Skip to main content
Skip table of contents

Kokoonpanojen demomalleja


Suorat portaat (Malli: Ex_Stair1)

 • Malli on mittavarioituva kokoonpano, jossa portaiden lukumäärä vaihtelee annettujen mittojen perusteella.
 • Mallinnus on aloitettu paikallisella mittavarioituvalla ohjauskäyrä-osalla SKELETON, jonka avulla hallitaan portaikon leveyttä (WIDTH), kerroskorkeutta (HEIGHT), syvyyttä (DEPTH), askelmien lukumäärää (NUMBER), askelman leveyttä (TREAD) sekä kaiteen korkeutta (H1).

 • Portaikon runko on mallinnettu profiilirakenteena ohjauskäyräosan viivoihin.
 • Porrasaskelmien sarjan ääripäät ja siten myös suunta on sidottu ohjauskäyräosaan.

 • Mallia varioitaessa portaiden nousu ja etenemä säilyvät vakiona.

 • Porrasaskelmassa on mukana työstävä piirre, jonka avulla (portaiden mittavarioinnin jälkeen) voidaan portaiden pääkannattimiin koneistaa reiät.

 • Porrasaskelmat on mallinnettu ohutlevynä. Mittavarioinnin jälkeen saat porrasaskelman aukilevityspiirustuksen tilannekohtaisella toiminnolla ”Muut tulosteet > Ohutlevyosien erävienti”.

 • Todellisuudessa ylimmän porrasaskelman pitäisi on kapeampi kuin muut portaat eli vain etenemän levyinen, eikä askelman levyinen. Askelmat mitoitetaan yleensä siten, että ne menevät päältä katsoen limittäin.


Lataa tästä pakattu demomalli Ex_Stairs1.vxz  (3 174 KB).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Kierreportaat (Malli: Ex_Stairs2)

 • Kierreportaisiin on ensin mallinnettu pylväs ja sitten yksi porras.

 • Portaat on laitettu sarjaan tyypillä ”Polaarinen nousulla”. Esimerkissä portaat kiertävät vastapäivään, mutta ne voisivat kiertää myös myötäpäivään.
 • Porraskaiteen tolppa Ex_post on sarjoitettu porrasaskelman mukaan.
 • Porraskaide RAILING on mallinnettu ohjausviivan ja spiraalin avulla.

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_Stairs2.vxz  (361 KB).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Mittavarioituva pöydän runko (Malli: Ex_SaxonTable1)

 • Pöydän runkoa kuvaava malli on tyypillinen profiilirakennemalli, joka mallinnus on aloitettu tekemällä kokoonpanoon paikallinen ohjausviivoista koostuva osa ”SKELETON”.
 • Ohjauskäyräosaan on lisätty mittamuuttujat (WIDTH, LENGTH ja H1), joiden avulla profiilirakenteen mittoja on helppo muuttaa.
 • Profiilit on lisätty osoittamalla ohjausviivoja ja huolehtimalla samalla profiilien trimmaus automaattisesti eteen tuleviin pintoihin.
 • Osaa profiileista on työstetty poistavilla pursotuksilla.

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_SaxonTable1.vxz (737 KB).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Saksimekanismi (Mallit: Ex_Saxon5, -4, -3, -2 ja -1)

 • Koonta Ex_Saxon4 on yksinkertaistettu esitys saksilavasta ja se koostuu muista kokoonpanoista.
  • Mallinnus on aloitettu paikallisella ohjauskäyrä-osalla, joka toimii samalla sarana-osana saksille.
  • Malliin on lisätty pari paikallista osaa GUIDELINE, joiden avulla saksit liittyvät yhdessä, kun toista saksia raahaa ja pöytätaso pystyy täsmälleen pyörien päällä.
  • Todellisuudessa koonta tarvitsisi saksit yhteen sitovan akseliston sekä mekaniikan joka sitoisi pöytätason määrättyyn paikkaan.
 • Koonta Ex_Saxon1 on yksinkertaistettu esitys tukivarren koonnasta.
  • Se sisältää paikallisia osia: tukivarren, holkkeja ja pyöriä.
  • Todellisuudessa nämä osat olisi syytä mallintaa linkki-osina, joilla olisi kullakin oma piirustus.
  • Lisäksi koonta tarvitsisi toimiakseen akseleita ja kiinnittimiä.
 • Koonnat Ex_Saxon2 sekä Ex_Saxon3 ovat yksinkertaistettuja esityksiä saksin koonnasta.
  • Mallinnus on aloitettu paikallisella ohjauskäyrä-osalla.
  • Tänne on tuotu alikokoonpanoksi koonta Ex_Saxon1.
  • Välituet on lisätty profiileina ohjauskäyrille.
  • Todellisuudessa rakenteessa pitäisi olla erilaisia korvakkeita nostokoneistoa varten ja liikettä rajoittavia elementtejä.
 • Koonta Ex_Saxon5 on yksinkertaistettu esitys saksilavan kannesta.
  • Malli on tyypillinen ohjauskäyrän avulla mallinnettu profiileista koostuva kokoonpano.

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_Saxon4.vxz (2 681 KB) (Se sisältää muut em. kokoonpanot) .

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Saksipöydän kokoonpano (Malli: Ex_SaxonTable)

 • Koostuu kahdesta kokoonpanosta, pöydän rungosta (Ex_SaxonTable1) ja saksi-mekanismista (Ex_Saxon4 ).
 • Saksi-mekanismin Ex_Saxon4 ehdot on vapautettu toiminaan tässä pääkoonnassa, joten saksipöytää voi liikutella raahaamalla saksi-osaa.
 • Mallissa on yksi kulmaehto, jonka liikerata on säädetty kulmien 7,5° ja 80° väliin. Voit simuloida liikettä ajamalla kulmaa näiden rajojen välillä.
 • Todellisuudessa saksipöydän toiminnallisuus vaatisi lisää osia, joiden avulla hallitaan saksien sijaintia liikkeen aikana.

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_SaxonTable.vxz (5 283 KB) (Se sisältää kaikki em Ex_Saxon-alkuiset mallit).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Koneistuskokoonpano (Mallit: Ex_MachAssy ja Ex_Machining)

 • Koneistuskokoonpanossa esitetään työstävien piirteiden käyttö. Työstäviä piirteitä kannattaa käyttää mm silloin, kun rakenne ensin hitsataan kasaan ja sen jälkeen koneistetaan.
 • Aluksi on mallinnettu paikallinen ohjauskäyräosa ”SKELETON” ja sitten profiilirakennesuunnittelun keinoin on lisätty neljä profiilia automaattisine jiirauksineen.
 • Kokoonpanoon on tuotu ja paikoitettu ehdoin ohjauskäyrästä ja työstävistä piirteistä koostuva osa ”Ex_Machining”.
 • Työstöt suoritetaan tilannekohtaisella toiminnolla ”Työstävät piirteet > Suorita”. Työkaluna toimiva geometria saadaan piiloon ja näkyviin pikanäppäimellä M.

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_MachAssy.vxz (398 KB) (Se sisältää kaikki myös mallin Ex_Machining).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Mittavarioituvalla ohjauskäyräosalla ohjattu kokoonpano (Malli: Ex_SupportAssy)

 • Mallinnus on aloitettu paikallisella mittavarioituvalla ohjauskäyrä-osalla SKELETON, jonka avulla hallitaan kannattimen leveyttä (WIDTH), korkeutta (HEIGHT), syvyyttä (DEPTH) ja kiinnitysreiän halkaisijaa (D).
  • Osassa on kolme luonnosta.
 • Kaikki mallin osat ovat paikallisia osia, joiden luonnosten viivoiksi on pyritty käyttämään ohjauskäyrä-osan viivoja. Tällöin ne seuraavat ohjauskäyrän mittoja heti mittataulukon varioinnin jälkeen.
 • Pohja (PL_1) ja sivulevyt (PL_2 ja PL_4) sisältää yhden luonnoksen, jonka kaikki viivat on kopioitu ohjauskäyrä-osasta.
 • Taustassa (PL_3) on pursotuksen lisäksi toimenpide ”Osilla muokkaus”, jossa taustasta on poistettu se aine, joka menee pohjan kanssa päällekkäin.

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_SupportAssy.vxz (105 KB).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Ruuvikuljetin (Malli: Ex_Helix)

 • Malli koostuu kahdesta paikallisesta osasta, akselista (Axel) ja kierrelevystä (Twist), joita on lisätty sarjaan 8 kappaletta.
 • Kierrelevy koostuu mittavarioituvasta ohjauskäyrästä, joka määrittää kierrelevyn pituuden sekä kahdesta mittavarioituvasta spiraali-käyrästä, joiden avulla hallitaan sisä- ja ulkohalkaisija. Spiraaleiden avulla on ensin tehty pinta ja sitten pinnasta 3mm vahva kappale.


Lataa tästä pakattu demomalli Ex_Helix.vxz (438 KB).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Putkiyhde (Malli Ex_Collar)

 • Malli koostuu neljästä paikallisesta osasta, putkikäyrästä (Curve_Käyrä), liittyvästä putkesta (Branch_Oksa), apugeometriasta (Jig) ja kauluksesta (Collar_Kaulus). Mallissa on neljä ilmiasua, joiden avulla näytetään haluttu geometria.
 • Putkikäyrässä on ohjauskäyrät osan oman pyyhkäisyä ja liittyvää putkea varten.
 • Jig-osaa tarvitaan, jotta kauluksesta saadaan tasalevyinen. Osaan on ensin kopioitu putkikäyrän ohjauskäyrä-geometria, jonka perusteella on tehty muoto, joka vastaa käyrän ulkomuotoa, josta on poistettu liittyvän putken ulkopinnan vaatima aine. Tämän jälkeen ensimmäisellä poistavalla pyyhkäisyllä on haettu sopivaa muotoa kauluksen sisäreunalle. Tähän ulkopinnalla olevaan muotoon on tehty 3D-luonnos. Toisella poistavalla pursotuksella (joka toimenpiteenä kestää kymmeniä sekunteja) on haettu sopivaa muotoa kauluksen ulkoreunalle. Myös tähän muotoon on tehty 3D-luonnos. Jig-osasta voitaisi nyt piilottaa kaikki muut historiavaiheet, paitsi nuo kaksi 3D-luonnosta (Nimetty: InnerRing ja OuterRing).
 • Kaulukseen on ensimmäiseksi tehty 3D-luonnos, jonne on kopioitu nuo Jig-osan 3D-luonnosten geometria. Näiden viivojen väliin on tehty pinta ja pinnasta kappale toiminnolla Pintaketjun Offset...

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_Collar.vxz  (487 KB).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.

Pumpun pesä, osillä työstö (Mallit: Ex_Pump, Ex_PumpBody ja Ex_PumpCore)

Tämän esimerkin avulla kuvataan sellaista hankalaa mallinnustapausta, jossa kaikkien piirteiden mallintaminen yhteen osamalliin on hankalaa olemassa olevan geometrian takia. On paljon helpompaa mallintaa ensin kappaleen ulkomuoto ja sisämuoto erikseen ja vasta sitten niiden avulla toteuttaa lopullinen muoto.

 • Osamalli Ex_PumpBody kuvaa pumpun runkokappaleen ulkokuorta.
 • Osamalli Ex_PumpCore kuvaa runkokappaleen valussa käytettyä keernaa.
 • okoonpanomallissa Ex_Pump on suoritettu ns. Osilla työstö, jossa rungosta on poistettu keerna sisältämä materiaali.

Sekä rungossa että keernassa on käytetty ohjauskäyriä ja poikkileikkauksia, joiden avulla on osa kappaleesta tehty pinnoittamalla (Loft)

Lataa tästä pakattu demomalli Ex_Pump.vxz (4 093 KB) (Se sisältää myös osamallit Ex_PumpBody ja Ex_PumpCore).

 • Tallenna se koneellesi tai avaa suoraan ohjelmaan (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Raahaa tiedosto Vertex G4-ohjelman päälle (version tulee olla vähintään 25.0.00).
 • Malli ja sen piirustus tallentuvat projektiin VERTEX_EXAMPLE.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.