Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4 ohjelman päivitys G4 Plant-ohjelmaksi

 


 

Lähtövaatimukset

Lähtökohtana pitää olla vähintään Vertex G4-ohjelma, jossa on jo mukana optiot:

  • Levysuunnittelu (VXO-327)
  • Profiilisuunnittelu (VXO-383)
  • Komponenttikirjastot (VXO-386)

 


Huomioita

  • Laitossuunnittelu-ohjelma (Vertex G4 Plant (Laitossuunnittelu, VXM-110) tarvitsee oman asennuspakettinsa. Ohjelma tulee asentaa ensin ja sitten sinne voidaan siirtää vanhasta Vertex G4-asennuksesta mallit, piirustukset, arkistot ja kirjastot.

 


 

Optionumero: VXO-337

  • Tämän option avulla on mahdollisuus muuttaa Vertex G4-ohjelmisto Vertex G4 Plant-laitossuunnitteluohjelmistoksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.