Skip to main content
Skip table of contents

4. Osasarjat - piirresarjan perusteella

Harjoitus 4. Osasarjat


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään komponentteja ja malleja sarjaan joka määräytyy osissa olevan piirresarjan perusteella.
 • Lisäämään osamalliin kahvan, joka helpottaa mallin asemoimista kokoonpanossa.


Käytetyt toiminnot:

 • Lisää > Malli, Lisää > Komponentti.
 • Ehdot > Samankeskisyys, Yhdensuuntaisuus.
 • (Osa:) Lisää kahva.
 • (Kokoonpano:) Tee sarja.
Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat

 • Lataa tästä Vertex-projekti-zippi VX_AS4_PARTS.vxz
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Varmista, että mallit löytyvät (B-selaimella) projektista VX_COURSE_ASSY.
  • Päivitä tarvittaessa selain, elleivät nuo mallit VX_AS4-P* heti löydy.
Uuden kokoonpanomallin aloitus

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  •  Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Lisää malliin arkistoidut osat

 • Lisää ensin rumpu (VX_AS4-P1).
  •  Löytyy projektin VX_COURSE_ASSY alta.
  • Esim. Toiminnolla Lisää > Malli tai B-selaimella.
  • Pudota paikoilleen esim. hiiren keskinäppäimellä.
 • Lisää sitten tukiholkki (VX_AS4-P2) ja vaimennintyyny (VX_AS4-P3).
 • keskeyttää lisäyksen.
Liitä rumpu (VX_AS4-P1) ja tukiholkki (VX_AS4-P2) ehdoilla toisiinsa

 • Lisää osien välille kaksi samankeskisyysehtoa ja yksi yhtenevyysehto.


Vaimennintyynyn ehdot.

 • Voit kokeilla paikoittaa vaimennintyynyt rummun kohoumaan. Tarvitset siihen kolme ehtoa, esim. samankeskisyyden ja pari yhtenevyysehtoa.
 • Mutta tässä harjoituksessa lisäämme osamalliin kahvan, jonka avulla vaimennintyyny asettuu paremmin paikalleen ja vaatii vain yhden ehdon.


Osien sijoitus versioissa 27.0.00 ja 28.0.00

Versiossa 27.0.00 esiteltiin mahdollisuus paikoittaa osia niihin lisättyjen esivalittuja ehtojen avulla.

Versiossa 28.0.00 esiteltiin tekoälyyn pohjautuva tapa lisätä ehtoja.

Kumpaakaan näistä tavoista ei ole käytetty tässä harjoituksessa.
Lisää kahva tukityynyyn

 • Avaa malli (omaan ikkunaansa) VX_AS4-P3, esim B-selaimella.
 • Valitse reiän keskipiste, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää kahva.
  • Malliin ilmestyy kahvaa symboloiva koordinaatisto ja ohjelma kehottaa: Sijoituspisteen sidonta: kiinnitä SinZ-suunta osoittamalla pinta tai piste. Kuvassa 2).
 • Käännä mallia niin paljon, että voit osoittaa tyynyn alapinnan.
  • Sininen akseli, joka määrää myöhemmin osan paikoituksessa osan suunnan, suuntautuu kohti osoitettua tasoa.
 • Tallenna malli VX_AS4-P3 ja poista se Vertex-työpöydältä.


Kahvan suuntauksesta

Mallista pitää löytyä pinta, jonka normaaliksi (eli kohtisuoraan) kahvan sinisen akseli suuntautuu.

Ellei sellaista ole, pitäisi sellainen malliin lisätä aputason muodossa.

 • Sinisen akselin suuntaus rippuisi tällöin siitä, kummalta puolelta aputasoa sidonta osoitettaisi.

Kahvan merkitys komponenteissa

Kahvan lisäys kirjastoitaviin komponentteihin (ja piirteisiin) on tärkeää, koska se helpottaa komponenttien sijoittamista malliin.

Kahvaa voi hyödyntää myös osamalleissa (kuten tässä harjoituksessa) sijoituksen apukeinona.
Lisää vaimennintyyny rummun kohoumaan

 • Voit poistaa aikaisemman vaimennintyynyn, ainakin jos et paikoittanut sitä loppuun saakka rumpuun.
 • Lisää > malli  VX_AS4-P3.
 • Vie kohdistin geometria päälle. Näet että osan suunta muuttuu.
 • Vie kohdistin kohoumassa olevan kierrereiän päälle siten että reiän keskipiste tulee valituksi ja osoita paikka.
 • Kun ohjelma kysyy Tehdäänko sarja, vastaa: Ei.
  • Sillä vaimennintyyny on (todennäköisesti) väärässä asennossa.
  • keskeyttää lisäyksen
Raahaa (kierrä) vaimennintyynyä ja paikoita se ehdolla

 • Tartu tyynyyn ja kierrä se suurin piirtein oikeaan suuntaan.
 • Valitse rumpu ja vaimennintyyny (huom. jälkimmäinen
  Ctrl-näppäin pohjassa), kuvassa 1).
 • Valitse yhdensuuntaisuussehto.
 • Ohjelma kertoo että "Kokoonpano on täysin määritelty, lisätäänkö ehto silti" (Tämä ei tässä tapauksessa pidä täysin paikkaansa, mutta yleensä kahvaa käytetään komponenteissa joiden kiertymällä ei ole merkitystä, joten kiertymän vapausastetta ei yleensä huomioita, kun arvioidaan koonnan ehtojen täydellisyyttä)
  • Vastaa: Kyllä.
 • Ohjelma värjää vaimennintyynyn (jos sen jälkimmäisenä valitsit).
 • Osoita osasta viiva, kuvassa 2).
 • Ohjelma värjää rummun (jos sen ensimmäisenä valitsit).
 • Osoita osasta viiva, kuvassa 3).

Tee vaimennintyynystä sarja

 • Valitse vaimennintyyny (VX_AS4-P3) joko mallista tai piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
  • Dialogi Kokoonpanon sarjan tiedot avautuu.
 • Valitse kohdasta Sijoitus: Pinta osan piirresarjasta.
 • Osoita pinta jostakin rummun kohoumasta.
 • Ohjelma kertoo sarjan tiedot (oikeanpuoleinen dialogin kuva).
 • OK muodostaa sarjan.
Lisää kuusiokoloruuvi vaimennintyynyyn

 • Lisää kirjastosta: Komponentit > Vakiot > Kiinnittimet > Ruuvit > Vakiokierre > DIN-EN_ISO_4762.
 • Valitse halkaisija: 8 ja seuraavasta dialogista pituus 20 (DIN-EN_ISO_4762-M8X20)
 • Osoita paikka vaimennintyynyn reiän keskipisteestä.
 • Vastaa kysymykseen Tehdäänkö sarja: Kyllä.

Lisää kuusiokoloruuvi rummun ja holkin kiinnitystä varten

 • Lisää kirjastosta: Komponentit > Vakiot > Kiinnittimet > Ruuvit > Vakiokierre > DIN-EN_ISO_4762.
 • Valitse halkaisija: 10 ja seuraavasta dialogista pituus 16 (DIN-EN_ISO_4762-M8X16)
 • Osoita paikka reiän keskipisteestä.
 • Vastaa kysymykseen Tehdäänkö sarja: Kyllä.
Lisää kuusioruuvi, paikoita se ja tee sitten sarja

 • Lisää kirjastosta: Komponentit > Vakiot > Kiinnittimet > Ruuvit > Vakiokierre > DIN-EN_24017.
 • Valitse halkaisija: 10 ja Pituus: 30.
 • Sijoita ruuvi avaruuteen.
 • Paikoita se samankeskisyys- ja etäisyysehdolla reikään.
  • Etäisyys 18.
 • Valitse ruuvi ja tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
 • Sijoitus: Pinta osan piirresarjasta.
 • Osoita pinta.
 • Hyväksy arvot.


Vakiokomponenttien kahvan paikka

Vakiokomponenteissamme kahva on sijoitettu siten että ruuvi uppoaa kantansa varaan reikään.

Tarvittaessa ruuviin voisi lisätä ohjausviivan, joka päähän kahva laitettaisi ja ohjausviivan pituudella säädettäisi ruuvin kannan etäisyyttä reiän pinnasta.

Versiosta 27.0.00 (Vertex 2021) alkaen kahvan sijaan, esim. ruuviin voitaisi laittaa ehdot, joiden avulla ruuvin kannan korkeutta pinnasta voidaan säätää.
Lisää kuusiokoloruuvi holkkiin

 • Lisää kirjastosta: Komponentit > Vakiot > Kiinnittimet > Ruuvit > Vakiokierre > DIN-EN_ISO_4762.
 • Valitse halkaisija: 8 ja seuraavasta dialogista pituus 10 (DIN-EN_ISO_4762-M8X10)
 • Osoita paikka reiän keskipisteestä.
 • Vastaa kysymykseen Tehdäänkö sarja: Kyllä.
Luonnossarjaa ei tunnisteta piirresarjaksi

Jos rummun yläpinnan reiät olisi tehty luonnossarjana, niin:

 • Jokaiseen reikään olisi pitänyt lisätä erikseen kierremerkki.
 • Ruuvia lisättäessä ohjelma ei olisi ehdottanut sarjan tekoa.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .Video

Kesto 2min 9 sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.