Skip to main content
Skip table of contents

12. Tekstit

Harjoitus 12: Kappaleessa tekstejä

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään osaan tekstejä.
 • Peilaamaan luonnokseen lisättäviä tekstejä.
 • Peilaamaan piirteitä.


Käytetyt toiminnot:

 • Luonnostelu: Kahden pisteen suorakulmio, kaari (kolme kehäpistettä), teksti.
 • Luonnostelu: Etäisyys, Symmetrisyys, Säde.
 • Toimenpide: Lisäävä ja poistava pursotus.
 • Osamalli: Piirteen peilaus.
Tee uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.Luonnostele runko

 • Toiminto: Uusi luonnos > Poikittais (YZ)-tasoon.

Piirrä

 • Suorakulmio (origon ympäri).
 • Kolmen pisteen kaari (ilman tangentiaalisuutta).

Muuta

 • Ylimmän vaakaviiva ominaisuudet: Apuviiva.

Lisää ehtoja

 • Kaksi symmetrisyysehtoa.
 • Kaksi etäisyysehtoa.
 • Säde-ehto.


Ehtojen visualisointi

Paina F9-näppäintä, joka toimii on/off-kytkimenä muiden, kuin mittaehtojen näyttämiseen. Mitat näytetään aina.
Pursota runko ja tee luonnos pintaan

 • Pursota: 120.

Tee uusi luonnos etupintaan

 • Valitse pinta
 • Tilannekohtainen toimenpide: Uusi luonnos > Pintaan.
Lisää teksti

 • Kirjoita teksti, esim. VERTEX
 • Tekstin korkeuteen voit vaikuttaa kentän Korkeus- ja kentän Mittakaava-arvolla.
 • Tässä harjoituksessa voit antaa:
  • Korkeudeksi 3.5 ja mittakaavaksi 1:2 tai
  • vaihtoehtoisesti korkeudeksi 7 (mittakaavan ollessa 1:1)
 • Sijoita teksti käsivaraisesti.
  • Tekstiä ei voi paikoittaa ehdoilla.
 • Lopeta tekstin syöttäminen Esc-painikkeella.


Tekstin parametrit korkeus, mittakaava ja sijoituspisteet

Jos mallista tehdään piirustus mittakaavassa 1:1, niin tässä annettu korkeus, esim. 3,5mm näkyy sellaisenaan piirustuksessa.

Jos mallista tehdään piirustus mittakaavassa 1:5 ja halutaan että teksti näkyy piirustuksessa 5mm korkeana, on syytä antaa korkeudeksi 5 ja mittakaavaksi 1:5 tai sitten korkeudeksi 25, mittakaavan säilyessä 1:1.

Huomaa myös Teksti-laatikon ympärillä olevat valintanapit, joiden avulla voit säätää mistä kohdin teksti roikkuu suhteessa kohdistimeen.
Pursota tekstillä materiaalia pois

 • Siirry luonnoksesta toimenpiteeseen: OK.
 • Poista - Pursota ja anna pursotussyvyydeksi 2.
Lisää kaareva teksti päätypintaan

 • Valitse päätypinta ja tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Lisää teksti, esim. VERTEX

 • Korkeus: 3.5
 • Kaarevuus: -50
 • Kirjainväli: 0.5
 • Mittakaava: 1:2
 • Lopeta tekstin syöttäminen Esc-painikkeella.


Lisää - Pursota ja anna pursotussyvyydeksi 2.


Tekstin parametrit kaarevuus ja kirjanväli

Kaarevuus = Kertoo tekstin keskikohdan kaarevuuden.

 • Positiivinen kaarevuus tuottaa "Hymynaama"-kaarevuuden.
 • Negatiivinen kaarenuus tuottaa "Surunaama"-kaarevuuden.

Kirjainväli = Oletusväli tulee tyhjällä arvolla.

 • Positiivinen arvo lisää tilaa kirjainten normaaliväliin.
 • Negatiivinen kirjainväli supistaa kirjainten väliä tai kääntää jopa kirjainten järjestyksen "oikealta vasemmalle luettavaksi".

Tekstin parametrit yllä huomiolaatikossa

1) Normaali teksti (Leveys: 1 ja Kirjanväli:  tyhjä).

2) Kirjainväli 1 (ja Leveys 1).

3) Leveys 2 (ja Kirjanväli:  tyhjä).
Pursotetaan teksti pinnasta ohi

 • Uusi luonnos > XY (vaaka)-tasoon. (tai jos perusaputasot ovat näkyvissä, niin sitten vaakasuuntaisen tason pintaan).

Lisää teksti, esim. VERTEX

 • Korkeus: 20
 • Kaarevuus: tyhjä.
 • Kirjainväli: tyhjä.
 • Mittakaava: 1:1
 • Lopeta tekstin syöttäminen Esc-painikkeella.
Toimenpiteen suorittaminen:

 • Lisää - Pursota.
 • Valittuun pintaan.
  • Osoita pinta
 • Anna Offset 1 arvo: 1

Pursotuksen Offset-arvo

Pursotuksen positiivinen Offset-arvo ulottaa pursotuksen osoitetun pinnan kanssa yhdensuuntaiselle pinnalle, joka on Offset-arvon verran osoitetun pinnan yläpuolella.

 • Tämän harjoituksen esimerkissä, pursotus lähtee liikkeelle osan keskeltä ja ulottuu pintaa + Offsetin verran pinnan ohi.

Jos pursotustaso olisi ollut osan ulkopuolella ja pursotus olisi tehty valittuun pintaan positiivisella offset-arvolla, niin pursotus ei olisi ulottunut pintaan saakka, vaan jäänyt "ilmaan" offsetin arvon verran.
Peilaa ensimmäinen teksti-piirre osan toiselle puolelle

Ota peilausta varten näkyviin osan perusaputaso: Pysty (XZ-taso), kuvassa 1).

 • Valitse mallin piirrepuussa Pysty (XZ-taso) ja tilannekohtainen toiminto: Palauta (elleivät aputasot ole jo muutenkin näkyvillä).

Peilaa piirre

 • Valitse (oikea) piirre piirrepuusta, kuvassa 2).
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaa, kuvassa 3).
 • Osoita peilaustaso, kuvassa 4).
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
Tekstien peilaus

Luonnoksessa tekstien sijoitusvaiheessa voit peilata tekstejä

 • Oheisen kuvan painikkeella tai funktionäppäimellä F9.Video

Kesto 2min 6sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.