Skip to main content
Skip table of contents

PI Kaaviosuunnittelu
Käyttökohteet

PI-kaaviosuunnittelun (Prosessi- ja instrumentoiti-suunnittelu) avulla voidaan laatia prosessin kulkua kuvaavia kaavioita, joissa näkyy mm putkilinjat, pumput, venttiilit ja muut toimilaitteet.

Kaavion tiedot ovat ovat projekti-tietokannan kautta kytketty laitosmallin, jolloin muutos jommassa kummassa antaa viestin toisen muokkaajalle.
Esimerkkejä
Optionumero: VXO-427

Tekninen optionumero (Näkyy lisenssitiedostossa): 130 FI: "PI-suunnittelu", ENG: "PI Desing"


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.