Skip to main content
Skip table of contents

Taivuta kappaletta

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Voit taivuttaa kappaletta vaikka se ei olisikaan tyypiltään ohutlevy. (Vertex ID: MEC-5649)
 • Huomaa kuitenkin, ettei tässä taivutuksessa huomioida ohutlevylle tyypillistä venymää.
 • Taipuma-akseli on mallinnettava ennen taivutuksen tekoa.

Käyttökohteet

 • Muiden kuin ohutlevy-tyyppisten kappaleiden taivutus.

Osa > Muotoilu > Taivuta.

Lisäys

 • Käynnistä toiminto: Osa > Muotoilu > Taivuta.
 • Osoita pinta, joka määrittää taipuman suunnan (kappale taipuu tästä pinnasta ulos- tai sisäänpäin).
 • Osoita kiertoakseli, joka projisioidaan osoitetulle pinnalle ja joka määrää taivutuksen alkukohdan pinnalla.
 • Anna taivutuskulma.
 • Anna taivutussäde (Kuvaa taipuma-akselin etäisyyttä annetulta pinnalta).
 • Puoli-painikkeen avulla voit määrittää:
  • Taipuuko ensimmäinen vai toinen puoli.
  • Vai taipuvatko molemmat puolet.
 • Suunta-painikkeen avulla voit määrittää taipuuko kappale katsojaa kohti vai katsojasta poispäin.

Muokkaus ja poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisen valikon toiminnolla Muokkaa piirrettä.

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja ota tilannekohtaisesta valikosta Poista piirre.Esimerkkejä

Ohjaustanko kahdella taivutuksella ja peilauksella

 • Huomaa, että taivutuspintana voidaan käyttää myös aputasoja ja osoitettu taivutusakselin paikan määrittävä viiva voi sijaita myös kappaleen sisällä.

Lataa tästä ohjaustangon puolikkaan malli (SMTK16.vxz), jolla voit harjoitella tangon taivutusta.

 • Mallissa on valmiina näkyvissä aputasot ja ohjausviivat, joita voit käyttää taivutusten tekoon.
 • Mallissa on mukana myös historia, joten voit varioida myös tangon poikkileikkauksen kokoa ja pituutta.

Lataa tästä ohjaustangon malli (SMTK16B.vxz), jossa on ensin tehty taivutukset ja sen jälkeen puolikas tanko on peilattu ohjaustangoksi.

Kouru kahdella taivutuksella

Lataa tästä kourun malli (SMTK17.vxz), jolla voit harjoitella taivutusta.

 • Mallissa on valmiina ohjausviiva, jota voit käyttää taivutuksessa, mutta voit myös itse mallintaa taivutuksessa vaadittavan ohjauskäyrän.

Lataa tästä taivutetun kourun malli (SMTK17B.vxz)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.