Skip to main content
Skip table of contents

5. Osasarja ja työstävä piirre

Harjoitus 5. Osasarja, työstävä piirre ja osien vaihto


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tekemään sarjan osasta sijoitusvaiheessa
 • Työstävä piirteen käytön, myös linkkikokoonpanossa.
 • Osan vaihdon.
 • Ehtojen uudelleen kytkennän.

Käytetyt toiminnot:

 • Lisää > Malli.
 • Tee sarja (mallia lisättäessä).
 • Ehdot > Yhtenevyys, etäisyys.
 • Etäisyys, Etäisyys > Säde/Halkaisija.
 • Vaihda (Osa tai alikokoonpano) toiseen.
 • Työstävät piirteet > Suorita
 • Ehto > Muokkaa
Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat

 • Lataa tästä Vertex-projekti-zippi VX_AS5_PARTS.vxz
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Varmista, että mallit löytyvät (B-selaimella) projektista VX_COURSE_ASSY.
  •  Päivitä tarvittaessa selain, elleivät nuo mallit VX_AS5-* heti löydy.
Tee uusi kokoonpano

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  •  Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Lisää kuljettimen runkorakenne kokoonpanoon

 • Lisää runko (VX_AS5-A2).
  •   Löytyy projektin VX_COURSE_ASSY alta.
  • Esim. Toiminnolla Lisää > Malli tai B-selaimella.
  • Pudota paikoilleen esim. hiiren keskinäppäimellä.
 • keskeyttää lisäyksen.
Lisää rullan lukituspalat sarjana

 • Lisää lukituspalojen koonta (VX_AS5-A3), esim. Lisää > Malli.
 • Valitse ilmiasu: Tarkka.
 • Valitse apuvalikosta: Tee sarja.
 • Sarjan arvot,
  • Pituussuuntaan 11 kpl ja kaava R_LKM väli 400 ja kaava: R_VALI.
  • Leveyssuuntaan 2 kpl, väli 660.
  • OK
 • Osoita apugeometrian paikka (mieluusti) jostakin lisättävän osan pisteestä.
Apugeometrian käyttö

Sarjaan liittyvä apugeometria (Pituussuuntaan punainen viiva ja leveyssuuntaan vihreä viiva) on käytettävissä sarjan asemointiin, eli viivoihin voidaan kohdistaa ehtoja.

Apugeometrian näkyvyyttä hallitset

tai
.
Paikoita lukituspala U-palkkiin

 • Lukituspalan alapinta yhteneväksi palkin yläpinnan kanssa.
 • Lukituspalassa olevan aputason etäisyys U-palkin päästä: 100.
 • Lukituspalan ulkoreunan etäisyys U-palkin ulkoreunasta: 12.5.
Lisää kuljetinrulla

 • Lisää kuljetinrulla (VX_AS5-A1).
 • Kierrä sitä sinisen Z-akselin ympäri 90° painikkeen Kierrä Z-akselin ympäri.
  • Lopullinen ehtojen kanssa tehtävä paikoitus on helpompaa, kun osa (alikoonta) on jo valmiiksi suurin piirtein oikeassa asennossa.
 • Osoita paikka avaruudesta.
Paikoita kuljetinrulla

 • Lisää rullan akselin ja lukituspalan välille samankeskisyysehto.
 • Lisää rullan holkin pään ja (ylemmän) lukituspalan sisäreunan välille etäisyysehto: 2.

Tee kuljetinrullasta sarja

 • Valitse rullan kokoonpanon piirrepuusta
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
  • Pituussuuntaan:
  • Lukumäärä 11 ja kaava R_LKM.
  • Väli 400 ja kaava: P_VALI.
  • Leveyssuunta, oletus lukumäärä: 1.
  • OK.
 • Osoita sarjan apugeometriaviiva vaikkapa akselin päätepisteestä.


Kokoonpanon valinta geometriasta

Jos valitsit rullan osoittamalla rullan geometriaa, tulee oletuksena valittua vain osa (esim. rullan kuori).

 • Kohdistimen viereen avautuu minivalikko, jonka avulla valintaa voidaan laajentaa, supistaa tai palata alkuperäisen osan valintaan.
 • Plus-painike valitsee seuraavan ylemmän tason kokoonpanon, jne.
 • Miinus-painike poistaa valintoja kokoonpanotaso kerrallaan.
 • Osa-painike palaa alkuperäisen osan valintaan.
Tallenna malli ja kokeile mittataulukkoa

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Tilannekohtainen toiminto Mittataulukko > Tiivistetty.
  • Vanhat arvot: R_LKM 11 ja R_VALI 400.
  • Kokeile arvoja R_LKM 6 ja R_VALI 800.
  • Palaa vanhoihin arvoihin.


Jos rullien tai lukituspalojen määrä ei muutu, niin tarkasta että niitä käsittelevissä sarjoissa on kaavakentissä em. muuttujat.
Kokeile ruuvien reikien työstöä U-palkkeihin

 • Tukipalassa (VX_AS5-P1) on mallinnettu ns. työstävä piirre, jonka pituutta voit ohjata mittataulukon avulla.
 • Jos jossain kokoonpanon osassa on mukana työstävä piirre, tai koko osa on ominaisuuksiltaan työkalu, niin kokoonpanon tilannekohtaisesta valikosta löytyy toiminto: Työstävät piirteet > Suorita.
 • Kokeile em. toimintoa.
 • Piilota kerralla lukituspalat.
  • Valitse lukituspalojen sarja piirrepuusta.
  • Piilota valitut osat
   tai tilannekohtainen toiminto: Piilotus > Piilota.
 • Jos reikiä ei U-palkkiin syntyisi, niin U-palkkien ominaisuuksia pitäisi muuttaa.


Työstävän piirteen näkyminen

Osamallissa työstävä piirre näkyy aina.

Kokoonpanomallissa työstävän piirteen näkyvyyttä hallitaan

M-näppäimellä.


Työstetyn osan tallentaminen

Voit tallentaa kokoonpanossa työstetyn osan uudeksi osaksi:

 • Valitse osa (jota on työstetty).
 • Tilannekohtainen toiminto: Työstävät piirteet > Tallenna työstetty uudeksi.
 • Anna osalle tunnus.
 • Jos haluat muuttaa tai täydentää osan arkistotietoja, avaa osa ensin selaimella ja muuta tietoja sen jälkeen (eli tallennuksen yhteydessä niitä ei muokata).

Työstöä ei tehdä alkuperäiseen linkkimalliin

Huomaa, että työstöä ei tehdä alkuperäiseen linkkimalliin, vaan ainoastaan siihen geometriaan joka näkyy kokoonpanossa.

 • Tämä sen takia, että sama (linkki-) osa voi olla mukana monessa kokoonpanossa, eikä siihen ole tarkoituksen mukaista kohdistaa kaikissa kokoonpanoissa olevia työstöjä.

Jos työstö pitäisi tehdä myös alkuperäiseen linkkimalliin, niin käytä tilannekohtaista toimintoa: Muokkaa osilla ja käytä siellä toimenpidettä: Poisto työkalulla.
Salli U-palkkien työstöt (tarvittaessa)

 • Valitse pääkoonnassa runkorakenteen koonta VX_AS5-A2.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Valitse U-palkki. (molemmat vuoronperään).
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Valitse kohdasta Piirteellä työstö kokoonpanossa: Sallittu ja Sallittu myös linkkinä.
  • OK.
 • Palaa kokoonpanoon: OK.
 • Tilannekohtainen toiminto: Työstävät piirteet > Suorita.


Aja työstöt uudelleen mallin muokkauksen jälkeen

Jos muokkaat kuljettimen rullien määrää mittataulukon avulla tai kuljettimen runko päivittyy koontaan, suorita työstävät piirteet uudelleen.
Tallenna malli ja tallenna se myös uudeksi

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • File > Tallenna uudeksi (Anna nimi ja arkistotiedot).
  • Uuteen malliin laitetaan päällysrakenne uusiksi.

Vaihda lukituspalat laakeripukkiin

 • Valitse sarjan ensimmäinen osakoonta lukituspalat (VX_AS5-A3).
 • Tilannekohtainen toiminto: Vaihda.
 • Valitse korvaavaksi osaksi laakeripukki VX_AS5_UCP205B.
 • Osan vaihto-dialogissa kelpaa valinta: Vaihda tämä, koska osa jota ollaan vaihtamassa, on sarjassa.
 • OK.

Näet että laakeri tulee väärään asentoon ja lukituspaloihin liittyvät ehdot menevät punaiseksi, eikä niille löydy paria.

 • Ehdot menevät punaiseksi, jos ne eivät toteudu.
 • Ehtojen perään tulee symboli --> joka tarkoittaa, ettei ehdolle löydy enää toista osapuolta (pintaa, viivaa tai pistettä)


Vaihtoehto (hankalaan) osan vaihtoon

Vaihtoehtoinen tapa, hoitaa lukituspalojen vaihto laakeripukeiksi ja laakeroitu rulla kiinteäksi rullaksi, voisi olla poistaa sekä nykyiset rullat ja lukituspalat ja lisätä ensin laakeripukki sarjana ja sen jälkeen uusi kuljetinrulla sarjana.
Käännä laakeri oikeaan asentoon

 • Avaa malli VX_AS5_UCP204.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa mallia > Siirrä osan koko geometria.
 • Avautuvassa Geometrian siirto-dialogissa anna SinZ kiertymä: 90.
 • Tallenna malli ja poista se työpöydältä.

Osamallin piirrepuuhun syntyy historiavaihe Siirto, jota muokkaamalla voi muuttaa uudelleen osan asentoa.

Palaa kokoonpanoon

 • Päivitä malli:
  F5-näppäimellä.
  • Ohjelma merkkaan muuttuneet mallit piirrepuuhun punaisella pohjalla.
 • Päivitä muuttuneet mallit tilannekohtaisella toiminnolla: Päivitä kaikki.
  • Nyt laakerit kääntyvät oikeaan asentoon, mutta useimmat ehdot ovat punaisella.

Muokkaa ehtoa, eli kytke ehto uuteen pintaan.

 • Valitse ehtojen listalta punaisena oleva yhtenevyysehto (joka vaikuttaa U-palkin pintaan).
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Valitse punaisena oleva elementti (Pinta).
 • Tilannekohtainen toiminto: Vaihda.
 • Osoita osa, josta aioit pinnan osoittaa, kuvassa 1).
 • Osoita osasta pinta, kuvassa 2).

Samalla tyylillä voit muokata muutkin huonolla tolalla olevat ehdot.

 • Muokkaa ainakin Samankeskisyysehtoa laittamalla samankeskisyys laakeripukkiin,
 • Vaihda aikaisempi etäisyysehto 12.5 U-palkin ulkopinnasta laakeripukin ulkopintaan 8.

Toisena vaihtoehtona on poistaa ehdot ja lisätä ne uudelleen.
Vaihda laakeroitu rulla kiinteään rullaan

 • Valitse sarjan ensimmäinen osakoonta kuljetinrulla (VX_AS5-A1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Vaihda.
 • Valitse korvaavaksi osaksi kuljetinrulla VX_AS5-A4.
 • OK.

Tässä tapauksessa Samankeskisyysehto ei mene punaiseksi. Se johtuu yksinomaan siitä, että molemmissa kuljetinrullissa on käytetty samaan akselia (VX_AS5-P3), joten vastinelementit (pinnat) ovat tiedossa.

Poista aikaisempi holkkiin liittyvä etäisyysehto 2 (kumpikin ehdon pinta on poistunut) ja lisää se uudelle kuljetin rullan holkin ja laakerin välille.
Muokkaa laakeripukkien sarjaa

 • Valitse piirrepuusta se sarja, joka käsittelee laakeripukkeja.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Anna leveydelle uusi arvo: 661

Tarkkasilmäiset havaitsevat ongelman

Laakeripukki ei ole symmetrinen, joten nyt toisen puolen laakeripukki on väärin päin.

 • Tämän takia lukituspalojen vaihto laakeripuukkiin ei ollutkaan paras ratkaisu.
 • Parempi ratkaisu olisi ollut tuoda laakeripukki kahteen kertaan ja kääntää toinen peilikuvaksi ja tehdä sen jälkeen molemmista sarja.

Pääversiosta 27.0.00 (Vertex 2021) alkaen voidaan sarjassa olevat osat peilata.

 • Tällöin laakeripukista voitaisi tehdä ensin sarja toisen U-palkin päälle ja sen jälkeen peilata se kokoonpanon Pysty(XZ)-tason suhteen toiselle puolelle.
Tee mallille piirustus

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .Video

Kesto 2min 45sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.