinnustilalla ei luonnoksessa:

 • Luonnoksen säilyvät yksinkertaisempina ja siten helpommin muokattavina.
 • Pyöristykset voidaan tarvittaessa piilottaa (Mallien keventämistarpeet)

Pyöristyksen teko:

 • Valitse kerralla kaikki sellaisen nurkat, joihin tulee sama pyöristys (Muista Ctrl-painike, jotta aikaisemmat valinnat jäävän voimaan)
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä tämä.
 • Viereisessä kuvassa on tehty kaksi erillistä pyöristystä.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .


Mallin jatkojalostus (käsitellään muissa harjoituksissa)

 • Voit antaa mallille raaka-ainenimikkeen tilannekohtaisella toiminnolla: Nimiketiedot.
  • Nämä näkyvät piirustuksen osaluettelossa.
 • Voit tehdä mallille työpiirustuksen:
  • Valitse piirrepuusta kohta: Piirustukset.
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
Esimerkkejä monikulmioista

 • 4 .... 9 kulmiotVideo

Kesto 2min 14sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.