Skip to main content
Skip table of contents

6. Venytä, peilaa, pyöristä, viistä ja tee offset-viivoja

Harjoitus 6: Trimmausvalikon muokkaavia ja lisääviä toimintoja.


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

Käytetyt toiminnot:
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Siirrä pisteitä, eli venytä geometriaa syöttämällä mitta

Toiminnon avulla voit siirtää ja venyttää geometriaa.

 • Toiminto: Venytä.
 • Osoita ensimmäinen nurkkapiste. Kuva 1).
 • Osoita toinen nurkkapiste. Kuva 2).
  • Ohjelma värjää kaikki ne viivat jotka jäävät edes osittain aidatun alueen sisäpuolelle ja kehottaa "Korjaa valittuja".
  • Nyt voisit osoittaa niitä viivoja, joita et halua mukaan venytykseen tai siirtoon. Voisit osoittaa myös niitä viivoja, jotka haluat mukaan siirtoon.
 • Päätä korjailu Valmis-kuittaukseen:
  • Napsauta V-näppäintä. Kuva 3). tai
  • Napsauta hiiren keskinäppäintä tai
  • Valitse tilannekohtainen toiminto
 • Osoita referenssipiste. Kuva 4).
  • Jos syötät siirroksen numeerisesti, voit osoittaa referenssipisteen myös muualta, kuin geometriasta.
 • Lukitse suunta. Kuva 5).
  • Suunnan lukituksen voit jättää väliin, jos syötät siirroksen numeerisesti.
 • Syötä siirroksen suunta. Kuva 6).


Lopeta venytys-toiminto:

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä

Siirto vai venytys

Venytä (siirrä pisteitä) toiminnallisuuden vaikutus geometriaan.

 • Viivat, jotka jäävät kokonaan aidatun alueen ulkopuolelle, pystyvät paikoillaan.
 • Viivat, jotka jäävät toisesta päästään aidatun alueen ulkopuolelle ja toisesta päästää aidatun alueen sisäpuolelle venyvät.
  • Ympyrät ja ellipsit eivät veny.
 • Viivat, jotka jäävät kokonaan aidatun alueen sisäpuolelle, siirtyvät suuntansa säilyttäen.
  • Ympyröissä keskipiste ratkaisee, jäävätkö ne paikoilleen vai siirtyvätkö ne.

Siirrä pisteitä, eli venytä osoittamalla siirtymä

 • Toiminto: Venytä.
 • Osoita alueen rajat.
 • Napsauta V-näppäintä, hiiren keskinäppäintä tai valitse tilannekohtainen toiminto
  .
 • Osoita referenssipiste.
 • Lukitse vaakasuunta U-näppäimellä.
 • Osoita siirros geometriasta.
Venytä pituutta määrämittaan saakka

Kuvassa olevaa etäisyyttä 10.4 mm on tarkoitus kasvattaa 15 mm.

 • Toiminto: Venytä.
 • Osoita alueen rajat.
 • Napsauta V-näppäintä,
 • Osoita referenssipiste (ihan mistä vaan).
 • Lukitse vaakasuunta U-näppäimellä. (ei ole pakollista, koska syötät siirroksen numeerisesti.
 • Syötä siirros: Uusi mitta - vanha mitta.
  • 15-10.4

Kopioi viivaketju yhdensuuntaisesti määrämatkan päähän

 • Toiminto: Offset.
 • Syötä viivojen väli. Kuva 1).
 • Varmista, että optio Valinta ketjuna on voimassa. Kuva 2).
 • Osoita joku ketjun viivoista. Kuva 3).
  • Ohjelma etsii viivaketjun ja merkkaa viivat vihreällä huomiovärillä.
 • Osoita puoli, jonne viivakopiot syntyvät. Kuva 4).
 • OK.


Lopeta offset-viivojen piirtotoiminto:

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen

Valintaoptio: Pikatoiminto

Jos Offset-dialogissa on valittuna optio Pikatoiminto, niin viivan puolta (4) ei tarvitse osoittaa.

 • Ohjelma huomioi kohdistimen sijainnin suhteessa viivan (3) ja piirtää saman tien offset-viivan, ilman että sinun tarvitsee painaa OK-painiketta.
 • Voi osoittaa seuraavan viiva, jolle haluat offset viivan jne.

Kopioi 5 viivaa 10mm päähän toisistaan

 • Toiminto: Offset.
 • Syötä viivojen väli ja lukumäärä. Kuva 1).
 • Varmista, että optiot Valinta ketjuna ja Pikatoiminto on voimassa. Kuva 2).
 • Osoita joku ketjun viivoista. Kuva 3).
  • Huomaa että kohdistimen puoli ratkaisee kopioiden suunnan.

Tee kerralla useita viivakopioita, joiden etäisyys on laskettu perusviivasta

 • Toiminto: Offset.
 • Syötä pilkulla toisistaan erotetut etäisyydet, jotka on mitattu perusviivasta, . Kuva 1).
 • Valitse optio: Etäisyys perusviivasta. Kuva 2).
 • Varmista, että optiot Valinta ketjuna ja Pikatoiminto on voimassa. Kuva 3).
 • Osoita joku ketjun viivoista. Kuva 4).
  • Huomaa että kohdistimen puoli ratkaisee kopioiden suunnan.
Tee kerralla useita viivakopioita, joiden etäisyys on laskettu edellisestä kopiosta

 • Toiminto: Offset.
 • Syötä viivojen välejä pilkulla toisistaan erotettuna. Kuva 1).
 • Älä valitse optiota Etäisyys perusviivasta.
 • Varmista, että optiot Valinta ketjuna ja Pikatoiminto on voimassa. Kuva 2).
 • Osoita joku ketjun viivoista. Kuva 3).
  •  Huomaa että kohdistimen puoli ratkaisee kopioiden suunnan.
Piirrä viivaketju molemmille puolille ja aseta viivatyyli

Piirrä ensin perusviiva. Käytä toimintoa Älykäs viivaketju ja valitse viivatyyliksi pistekatkoviiva.

 • Toiminto: Offset.
 • Syötä viivojen väli. Kuva 1).
 • Valitse optiota Offset molemmille puolille. Kuva 2).
 • Varmista, että optiot Valinta ketjuna ja Pikatoiminto on voimassa. Kuva 3).
 • Valitse viivan asetukset: Mukautetut. Kuva 4).
  • Painike Muokkaa ilmestyy dialogiin.
 • Valitse Muokkaa. Kuva 5).
  • Viivan ominaisuudet-dialogi avautuu.
 • Valitse Taso: Muotoviivat ja Viivanleveys: 0.5. Kuva 6) + OK.
 • Osoita joku ketjun viivoista. Kuva 7).
Peilaa viivoja

 • Toiminto: Peilaa.
 • Osoita symmetria-akseli. Kuva 1).
 • Osoita peilattavat viivat 2), 3) jne.


Vaihda symmetria-akselia eli peilausviivaa:

 • Paina hiiren keskinäppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä.
  • Osoita uusi kohdeviiva.
  • Osoita peilattavat viivat jne.


Lopeta viivojen peilaustoiminto

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä

Peilauslinjana viiva tai kaksi pistettä

Symmetria-akselin osoituksen sijaan voi valita:

 • Tilannekohtaisesta pop-up-valikosta toiminnon: Osoita kaksi pistettä
 • Tämän jälkeen voit osoittaa kaksi pistettä, jotka muodostavat peilauslinjan.

Yhdistä viivoja

Edellisen harjoitukset peilaus on työlästä, jos viivaketju ei ole yhtenäinen.

Yhdistetään viivat yhtenäiseksi viivaksi.

 • Toiminto: Venytä > Yhdistä.
 • Osoita joku ketjun viivoista.
  • Ohjelma etsii ketjussa olevat viivat ja yhdistää ne viivaketjuksi.


Tarkemmin Yhdistä-toiminnosta harjoituksessa 7. Trimmaa ja leikkele viivoja.

Peilaa viivaketju

 • Toiminto: Peilaa.
 • Osoita symmetria-akseli. Kuva 1).
 • Osoita peilattava viiva 2).


Vaihtoehto viivojen yhdistämiselle

Peilattavasta geometriasta olisi voitu tehdä ryhmä, sen sijaan että viivat yhdistettiin.

Sen jälkeen olisi käytetty toimintoa: Ryhmä > Peilaa.
Lisää pyöristys

 • Toiminto: Pyöristä.
 • Osoita ensimmäinen viiva. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva. Kuva 2).
 • Syötä pyöristyssäde. Kuva 3).
 • OK.

Lopeta pyöristysten lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen


Jos 2D-rajoitustenratkaisija on valittuna, niin ohjelma lisää säde-mitan, joka toimii myös ehtona.


Pyöristyksen voit tehdä myös kaarien väliin.

 • Piirrä pari kaarta, jotka koskettavat toisiaan.
 • Lisää niiden välille pyöristys.
 • Piirrä pari kaarta, jotka ovat irti toisistaan.
 • Lisää niiden välille pyöristys.

Pyöristyksen voit tehdä myös viivoille, jotka eivät kosketa toisiaan


Piirrä neljä paria risteäviä viivoja.

 • Lisää niiden väliin pyöristykset oheisen kuvan mukaan.
 • Huomaa, että risteävistä viivoista jää jäljelle se osuus, josta viivan osoitit.
Lisää pyöristys siten, että ensimmäistä viivaa ei trimmata

 • Toiminto: Pyöristä.
 • Osoita ensimmäinen viiva. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva. Kuva 2).
 • Syötä pyöristyssäde. Kuva 3).
 • Valitse optio: Pidä viiva 1.
 • OK.


Voit lisätä pyöristyksen myös siten, ettei kumpaakaan viivaa trimmata.
Muokkaa pyöristyksiä

 • Toiminto: Venytä > Muokkaa pyöristyksiä.
 • Osoita pyöristys.
  • Dialogi Pyöristys avautuu ja esittelee nykyisen pyöristyksen.
 • Syötä pyöristyssäteelle uusi arvo.
 • OK.


Lopeta pyöristysten muokkaus

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen

Et voi antaa arvoksi nollaa, etkä lisätä viivoja

 • Pyöristystä muokatessasi, et voi lisätä viivoja valinnoilla Pidä viiva.
 • Pyöristystä et voi "poistaa" antamalla säteeksi 0 (nolla).

Poista pyöristys

 • Valitse pyöristys(-viiva).
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista tai Delete-näppäin.
  • Pyöristys poistetaan ja viivat jatkuvat risteyksiinsä saakka


Poiston voit peruuttaa Kumoa-painikkeella tai näppäinyhdistelmällä

Lisää viiste antamalla viisteen pituudet

 • Toiminto: Viistä.
 • Osoita ensimmäinen viiva. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva. Kuva 2).
 • Syötä viisteen arvot. Kuva 3).
  • Ylempi arvo on ensimmäiseksi osoitetulle viivalle.
  • Alempi arvo jo toiseksi osoitetulle viivalle.
 • OK.


Lopeta viisteiden lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen

Jos 2D-rajoitustenratkaisija on valittuna, niin ohjelma lisää viisteelle mitat, joka toimivat myös ehtoina.

2D-rajoitustenratkaisija: Viisteiden pituus

Syöttämäsi viisteiden pituus lasketaan viivan suuntaisesti viivojen risteyksestä.

 • Etäisyysehto lisätään viivan ja pisteen etäisyytenä, joten automaattisesti lisätyt, ja ehtona toimivat mitat, eivät kuvaa syöttämiäsi viisteen arvoja.
Anna viiste pituuden ja kulman avulla

 • Toiminto: Viistä.
 • Osoita ensimmäinen viiva. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva. Kuva 2).
 • Syötä viisteen arvot. Kuva 3).
  • Syötä pituuden arvo, joko ensimmäiselle viivalle (A) tai toiselle viivalle (B),
  • Tarvittaessa tyhjennä toinen pituuden arvo, jotta kulma kenttä aktivoituu.
  • Syötä kulma.
 • OK.


2D-rajoituksen ratkaisijan antamat arvot

Rajoitustenratkaisija lisää etäisyysmitat, vaikka annoitkin kulmamitat.

Jos tämä ei sovi, niin poista toinen etäisyysmitoista ja lisää joko kulmamitta tai kulmaehto.
Lisää viiste, vaihda viisteen suuntaa lennosta.

 • Toiminto: Viistä.
 • Kun olet antanut viisteen arvot ja viiste näyttäisi syntyvät "väärin päin", voit painaa kuvassa näkyvää painiketta, joka vaihtaa viisteen suuntaa.
 • OK.


Myös viisteen viivat voidaan jättää trimmaamatta

 • Valitse tarvittaessa optiot Pidä viiva 1 ja/tai Pidä viiva 2.
Muokkaa viistettä

 • Toiminto: Venytä > Muokkaa viistettä.
 • Osoita viiste.
  • Dialogi Viiste avautuu ja esittelee nykyisen viisteen arvot.
 • Syötä viisteelle uudet arvot.
 • OK.


Lopeta viisteiden muokkaus

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen
Poista viiste

 • Osoita poistettava viiste-viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista tai Delete-näppäin.
  • Viiva poistuu, mutta viereiset viivat eivät palaudu risteyskohtiin, kuten pyöristyksen poistossa tapahtui.


Jos haluta viivat yhteen, niin Trimmaa ne yhteen.
Lisää lovi

 • Toiminto: Venytä > Lovea.
 • Osoita ensimmäinen viiva. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva. Kuva 2).
 • Syötä loven arvot. Kuva 3).
 • OK.


Lopeta lovien lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen
Lisää lovi, vaihda loven suuntaa lennosta

 • Toiminto: Lovea.
 • Kun olet antanut loven arvot ja lovi näyttäisi syntyvät "väärin päin", voit painaa kuvassa näkyvää painiketta, joka vaihtaa loven suuntaa.
 • OK.

Muokkaa lovea

 • Toiminto: Muokkaa lovea.
 • Osoita loven viiva.
  • Dialogi Lovi avautuu ja esittelee nykyisen loven arvot.
 • Syötä lovelle uudet arvot.
 • OK.

Lopeta lovien muokkaus

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen
Poista lovi

 • Osoita poistettavan loven viivaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista tai Delete-näppäin.
  • Lovi poistuu, mutta viereiset viivat eivät palaudu risteyskohtiin, kuten pyöristyksen poistossa tapahtui.


Jos haluta viivat yhteen, niin Trimmaa ne yhteen.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.