Skip to main content
Skip table of contents

Osat ja kokoonpanot FEA: Mallin valmistelu analyysia varten


Käytä ilmiasuja

Analyysissä luodaan mallin geometrian pohjalta elementtiverkko. Verkon laskenta hidastuu huomattavasti, jos mallissa on pieniä yksityiskohtia. Tällaisissa tapauksissa voidaan tehdä mallista ilmiasu, jossa pienet pyöristykset ja yksityiskohdat on piilotettu. Pyöristyksiä ei saa piilottaa alueilta, joissa kuormitusjännitys vaikuttaa, koska ohjelma suorittaa laskennan vain näkyvälle geometrialle.

Tällä sivulla:


Hyödynnä symmetriaa

Jos kappale on symmetrinen, voit puolittaa kappaleen ja tehdä analyysin puolikkaalle. Näin laskenta-aika vähenee ja tulokset ovat nähtävissä havainnollisemmin.

Jos kappale on pyörähdyskappale, voit tehdä laskennan kappaleen neljännekselle. Kappaleen leikatuille pinnoille sallitaan siirtymä pinnan suunnassa, mutta ei pinnan normaalin suunnassa. Huomioi, että kuormitusten lukuarvot on jaettava samassa suhteessa.

Esimerkki: Kuvan kappaleeseen F vaikuttaa paine P. Siirtymät ovat sallittuja leikkauspintojen suunnassa ja estettyjä leikkauspinnan normaalin suunnassa. Estetyt siirtymän suunnat ovat havainnollistettu punaisella X-merkillä. Tällaisissa tapauksissa voi kuvan mukaisesti tehdä osalle uuden ilmiasun, jossa on vain tietty osa alkuperäisestä geometriasta.


Tarkista geometrian eheys

Verkotus todennäköisesti epäonnistuu, jos 3d-mallissa esiintyy pieniä rakoja tai koloja. Verkotusta vaikeuttaa myös, jos osien pinnat eivät ole kiinni toisissaan tai osat ovat kiinni toisistaan yhdestä pisteestä tai viivasta. Nämä yksityiskohdat kannattaa korjata malliin, jolle analyysi tehdään.

Solidielementeillä tehtävä lujuuslanalyysi ei ole tarkoitettu profiilirakenteiden ja ohutlevyn analysointiin. Lujuusanalyysi soveltuu parhaiten koneistetuille ja valetuille osille. Laskettaessa profiili- tai ohutlevyrakenteita solidielementeillä, geometria on rajattava riittävän yksinkertaiseksi laskentaa varten.

Ristikkorakenteen analysointi onnistuu, jos pinnat ovat kiinni toisissaan. Rakoja tai koloja ei saa esiintyä analysoitavassa geometriassa. Kun profiili trimmataan osaan, rako poistuu.

Esimerkki: Trimmaa ristikkorakenteen osat kiinni toisiinsa, jotta raot ja kolot poistuvat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.