Skip to main content
Skip table of contents

10. Työkalunauhojen toiminnot

Harjoitus 10: Työkalunauhojen toiminnot eri tiloissa

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla ja päivitetty version 28.0 (Vertex 2022) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään työkalunauhan toimintoja eri tiloissa (Mallinnus, luonnostelu ja piirustus)
 • Tarkastamaan mittoja.
 • Katsomaan mallia eri suunnista.
 • Tallentamaan omia näkymiä (katsomissuuntia).
 • Rajaamaan mallin näkyvyyttä.
 • Käyttämään paikalliskoordinaatistoja.
 • Katselupisteen asetuksen
 • Lentämään mallissa.
 • Vapauttamaan malli/piirustus-ikkunan Vertex-työpöydän ulkopuolelle.
 • Käyttämään piirustuselementtien valintasuodatinta.
 • Zoomaamaan piirustusta.
 • Piirustuksen tasojen käsittelyä.
 • Pyöräyttämään malliavaruutta joko askel kerrallaan tai sitten laittamaan malli pyörimään jatkuvasti.

Käytetyt toiminnot:

 • Työkalunauhojen toiminnot.
 • Näkymä-valintanauhasta vastaavan tyyppiset toiminnot (joita kaikkia ei ole työkalunauhassa).
Osa- ja kokoonpanomallinnus


Avaa osamalli

 • File > Avaa tai paina B-näppäintä, joka avaa selaimen (Browser).
 • Selaa malliarkiston malleja.
 • Kaksoisnapsauta osamallia, esim. 1000.

Työkalunauhan hallinta

= Kiinnitä/Piilota. Tämän avulla saat työkalunauhan häivytettyä lähes näkymättämiin ja palautettua näkyviin.

 • Piilotettu työkalunauha tulee näkyviin, kun kohdistin on sen päällä.

= Siirrä työkalunauha ylä- tai oikeaan reunaa. Tämän avulla saat vaihdettua työkalunauhan sijainnin ikkunan yläreunan ja oikean reunan välillä.

Huomaa: Jos työskentelyikkuna on kapeampi kuin (vaakasuuntainen) työkalunauha tai matalampi kuin (pystysuuntainen) työkalunauha, niin nauha on piilossa, mutta se tulee näkyviin, kun viet kohdistimen sen alueelle
Tarkista mittoja

= Tarkista mittoja toiminto avaa osamallinnus-, luonnostelu- ja kokoonpanotilassa jatkovalikon jossa on neljä toimintoa vasemmalta alkaen:

 • Tarkasta etäisyys.
 • Tarkasta yhteenlaskettu etäisyys.
 • Tarkasta kulma.
 • Tarkasta säde/halkaisija.


Tarkista etäisyys

 • Toiminto avaa dialokin Tarkista etäisyys.
 • Valitse Piirrä suora etäisyys, jos haluat, että osoitettujen elementtien (piste, viiva tai pinta) välille piirretään lyhin viiva ja sille lisätään mitta.
 • Valitse Piirrä etäisyyden projektiot, jos haluat, että osoitettujen elementtien (piste, viiva tai pinta) välille piirretään pääakseleiden suuntaiset viivat ja niille lisätään mitat.
 • Kentän Tekstin koko avulla vois säätää piirrettävien mittalukujen kokoa.
 • Voit valita mittayksikön. Oletus on Millimetri (ilman tunnusta).
 • Tyhjennä painikkeella voit tyhjentää mittaustulokset.


Osoita kaksi elementtiä (piste, viiva tai pinta).

 • Ohjelma merkkaa elementit malliin ja piirtää pyydetyt viivat ja mitat.
 • Ohjelma lisää listalle elementtien lyhimmän etäisyyden, myös pääakseleiden suunnassa (Dx, Dy ja Dz) sekä laskee myös etäisyydet, jos osoitetut pisteet projisioitaisiin perustasoille XY, YZ ja XZ. (Dxy, Dyz ja Dxz).


Ohjelma numeroi mitatut etäisyydet sulkeissa olevalla luvulla, joka näkyy sekä listalla, että mallissa.


Tarkista yhteenlaskettu etäisyys

 • Toiminto avaa dialokin Tarkista yhteenlaskettu etäisyys.
 • Osoita reittipisteitä.
 • Ohjelma lisää listalle pisteen väliset etäisyydet, kuten edellä ja lopuksi kertoo ensimmäisen ja viimeisen osoitetun pisteen välisen etäisyyden sekä reitin kokonaispituuden.


Huomaa, että vaikka voit osoittaa myös viivoja tai pintoja, niin ohjelma käyttää niistä vain osoitettuja pisteitä. Selkeyden vuoksi on syytä osoittaa vain geometriasta löytyviä pisteitä.

 • Tarvittaessa voit osoittaa myös pisteitä avaruudesta tai pistepilvistä.


Ohjelma numeroi mitatut etäisyydet sulkeissa olevalla luvulla, joka näkyy sekä listalla, että mallissa.


Tarkista kulma

 • Toiminto avaa dialokin Tarkista kulma.
 • Valitse Piirrä kulma, jos haluat piirtää malliin kulmamitan.
 • Valitse Piirrä kulman projektiot, jos haluat piirtää malliin pääprojektioiden suuntaiset kulmamitat.
 • Osoita viivoja ja pintoja. Voit osoittaa myös pisteitä, jolloin ohjelma tulkitsee peräkkäin osoitetut pisteparit viivoiksi ja kertoo kulmia niiden suhteen.


Viivoille, jotka eivät sijaitse samassa tasossa, ohjelma piirtää tuloksissa tulkintaa helpottavan apuviivan.

Ohjelma numeroi mitatut etäisyydet sulkeissa olevalla luvulla, joka näkyy sekä listalla, että mallissa.

Kulman mittaus hyväksyy myös ympyrä ja ellipsiviivoja, jolloin kulma lasketaan niiden akselilta (viivan normaalilta) sekä ympyrä ja kartiopintoja, jolloin kulma lasketaan pinnan akselilta. Toruspinnalta kulma lasketaan pinnan akselilta eli "donitsin" keskustasta. Spline-pintoja tai viivoja ei hyväksytä.Tarkista säde tai halkaisija

 • Toiminto avaa dialokin Tarkista säde/halkaisija.
 • Valitse dialogista haluatko tulokset säteinä vai halkaisijoina.
 • Osoita kaaria, ympyröitä tai lieriöpintoja.

Ohjelma numeroi mitat, jotka näkyvät sulkeissa myös mallissa.

Tarkista säde tai halkaisija

 • Voit osoittaa myös tasopinnan, jolloin ohjelma mittaa pinnan reunoilla ja keskellä olevien kaarien säteet (tai valintasi mukaan halkaisijat) ja listaa ne.
  • Myös spline-pinnoilta voidaan onnistua tulkitsemaan säteitä.


Sulkeissa on ensin osoitetun tason numero ja sitten R/D-kirjaimen perässä säteen/halkaisijan numero.

Haku pisteisiin, viivoihin ja pintoihin

 • Oletuksena kohdistin löytää allaan olevat pisteet, viivat ja pinnat.
 • Valitse elementit, joihin haluat tarttua.

Huomaa,

 • Jos kaikki kolme ovat valittuna ja valitset yhden, niin kaksi muuta poistuu. (toiseksi ylin rivi).
 • Jos vain yksi on valittuna ja valitse sen uudelleen, niin kaikki kolme tulevat valituksi. (kolmas rivi ylhäältä).
Muiden osien valinta, kun muokkaat osaa kokoonpanossa

 • Oletuksena muita osia tai muiden alikokokoonpanojen osia ei voi valita, kun olet kokoonpanon kautta muokkaamassa osaa tai alikokoonpanoa.
 • Jos Valitse myös muita osia osan tai alikokoonpanon muokkaustilassa on valittuna, voit osoittaa muita osia malli-ikkunassa.


Käyttökohteita, kun osaa tai alikokoonpanoa ollaan muokkaamassa

Osan voi piilottaa H-näppäimellä, vaikka muita osia ei voisikaan valita. Tähän riittää se, että H-näppäintä painettaessa kohdistin on sen osan päällä, jonka haluat piilottaa.

Kun haluat piilottaa jonkun alikokoonpanorakenteen, niin paina Alt-näppäin pohjaan, ja napsauta osaa, jolloin osan sijaan tulee valituksi kokoonpano. Seuraava napsautus valitsee ylemmän tason alikokoonpanorakenteen jne., kunnes ylimmän tason rakenteen valinnan jälkeen seuraava napsautus palaa taas pelkän osan valintaan. Tällöin haluttu alikokoonpanorakenne voidaan piilottaa osineen.

Voit kopioida paikallisia osia toisista alikokoonpanoista aktiiviin alikokoonpanoon leikepöydän kautta.

Jos asetus Näytä geometriavihje kohdistimessa on valittuna, voit katsoa myös muiden, kuin muokkauksessa olevan alikokoonpanon osien tietoja.

 • File > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit > Näkymä-välilehti > Yhteiset-ryhmä > Näytä geometriavihje kohdistimessa.


Katsele mallia halutusta suunnasta (Projektiot)

Näillä toiminnoilla katselet mallia eri suunnista. Ikään kuin "käännät mallia", vaikka malli ei näissä tapauksissa käänny, sinä vain katselet sitä eri suunnista.

Toiminnot vasemmalta oikealle:

 • Projektio edestä.
 • Projektio päältä.
 • Projektio vasemmalta.
 • Projektio oikealta.
 • Projektio isometrinen.
 • Osoita mallista.
 • Muu näkymä.

Osoita katsomissuunta mallista

 • Toiminto: Osoita mallista.
 • Osoita mallista tasopinta.
  • Ohjelma kääntää mallin siten, että pinta on kohtisuorassa kuvatasoon nähden.

Valitse tai määritä jokin muu katselusuunta

 • Toiminto: Muu näkymä.
 • Valitse näkymä listalta.
  • Voit vaihtaa valintaa ja malli kääntyy haluttuun suuntaan.
 • OK:lla poistut dialokista.
Tallenna omia näkymiä (mallin katsomissuuntia)

 • Käännä malli ensin haluttuun suuntaan.
 • Valitse tarvittaessa Näkymä-nauhavalikon Projektio-ryhmästä Perspektiivi.
 • Toiminto: Muu näkymä.
 • Valitse Lisää-painike..
  • Ohjelma aktivoi Näkymän nimi-kentän
  • Ohjelma lisää valinnan Mallikohtainen.
 • Syötä näkymälle nimi.
 • Jos haluat tallentaa itsellesi yleisen näkymän (joka on valittavissa kaikissa malleissasi), poista valinta Mallikohtainen.
 • OK tallentaa näkymän.
Näkymä-valintanauhan projektio-toiminnot

Näkymä-valintanauhassa on mukana kaikki nuo edellä esitetyt toiminnot ja lisäksi toiminnot:

 • Valita Perspektiivi, jolla saat perspektiivi näkymän päälle ja pois.
 • Kulje vakiokorkeudella.
 • Kulje viivaa pitkin.
 • Lennä mallissa (Toiminto kuvattu myöhemmin).
 • Pyöritä.
 • Pyöritä pisteen ympäri.
 • Aseta katselupiste (Toiminto kuvattu myöhemmin).
Näkymä: Kulje vakiokorkeudella

Toiminnon avulla mallissa voidaan kulkea "vakiokorkeudella".

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Projektio-ryhmä > Isom > Kulje vakiokorkeudella.
  • Ohjelma asettaa malliin perspektiivinäkymään.
 • Siirrä kohdistinta rauhallisesti malli-ikkunassa:
  • Pidä keskellä: Malli pysyy paikallaan.
  • Siirrä vasemmalle. Malli "pyörii" pystyakselin ympäri oikealle, sitä nopeammin, mitä enemmän kohdistin on vasemmalla.
  • Siirrä oikealle. Malli "pyörii" pystyakselin ympäri vasemmalle, sitä nopeammin, mitä enemmän kohdistin on vasemmalla.
  • Siirrä ylöspäin. Malli tulee kohti ja voit kulkea mallin läpi.
  • Siirrä alaspäin. Malli menee kauemmas.
  • Ohjelma näyttää viestirivillä kulkunopeuden m/s ja kääntymisnopeuden asetta/s.
 • Lopeta kulkeminen
  -näppäimellä.
 • Jos malli on kadonnut näkyvistä, niin paina
  -näppäintä ja poista tarvittaessa perspektiivi-näkymä.


Suositus

Kulje ensin mallin sisälle, ennen kuin alat "pyörittää mallia" eli kääntää katsettasi oikealle tai vasemmalle.

Näkymä: Kulje viivaa pitkin

Toiminnon avulla voit pisteiden avulla määrittää reitin, jota pitkin kuljetaan ja tarvittaessa tuottaa tästä videon. Kulku esitetään animaationa.

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Projektio-ryhmä > Isom > Kulje viivaa pitkin.
 • Osoita mallista pisteita, joiden kautta kuljetaan ja kuittaa Valmiiksi, kun pisteet on osoitettu.
  • Valmis-kuittaus:
   -näppäimellä, hiiren keskinäppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla
   .
  • Ohjelma avaa dialokin Kulku viivaa pitkin.
 • Syötä katselupisteiden väli (metreinä). Oletus on 0.01 eli 1cm.
 • Syötä katselupisteen korkeus viivasta (metreinä). Oletus on 1.8m.
 • Syötä katselukulman leveys asteina. Oletus on 100 astetta.
 • Jos haluat että animaatio tallentuu videoksi, niin valitse Tallenna kulku videotiedostoksi.


Jos valitsit videoinnin tallennuksen, niin ohjelma avaa dialogin Videointi, joka on yleinen videointi-dialogi.

 • Jätä oletus nauhoitettavista näytöistä ja ikkunoista voimaan. Vain päänäyttö ja vain aktiivinen ikkuna ovat tässä tapauksessa järkeviä vaihtoehtoja.
 • Tarvittaessa voit vaikuttaa videon laatuun ja viimeistelyyn sekä kuvataajuuteen.
 • Syötä videotiedostolle nimi ja tallennuspaikka.
Pyöritä (malli-avaruutta)

Toiminnon avulla voit laittaa malliavaruuden pyörimään kuvatason keskellä olevien pysty- tai vaaka-akseleiden ympäri.

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Projektio-ryhmä > Isom > Pyöritä.
 • Ohjaa pyörimissuuntaa nuolinäppäimillä.
  • Nuoli oikealle = Pyörittää malliavaruutta pystyakselin suhteen vastapäivään. (Tai pysäyttää myötäpäivään pyörimisen).
  • Nuoli vasemmalle = Pyörittää malliavaruutta pystyakselin suhteen myötäpäivään. (Tai pysäyttää vastapäivään pyörimisen).
  • Nuoli ylös = Pyörittää malliavaruutta vaaka-akselin suhteen, siten että maalin yläreuna kiertää piiloon (tai pysäyttää toiseen suuntaan pyörimisen).
  • Nuoli alas = Pyörittää malliavaruutta vaaka-akselin suhteen, siten että maalin alareuna kiertää piiloon (tai pysäyttää toiseen suuntaan pyörimisen).
 • Määritä numeronäppäimillä pyörimisvauhti (1... 7)
  • 1 = hitain
  • 2 = järkevä
  • 3 = nopea
  • 4 ... 7 = turhan nopeita vauhteja, eli hyppäykset liian suurin kulmin.
 • Lopeta mallin pyöriminen
  • -näppäimellä tai
  • Hiiren keskinäppäimellä tai
  • napsauta malli-ikkunaa.
Pyöritä pisteen ympäri

Toiminnon avulla voit laittaa pyöräyttää malliavaruutta osoitetun pisteen ympäri askeleen kerrallaan tai jatkuvalla pyörimisellä.

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Projektio-ryhmä > Isom > Pyöritä pisteen ympäri.
 • Osoita piste, joka toimii pyörityksen keskipisteenä.
 • Pyöräytä yksi askel mallia nuolinäppäimillä.
  • Nuoli oikealle = Malli pyörähtää yhden askeleen verran vastapäivään (pisteen kautta piirretyn pystyakselin ympäri).
  • Nuoli vasemmalle = Malli pyörähtää yhden askeleen verran myötäpäivään (pisteen kautta piirretyn pystyakselin ympäri).
  • Nuoli ylös = Malli pyörähtää yhden askeleen verran yläreunasta pois päin (pisteen kautta piirretyn vaaka-akselin ympäri).
  • Nuoli alas = Malli pyörähtää yhden askeleen verran alareunasta pois päin (pisteen kautta piirretyn vaaka-akselin ympäri).
 • Jos painat nuolinäppäinten kanssa saman aikaisesti Shift-näppäimen pohjaan, niin malli pyöritys on jatkuvaa.
 • Määritä numeronäppäimillä pyöräytysaskeleen suuruus (1... 9)
  • Numero määrää askeleen suuruuden asteina.
 • Lopeta mallin pyöriminen
  -näppäimellä.

Katso mallia rautalankapiirrettynä tai varjostettuna

 • Toiminto Varjostus/Rautalanka, vaihtaa mallin piirtotilan varjostetun ja rautalankatilan välillä.
Näytä tai piilota apugeometria

 • Toiminto Näytä apugeometria, näyttää tai piilottaa mallissa näkyvän apugeometrian.
  • Sama toiminto löytyy G-näppäimellä.


Apugeometriaa ovat mm luonnoksessa olevat ohjausviivat, aputasot ja poikkileikkaukset ja 3D-luonnokset.


Osan ja kokoonpanon aputasot

Osan ja kokoonpanon aputasot, kuten myös piirteet, esim. ohjauskäyrä ja poikkileikkaus, voidaan piilottaa erikseen.

 • Jos aputasot tai piirre on piilotettu, niin tämä toiminto tai G-näppäin eivät tuo niitä esiin.
Rajaa mallin näkyvyyttä

 • Toiminto Aseta 3D-rajaus.
  • Ohjelma piirtää mallin ympäri suorakulmaisen särmiön.
 • Valitse suorakulmion tahko. Kuva 1).
 • Raahaa se uuteen sijaintiin. Kuva 2).
 • Valitse tarvittaessa seuraava tahko. Kuva 3).
 • Raahaa se uuteen sijaintiin. Kuva 4).
 • jne.
 • Lopeta rajaaminen Valmis-kuittauksella:
  • -näppäimellä. Kuva 5) tai
  • Hiiren keskinäppäimellä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   .


Toiminnon käyttökohteita

Piilottaa "edessä" olevaa osan geometriaa, jotta "sisälle" nähdään ja siellä voidaan toimia.

Kokoonpanossa:

 • Keventää työskentelyä tilapäisesti kokoonpanossa, rajoittamalla näkyvissä olevia osia.
 • Piilottaa "edessä" olevia osia tai osan geometriaa, jotta "sisälle" nähdään ja siellä voidaan toimia.

Viereisessä kuvassa laitosmallin näkyvyyttä on rajattu suorakulmion ylätahkolla.
Poista näkyvyyden rajaukset

 • Toiminto: Poista 3D-rajaus.
  • Poistaa kerralla toiminnolla Aseta 3D-rajaus tehdyt näkyvyyden rajaukset.


Jos mallissa ei ole poistettavia rajauksia, niin ko. painike on harmaa (katso oikean puoleista kuvaa).
Aseta paikalliskoordinaatisto

Paikalliskoordinaatistoja käytetään lähinnä kokoonpanoissa ja piirustuksissa, vaikka käyttöliittymä löytyy myös osamallista.

 • Toiminto: Aseta paikalliskoordinaatisto avaa jatkovalikon, josta löytyvät toiminnot (vasemmalta alkaen):
  • Aseta paikalliskoordinaatisto viivan ja pisteen avulla.
  • Aseta paikalliskoordinaatisto kolmen pisteen avulla.
  • Aseta paikalliskoordinaatisto pintaan.
  • Aseta paikalliskoordinaatisto pintaan ja X-akselin suunta soittamalla suora viiva.
  • Aseta globaali koordinaatisto.


Paikalliskoordinaattien käyttökohteita

Kun haluat lisätä osia muussa kuin perusaputasojen suunnissa.

 • Osa on lisäyksen yhteydessä paikallisen koordinaatiston määräämän suunnan mukainen ja etäisyyksien syöttö tapahtuu paikallisen koordinaatiston suuntien mukaisesti.

Kun haluat vetää putkistoja muussa, kuin perusaputasojen suunnissa.

 • Tarvitset G4:ään, joko Mekaniikan putkistot-option tai
 • G4 Laitossuunnittelu-ohjelman.
Aseta paikalliskoordinaatti viivan ja pisteen avulla.

 • Osoita viiva, joka määrittää X-akselin suunnan. Kuva 1).
 • Osoita piste, joka määrittää XY-tason ja Y-akselin suunnan suhteessa viivaan. Kuva 2).
  • Ohjelma piirtää koordinaattiakseliston. Kuva A ja
  • avaa dialogin Koordinaattiakseleiden peilaaminen.
 • Peilaa tarvittaessa jonkin akselin suunta. Kuva 3).
  • Akseli piirretään uuteen asentoon. Kuva B.


Paikalliskoordinaatisto jää voimaan. Malli-ikkunan vasemmassa alalaidassa oleva koordinaatisto näyttää globaalin koordinaatiston sijaan nyt paikalliskoordinaatiston suunnan ja samalla työkalunauhassa oleva Aseta paikalliskoordinaatisto-painike on keltainen.

= Globaali koordinaatisto on voimassa.

= Paikallinen koordinaatisto on voimassa.


Optio: Käännä näkymä

Osoitusten jälkeen ohjelma suorittaa mallille käännön.

 • Toiminto on ehkä piirustuspuolella käyttökelpoisempi kuin mallissa.Aseta paikalliskoordinaatti kolmen pisteen avulla.

 • Osoita origona toimiva piste.
 • Osoita piste, joka määrittään X-akselin suunnan.
 • Osoita piste, joka määrittää XY-tason ja Y-akselin suunnan suhteessa X-akseliin.
Aseta paikalliskoordinaatti osoitettuun pintaan

 • Osoita tasopinta, joka määrittää XY-tason.
  • Ohjelma merkkaa pinnan ja etsii tasopinnan reunaviivasta X-akselin suunnan,
  • sekä avaa dialogin Koordinaattiakseleiden peilaaminen.
 • Peilaa tarvittaessa jonkin akselin suunta.
Aseta paikalliskoordinaatti osoitetun pinnan ja pinnan reunaviivan avulla

 • Osoita tasopinta, joka määrittää XY-tason.
 • Osoita jana, joka määrittään X-akselin suunnan.
  • Ohjelma avaa dialogin Koordinaattiakseleiden peilaaminen.
 • Peilaa tarvittaessa jonkin akselin suunta.
Palaa käyttämään mallin globaalia koordinaatistoa

 • Toiminto: Aseta paikalliskoordinaatisto, kun ao. painike on valittu eli keltainen.
 • Valitse Aseta globaali koordinaatisto.
Vapauta malli-ikkuna Vertex-työpöydän kahleista

 • Oletuksena Vertexin grafiikka-ikkunat sijaitsevat Vertex-työpöydällä.
 • Toiminnolla Vapauta/Palauta työskentelyikkuna, voit vapauttaa ikkunan ja siirtää sen työpöydän ulkopuolelle.
 • Jos ikkuna on aiemmin vapautettu, niin toiminto palauttaa ikkunan työpöydälle.
Luonnostelu


Avaa osamalli tai tee uusi osamalli

Siirry luonnostelutilaan

 • Esim. Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon tai
 • Valitse Luonnos piirrepuusta ja tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.

Luonnostelussa oleva työkalunauha sisältää valtaosin samat toiminnallisuudet, jotka on esitetty edellä osamallinnuksen työkalunauhan yhteydessä, mutta sinisellä kehystetyt toiminnot löytyvät vain luonnostelussa.

 • Ylärivin työkalunauha on käytettävissä, kun tehdään uutta luonnosta.
 • Alarivin työkalunauha on käytettävissä, kun muokataan vanhaa luonnosta.
Käytä ulkoista geometriaa luonnoksen ehdoissa

Voit tarvittaessa käyttää muiden koonnassa näkyvien osien geometriaa luonnoksen ehtojen annossa, ilman että kopioit osien viivoja luonnokseen (kuten vielä versiossa 27.0.XX piti tehdä).

= Muiden osien geometriaa on käytettävissä luonnoksen ehtoja annettaessa.

= Muiden osien geometriaa ei ole käytettävissä luonnoksen ehtoja annettaessa.

Toiminto on näkyvissä vain, kun muokataan kokoonpanossa olevan osan luonnosta.
Käännä luonnos kuvatason suuntaiseksi

 • Toiminto: Kohtisuora
 • Kääntää luonnoksen kohtisuoraan katsojaa kohti.


Käyttökohde

Kun olet ensin kääntänyt mallia johonkin muuhun suuntaan tai kun Kohtisuoraan-asetus ei ole valittuna.

 • Jos asetus Kohtisuoraan on voimassa, niin aina kun luonnostilaan siirrytään, niin luonnos asemoidaan kohtisuoraan eli kuvatason suuntaiseksi.
 • Vastaava toiminto löytyy myös tilannekohtaisesta valikosta
Käytä esikatselua, kun muutat luonnoksen mittaa

 • Muuta luonnoksen mittaa, näet mallissa tapahtuman muutoksen, joko
  • Painamalla Esikatselu-painiketta tai
  • välittömästi, jos automaattinen esikatselu-toiminto on valittu.


Manuaalinen ja automaattinen esikatselu

= Esikatselu (manuaalinen esikatselu). Malli muuttuu vasta, kun valitset tämän toiminnon

 = Automaattinen esikatselu on/off. Malli muuttuu heti, kun muutat mittaa.

 • Jos painike on harmaa, ei automaattinen esikatselu ole voimassa.
Piirustukset


Avaa piirustus tai tee uusi piirustus

 • Piirustuksen työkalunauhassa on muutamia samoja toimintoja, joita löytyy mallinnuspuolelta (kehystetty sinisellä).
  • Niihin ei seuraavassa esityksessä palata, paitsi paikalliskoordinaatistoihin, jossa on eroja malliin nähden.
Valitse osoitustapa

= Suorakulmio = Yksittäinen osoitus tai suorakulmiolla valinta.

 • Napsauta valittavaa elementtiä. Jos haluat osoittaa kaksi tai useampia elementtejä, pidä Ctrl-näppäin saman aikaisesti pohjassa.
 • Suorakulmiolla osoitus: Paina hiiren valintapainike pohjaan ja siirrä kohdistinta ja vapauta hiiren painike.
  • Siirros vasemmalta oikealle: Kaikki kokonaan sisään jäävät elementit tulevat valituksi.
  • Siirros oikealta vasemmalle: Kaikki kokonaan ja osittain sisään jäävät elementit tulevat valituksi.

= Monikulmio = Valitse monikulmiolla aitaamalla. Valmis-kuittaus yhdistää ensimmäisen ja viimeisen pisteen ja kaikki kokonaan sisään jäävät elementit tulevat valittua.

= Leikkaava monikulmio = Valitse monikulmiolla aitaamalla. Valmis-kuittaus yhdistää ensimmäisen ja viimeisen pisteen ja kaikki kokonaan ja osittain sisään jäävät elementit tulevat valittua.

Valmis-kuittaus voidaan toteuttaa:

 • -näppäimellä tai
 • Hiiren keskinäppäimellä.
Käytä valintasuodatinta elementtien osoitukseen.

Valintasuodatin esittelee kaikki eri tyyppiset elementit, joita piirustuksella on. Oletusarvoisesti valinta kohdistuu kaiken tyyppisiin elementteihin.

Jos haluat rajata valinnan kohdistumaan vain yhden tyyppisiin elementteihin (esimerkkikuvassa mittoihin) napsauta ko. riviä ja muut valinnat putoavat pois päältä.

 • Kun haluat lisätä tai poistaa elementtityyppejä, niin pidä Crtl-näppäin pohjassa, kun valitset rivejä:
  • Valittu rivi (sininen) poistuu valinnoista
  • Valitsematon rivi (valkoinen) tulee mukaan valintoihin.
 • Kaikki-painikkeella saat palautettua valinnan kerralla kaiken tyyppisiin elementteihin.
Suodata valintaan vain tietyn ominaisuuden sisältämiä elementtejä

 • Valitse ensin vain yksi elementtityyppi.
 • Paina sen jälkeen >>-painiketta.
  • Ohjelma avaa valikon, josta voit valita tarkemmin suodatettavia ominaisuuksia.
 • Tarvittaessa paina Osoita-painiketta ja osoita referenssielementti, jolloin osoitetun elementit ominaisuudet muodostavat suodatuksen.
 • Tämän jälkeen voit aitaamalla löytää ne elementit, joilla on täsmälleen samat ominaisuudet kuin referenssielementillä.
Valitse lyhyet viivat ja poista ne

 • Tallenna piirustus varmuuden vuoksi.
 • Valintasuodatin > Viivat > laajenna > valitse viivan pituus.
 • OK.
 • Aitaa koko piirustusalue.
 • Paina delete-painiketta, jos valitut viivan pätkät ovat tarpeettomia.Käyttökohde

Joissain tuoduissa (import) kuvissa voi olla hyvin paljon olemattoman pituisia viivoja, joilla ei piirustuksen kannalta ole mitään merkitystä, mutta jotka tekevään piirustuksen käsittelystä hidasta (esim. kun aluevalinta merkkaan viivoja valituksi ja myöhemmin pois). Tällaiset lyhyet viivat kannattaa ehkä poistaa kuvasta.
Valitse tasoja

= Kaikki tasot = Kaikki piirustuksessa olevat tasot näkyvät, paitsi piilotasoiksi määritellyt tasot (109 = Piilomitat ja tekstit).

= Valitse tasot listalta. Avaa listan, jossa voit sytyttää ja sammuttaa tasoja

 = Suosikkitasoryhmät. Painike on harmaa, jos suosikkitasoryhmiä ei ole määritelty. Toimitusversiossa suosikkitasoryhmiä ei ole määritelty.

= Piilota tasoja. Osoita piirustuksesta jokin elementti, esim. tasolla 4 oleva teksti, jolloin taso neljä sammutetaan ja kaikki (tason 4) tekstit piilotetaan.

= Piilotasot näkyviin tai pois näkyvistä.

Valitse tasot listalta

 • Toiminto: Valitse tasot listalta.
  • Ohjelma esittelee kaikki tasot, joilla on elementtejä.
 • Napsauta tasoa, jonka haluat näkyviin (eli sytyttää) tai piiloon (eli sammuttaa).


Valitse tasoryhmiä

Dialogin alalaidassa on lueteltu tasoryhmiä. Niiden avulla on helppoa valita kerralla tietyt tasot näkyville ja piiloon.


Tasoryhmien määritys

Voit itse määritellä tasoille nimiä ja tasoryhmiä avainsanajen level ja level_goups avulla. Huomaa, että ne ovat järjestelmäkohtaisia, eli kaikki samaa Vertex-ohjelman tiedostopalvelinta käyttävät henkilöt näkevät samat asetukset.

Muokkaa tasoja

File > Järjestelmäasetukset > Muokkaa > Ylläpitäjän näkymä > draft > G4 Drafting layers (0..32767)

 • Järjestelmään on määritelty tasot 0 ... 255 (eli 256 kpl, joista osalla on myös selväkielinen nimi.
 • Avainsanat: level(X), jossa X on tason ID eli numero, esim.;
  • level(0)  {"0 "+MISCELLANEOUS} 1 1
  • level(1)  {SHAPELINES} 1 1

Tasoryhmien muokkaus ... Ylläpitäjän näkymä > draft > G4 Drafting layers (0..32767) >G4 level groups

 • Avainsanat: level_goups, esim.:
  • level_group  {DEFAULTLAYERS} 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 52 107 120 121 122 123 124
  • level_group  {SHAPELINES} 0 1
Käytä suosikkitasoryhmiä

Jos suosikkitasojärjestelmiä on määritetty, niin voit valita ne toiminnon Suosikkitasoryhmät avaamasta valikosta.

 • Toimitusversiossa näitä ei ole määritelty, joten painike on passiivinen
  .


Tasoryhmiä voi määritellä suosikeiksi:

 • File > Järjestelmäasetukset > Oletustasot
 • Valitse Tasoryhmät-painike.
 • Napsauta haluamasi tasoryhmän kohdalla saraketta Suosikit (S)


Jotta suosikeiksi määritetyt tasoryhmät näkyvät piirustuksessasi, sinun pitää palauttaa oletustasomääritykset (katso asiaa alempaa).

Näkymä-valintanauhan Tasot-toiminnot

Näkymä-valintanauhassa on mukana kaikki nuo edellä esitetyt toiminnot ja lisäksi toiminnot:

 • Muokkaa (tasojen näkyvyyttä ja ominaisuuksia)
 • Palauta oletustasomääritykset.
 • Korjaa elementtien tasoja.

Näkymä: Muokkaa tasoja

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Tasot-ryhmä > Tasot > Muokkaa.
  • Toiminto avaa dialogin Muokkaa tasoja.
 • Tässä dialokissa voit mm.
  • Antaa tasoille nimet.
   • Älä kuitenkaan nimeä uudelleen jo nimettyjä tasoja, sillä tasoilla on nimen mukaisesti vakiintuneet merkitykset.
  • Sytyttää ja sammuttaa tasojen näkyvyyden.
  • Sytyttää ja sammuttaa tasojen tulostuvuuden
   • Tulostuksessa voit valita tulostetaanko Näkyvät tasot vai tässä määritellyt Tulostustasot.
  • Määrittää tason piilotasoksi.
   • Piilotason näytetään vain, kun piilotasot on otettu erikseen näkyviin toiminnolla Piilotasot näkyviin/pois.
  • Määrittää tason piilotasoksi tulostuksessa, jolloin tällä tasolla olevia elementtejä ei tulosteta.
  • Määrittää tasolle värin.
   • Väri näkyy tasolla olevilla elementeillä, jos niillä on ominaisuus Väri: Tason mukaan.


Painikkeella Palauta oletustasot palautat järjestelmään määritellyt tasomaääritykset aktiiviselle piirustukselle.

Painikkeella Palauta näkyvyys asetat useimmat tasot näkyyn sekä ruudulla että tulostusta varten.

Korvaa piirustuksessa olevat tasomääritykset järjestelmässä olevilla tasomäärityksillä.

Piirustus säilyttää omat tasonsa ja tasoryhmänsä, kunnes siihen päivitetään järjestelmässä olevat asetukset.

 • Näkymä-välilehti > Tasot-ryhmä > Tasot > Palauta oletustasomäärittelyt.
Siirrä kaikki tietyllä tasolla olevat elementit toiselle tasolle

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Tasot-ryhmä > Tasot > Korjaa elementtien tasoja.
  • Ohjelma avaa dialokin Elementtien tason korjaus.
 • Valitse listalta taso, jonka elementit haluat siirtää toiselle tasolle.
  • Ohjelma näyttää kaikki valitsemallasi tasolla olevat elementit ja piilottaa muut elementit
 • Valitse painike Siirrä tason elementit.
  • Ohjelma avaa dialokin Valitse taso.
 • Valitse listalta taso, jolle elementit haluat siirtää.
 • OK, palauttaa piirustuksessa olevat oletus-tasot näkyviin.

Poista kaikki tietyllä tasolla olevat elementit

 • Toiminto: Näkymä-valintanauha > Tasot-ryhmä > Tasot > Korjaa elementtien tasoja.
  • Ohjelma avaa dialokin Elementtien tason korjaus.
 • Valitse taso, jonka elementit haluat poistaa.
 • Valitse painike Poista tason elementit.
  • Ohjelma varmistaa poiston kysymyksellä: Poistetaanko tason 'X' elementit?
 • Vastaa Kyllä tai Ei.
 • Huomaa: Et voi peruuttaa elementtien poistoa Ctrl Z:lla, joten ole varoivainen toiminnon kanssa ja tallenna piirustus mieluusti ennen poistoa, jolloin voit lukea sen tarvittaessa uudelleen.


Käyttökohteet toiminnolla Korjaa elementtien tasoja

Varsinkin tuoduissa (DWG- ja DXF-) piirustuksissa voi olla sivulle tarpeettomia elementtejä, jotka haluaisit poistaa.

Näissä voi olla samaan tarkoitukseen liittyviä elementtejä useilla erilaisilla tasoilla, jota haluaisin näkyville yhdelle tasolle.
Zoomaa piirustusta

= Koko kuva = Palauttaa kuvarajojen (virheät viivat) sisällön mahdollisimman suurena näkyviin.

 • Myös pikanäppäimet A ja Ä

= Zoom = Osoita kaksi pistettä, Ohjelma zoomaa osoitetun alueen keskelle työikkunaa

 • Myös pikanäppäimet Z ja Ö

= Edellinen zoomaus. Ohjelma hyppii kahden edellisen Z:lla tai Zoom (suurennoslasilla) tehdyn zoomauksen välillä. Se ei noteeraan zoomauksiksi Koko kuva-toimintoa tai rullahiiren zoomauksia.


Muita piirustuksen zoomaus ja panorointi-toimintoja

 • Pyöritä rullahiiren rullaa
  • Ylöspäin eli poispäin itsestäsi, jolloin kuva tulee lähemmäs.
  • Alaspäin eli itseäsi kohti, jolloin kuva menee kauemmas.
 • Huomaa, että ennen zoomausta kohdistimen sen hetkinen sijainti hyppää grafiikkaikkunan keskelle, eli tätä voit käyttää myös kuvan sivusiirtoon.


Siirrä kuvaa (Panoroi kuvaa)

 • Paina hiiren keskinäppäin pohjaan ja pidä se pohjassa, kun siirrät kohdistinta.
 • Kuva siirtyy kohdistimen liikkeen mukana.


Juoheva zoomaus ilman kohdistimen keskittämistä

 • Paina Shift-näppäin pohjaan ja pidä sitä pohjassa, kunnes olet painanut hiiren oikean näppäimen pohjaan.
 • Paina hiiren oikea näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.
 • Liikuta hiirtä ylös-alas-suunnassa.
  • Kun siirrät hiirtä ylöspäin, kuva tulee juohevasti lähemmäs.
  • Kun siirrät hiirtä alaspäin, kuva menee juohevasti kauemmas.

Jos olet sitä mieltä, että rullan liike zoomaa väärään suuntaan, niin voit vaihtaa suuntaa:

File > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit > Käyttö-välilehti, Yhteiset-ryhmä > Käänteinen zoom.
Käytä paikalliskoordinaatteja

= Aseta paikalliskoordinaatisto viivan suuntaan. Osoita viiva, jonka haluat tilapäiseksi X-akseliksi.

= Aseta paikalliskoordinaatisto kahdella pisteellä. Osoita kaksi pistettä, joka määrittävät tilapäisen X-akselin suunnan.

 = Palaa globaaliin koordinaatistoon.

Optio: Käännä näkymä, kääntää piirustuksen siten että uusi X-akseli on vaakasuunnassa
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.