Skip to main content
Skip table of contents

Pistepilvi

Käyttökohteet

3D-keilaimien avulla skannataan erilaisia tiloja ja rakenteita, joista ei ole saatavilla muutoin 3D-malleja. Nämä keilaimet tuottavat toistaiseksi ns. pistepilviä, eivätkä esim. pintamalleja. Parhaimmat ja kalleimmat keilaamiin liittyvät ohjelmistot pystyvät ilmeisesti tunnistamaan tiettyjä perusmuotoja ja korvaamaan osan pisteistä perusmuodoilla, kuten lieriöillä, tasoilla jne.

Tällainen pistepilvi voidaan ottaa mallinnuksen pohjaksi. Pistepilvestä rajataan tarpeettomia osuuksia piiloon ja tilalle mallinnetaan esim. uudet tarvittavat rakenteet. Tällöin pistepilvien avulla voidaan hahmotella rakenne niin, ettei se törmää vanhoihin rakenteisiin.

  • Pistepilvien käyttö pudottaa merkittävästi sitä aikaa, joka muutoin menisi vanhojen rakenteiden mittaamiseen ja mallintamiseen, jotta uusista suunnitelmista saataisiin riittävän tarkat.

Esimerkkejä


Työkaluja

  •  Voit lisätä koontaan erilaisia pistepilviä, yhdistää niitä ja tallentaa uusiksi pistepilviksi.
  • Voit hallita pistepilvein näkymistä piilottamalla ja palauttamalla näkyvyyden, värittämällä pistepilviä, skaalaamalla niitä ja muuttamalla mm pisteen kokoa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.