Skip to main content
Skip table of contents

Suuret mallit

Kevennä malleja

Kaikki todelliset suunnittelutehtävät ajautuvat helposti tilanteeseen, jossa pääkokoonpanot tai layout- suunnitelmat tulevat raskaiksi ja sitä kautta hitaasti käsiteltäviksi.

Koska yhä useammin halutaan tarjoukset ja myös itse suunnittelu tehdä 3d- mallien avulla, on välttämätöntä keventää kokoonpanomalleja ja jättää niistä pois turhia yksityiskohtia.

Vertex G4 ja Flow yhdessä mahdollistavat isojen mallien keventämisen helposti. Alla olevassa kuvassa on esimerkki noin 10.000 osan kokoonpanosta ja vasteajoista muutamassa käyttötapauksessa.


Käyttö

Tallennus

Kun olet palauttamassa mallia, valitse palautusdialogissa "Luo kevennetty mallitiedosto". Tällöin G4 palauttaa ja liittää automaattisesti nimikkeen malli- objektiin suunnittelumallin lisäksi kevennetyn mallin. Ohjelma keventää mallin kahdella tavalla:

1 mallin kokoonpanorakenne poistetaan, eli malli näytetään ylemmässä koonnassa yhtenä osana.

2 mallin kaikki ulospäin näkymättömät pinnat poistetaan. Malli pienenee siis sitä paremmin, mitä enemmän siinä on osia, jotka ovat muiden osien sisällä (esim. suojakuoret, kontit).

Ohjelma nimeää mallin suunnittelumallin mukaisesti, mutta nimi on suluissa: Esimerkki: (VX15600243).vxm


Jos mallista on jo aiemmin tallennettu kevennetty tiedosto, seuraavan kerran palautettaessa ohjelmassa on "Luo kevennetty mallitiedosto"- ominaisuus oletuksena valittuna, jotta kevennettykin tiedosto päivittyisi uusimpien muutosten mukaiseksi. Näin pääkokoonpano pysyy ajan tasalla, vaikka siinä olisikin käytetty kevennettyjä alikokoonpanoja.


Käyttö

Kun luet kokoonpanoon nimikettä, johon liittyy sekä suunnittelumalli että kevennetty tiedosto, ohjelma kysyy, kumman haluat lukea kokoonpanoon. Kokoonpanossa voit myös vaihtaa nimikkeen esityksen kevennetyn ja täydellisen mallin välillä:Geometriaehdot toimivat kevennetyillä malleilla kuten suunnittelumalleillakin.

Rajoitukset

Koska kevennetty malli ei ole täydellinen, on olemassa muutamia huomioon otettavia rajoituksia:

1 yksittäistä osaa ei pääse muokkaamaan alikokoonpanon alta, koska kyseinen kokoonpano esitetään yhtenä osana.

2 Piirustukseen tehtävä leikkausprojektio ei näytä kokoonpanon sisäosia oikein, koska piilossa oleva geometria on poistettu.

3 Painopisteen laskenta ei em. syistä tuota oikeaa tulosta. Jos haluat laskea painopisteen paikan, palauta näkyviin suunnittelumalli (hiiren oikealla: Palauta normaali malli).

Huomaa, että nimikerakenteen massa ja osaluettelo ovat kuitenkin aina oikein, kuvaahan kevyt alikokoonpanon malli samaa nimikettä kuin suunnittelumallikin.


Yleensä kannattaa tallentaa kevennettyjä tiedostoja vain isoista kokonaisuuksista, ei siis kaikista komponenteista tai puolivalmisteista. Poikkeuksena kuitenkin koteloidut osakomponentit, joiden sisällä on paljon yksityiskohtia.

Yksityiskohtien säätö

Monesti halutaan pienet osat poistumaan layout- tason mallista, ja tätä voi säätää asetuksista Tiedosto - Asetukset - Muokkaa - Ylläpitäjän näkymä - 3d - layoutsavesizelimit. Oletusarvo on 0. Arvoksi voit asettaa jonkin luvun, joka kuvaa osan mittoja neliömillimetreinä katsomissuunnassa.

Esimerkkinä eri arvoista on alla esitetty kokoonpanomalli, jossa on suuria levypintoja mutta myös profiiliosia sekä paljon ruuveja ja muttereita:


layoutsizelimit

suunnittelumalli MBlayoutmalli MB% alkuperäisestä% 0- tason kevennyksestä
0 (oletus)24.312.951100
10024.39.93671
15024.3

8.6

3568
30024.37.22957
50024.36.82855
80024.34.92039

layoutsizelimit- arvoja suurentamalla malli kyllä aina vain kevenee, mutta yksityiskohtiakin alkaa jäädä paljon pois. Tilanvarauksiin tämäkin saattaa olla hyväksyttävää. Kannattaa kokeilla erilaisilla arvoilla hyvän kompromissin löytämiseksi.

Odottavan aika on pitkä,

joten lyhennä sitä. Etenkin, jos verkko on hidas tai muuten kuormitettu, kaikki tiedostojen kokoa pienentävät toimenpiteet yleensä kannattavat. Keventämiseen kuluva aika tulee korkojen kanssa takaisin kun päivittäin malleja joudutaan varaamaan ja palauttamaan useita kertoja. Jos samaa komponenttia on kokoonpanoissa useita kappaleita, keventämisen merkitys vain kasvaa.

Ostokomponenttien mallit ovat usein todella raskaita layout- tarpeisiin, koska näiden komponenttien valmistajat pääosin jakavat suunnittelumallejaan asiakkaittensa käyttöön. Toisin sanoen mallien keventäminen jätetään asiakkaiden vastuulle ja "riesaksi". G4:ssä on kuitenkin edellä mainitun kevennetyn mallitiedoston automaattisen tallennuksen lisäksi muitakin toimintoja, joilla malleja voi keventää. Ne kuitenkin vaativat interaktiivisia toimenpiteitä, joista tässä esimerkkejä:

Raskas kokoonpano

Esim. dieselmoottorit, ajoneuvojen akselistot.

Raskas osamalli

Esim. venttilit, valamalla ja takomalla tehdyt hydrauliikka- tai pneumatiikkakomponentit, joissa on suuri määrä yksityiskohtia, pyöristyksiä, taskuja jne.

Osamalli, jonka sisällä yksityiskohtia

Esim. koteloitu rakenne, jonka sisällä kaikki toiminnalliset komponentit, kuten sähkökaapit, kytkimet, ohjaustaulut jne.


Piirtoasetukset

Suurten mallien käsittelyssä on usein tarpeen säätää mallin piirtoasetuksia siten, että käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa. Näitä voit säätää asetuksista kohdasta "Varjostus":

Asettamalla kohtiin 1 ja 2 riittävän isot arvot (mikä on "iso", riippuu näytön resoluutiosta), vähentämällä 3:reunanpehmennyksen tarkkuutta, ottamalla 4: reunaviivat pois pyörityksen ajaksi ja jättämällä 5: laajennettu fortorealismi sekä 6: varjojen piirto pois saat isonkin mallin käsittelyn kuvaruudulla sujuvaksi.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.