Skip to main content
Skip table of contents

5. Käytä hakutoiminnallisuuksia, suhteellista osoitusta ja suuntien lukitusta

Harjoitus 5: Hakutoiminnallisuudet, suhteellinen osoitus ja suuntien lukitukset


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään automaattihakuja (päätepisteisiin, keskipisteisiin, ympyrän ns. neljännespisteissin, risteyspisteisiin ja viivoihin).
 • Tulkitsemaan kohdistimen oikean alakulman symboleita, kun viivoja piirretään.
 • Pikanäppäimiä T ja E, kun halutaan piirtää kohtisuoria- ja yhdensuuntaisia viivoja.
 • Pikanäppäintä D, kun halutaan piirtää jotain kahden pisteen puoliväliin.
 • Pikanäppäintä J, kun halutaan suunnata apuviivan kohtisuorasta suunnasta vaakasuuntaan.

Käytetyt toiminnot:

 • Kahden pisteen viiva.
 • Murtoviiva.
 • Ympyrä.
 • Hakuun ja lukitukseen liittyvät aputoiminnot.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero").
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.

Automaattiset haut ovat voimassa, kun jokin viivan piirto-toiminto on käynnissä ja kohdistimesi ns. hakualue on viivan tai pisteen päällä.

Hakualuetta voit tarvittaessa kasvattaa tai pienentää:

 • Tilannekohtainen valikko: Ominaisuudet.
 • Kohdistin-välilehti.
 • Kenttä: Hakualue.


Jos muutat hakualuetta, niin "älä sahaa oksaa altasi" antamalla liian suurta tai liian pientä hakualuetta.

 • Seurauksena saattaa olla, että löydät lyhyistä viivoista vain pisteitä (liian suuri hakualue) tai
 • Et osu juuri ollenkaan pisteeseen tai viivaan vaan aina lähelle pistettä tai viivaa, jolloin viivojen väliin jää aukkoja (liian pieni hakualue).
Piirrä viivoja jotka lähtevät liikkeelle viivan päätepisteistä tai ympyrän/kaaren keskipisteestä tai päätyvät niihin

Haku pisteeseen on käytössä, kun:

 • Kohdistin on viivan päätepisteen päällä.
 • Kohdistin on murtoviivan epäjatkuvuuskohdan (nurkan) päällä.
 • Kohdistin on ympyrän kehän päällä ja samalla ympyrän sisäpuolella.
 • Kohdistin on ympyrän kaaren päällä ja samalla kaaren sisäpuolella.


Olet riittävän lähellä pisteen osoitusta, jos kohdistimen oikeassa alakulmassa on piste-symboli (pieni ympyrä) ja kun valinnan kohteena olevaan pisteeseen syttyy keltainen piste.
Piirrä viivoja jotka lähtevät liikkeelle viivan keskipisteestä tai ympyrän/kaaren neljännespisteestä tai päätyvät niihin

Haku viivan keskipisteeseen tai ympyrän neljännespisteisiin on käytössä, kun:

 • Kohdistin on janan puolivälin päällä.
 • Kohdistin on murtoviivan yhden jakson keskipisteen päällä.
 • Kun kohdistin on ympyrän ns. maksimi- tai minimipisteen päällä.
 • Kun kohdistin on ympyrän kaaren ns. maksimi- tai minimipisteen päällä.
  • Huomaa, että tuo piste ei ole kaaren keskipiste.


Olet riittävän lähellä keskipisteen osoitusta, jos kohdistimen oikeassa alakulmassa on piste-symboli (pieni ympyrä) ja kun valinnan kohteena olevaan pisteeseen syttyy keltainen kolmio.
Piirrä viivoja jotka lähtevät liikkeelle tai päätyvät viivaan.

Haku viivaan on käytössä, kun:

 • Kohdistin on janan päällä, mutta ei ole janan päätepisteen tai keskipisteen päällä.
 • Kohdistin on murtoviivan yhden jakson päällä, mutta ei ole janan päätepisteen tai keskipisteen päällä.
 • Kun kohdistin on ympyrän kehän päällä ja samalla sen ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan ns. maksimi- tai minimipisteen päällä.
 • Kun kohdistin on kaaren päällä ja samalla sen ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan ns. maksimi- tai minimipisteen päällä.


Olet riittävän lähellä viivan osoitusta, jos kohdistimen oikeassa alakulmassa on viiva-symboli (lyhyt viiva) ja kun valinnan kohteena oleva viiva värjätään huomiovärillä.
Piirrä viivoja jotka lähtevät liikkeelle tai päätyvät viivojen risteyksiin

Haku risteyksiin on käytössä, kun kohdistin on viivojen risteyksen päällä.


Olet riittävän lähellä risteyspisteen osoitusta, jos kohdistimen oikeassa alakulmassa on piste-symboli (pieni ympyrä) ja kun valinnan kohteena olevaan risteykseen syttyy keltainen rasti.
Automaattinen haku pisteisiin

Automaattinen haku pisteisiin on oletuksena voimassa.

 • Saat ominaisuuden tarvittaessa pois päältä ja takaisin päälle käyttäjäkohtaisissa asetuksissa:


 • File > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit > Käyttö-välilehti > Piirustus-ryhmä > Automaattiinen pisteisiin haku.
Käytä manuaalisia hakuja, jos sinulla ei ole automaattihakua voimassa

Haut löytyvät näppäimistöltä tai tilannekohtaisen Haku-toiminnon jatkovalikosta, kun:

 • Viivan piirto on päällä ja
 • Olet lähellä haettavaa viivaa tai pistettä.

Vie kohdistin viivan/pisteen lähelle ja valitse aputoiminto tai paina näppäintä:

 • L, kun haluat että viiva lähtee tai päättyy viivalle.
 • X, kun haluat että viiva lähtee tai päättyy viivan päätepisteeseen tai murtoviivan nurkkapisteeseen.
  • Ympyrän keskipisteeseen haku onnistuu X:llä, kun olet lähellä ympyrän keskipistettä (toisin kuin automaattihaussa, jossa ollaan lähellä kehäviivan ja vähän sen sisäpuolella).
 • C, kun haluat että viiva lähtee tai päättyy viivan keskipisteeseen.
  • C toimii myös ympyrän ja kaaren neljännespisteisiin hakuna.
 • S, kun haluat että viiva lähtee tai päättyy viivojen risteyksestä tai risteykseen.
 • D, kun haluat että viiva lähtee tai päättyy kahden osoitetun pisteen puoliväliin.


Suosittelemme automaattisia hakuja

Suosittelemme pitämään automaattisen haun päällä aina. Se nopeuttaa työskentelyä.

 • Mutta joissain erikoisissa tapauksissa tuo automaattihaku voi tuntua ikävältä tavalta toimia.
Hae manuaalisesti kaaren keskipisteeseen

 • Toiminto: Jokin viivan piirtotoiminto, esim. Murtoviiva.
 • Vie kohdistin viivan päälle. Kuva 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Haku. Kuva 2).
 • Valitse Kaaren tai suljetun viivaketjun keskipisteeseen. Kuva 3).
Piirrä ympyrä osoitettujen pisteiden puoliväliin

Tällä Puoliväliin eli D-haulla on merkitystä, vaikka automaattihaku olisikin voimassa.

 • Toiminto: Jokin viivan piirtotoiminto, esim. Ympyrä.
 • Paina D-näppäintä.
  . Kuva 1).
 • Osoita ensimmäisen viiva keskipiste. Kuva 2).
 • Osoita toisen viiva keskipiste: Haku. Kuva 3).
  • Ohjelma valitsee ympyrän keskipisteeksi osoitettujen pisteiden puolivälin. Kuva 4).
 • Osoita ympyrän kehäpiste.


Piirrä ympyrä syöttämällä sen keskipisteen paikka viitepisteen suhteen

 • Piirrä ensin suorakulmio, jonka koko on 100*60 (menetelmä esitetty harjoituksessa 2).
 • Toiminto: Ympyrä.
 • Syötä: 40,25. Kuva 1).
 • Valitse aputoiminto Osoita viitepiste. Kuva 2).
 • Osoita viitepiste. Kuva 3).
  • Ympyrän keskipiste kiinnittyy referenssipisteestä 40 mm oikealle ja 25 mm ylös.
 • Syötä ympyrän säde: 10. Kuva 4).
Nollaa koordinaatit ja syötä ympyrän paikka

Edelliselle vaihtoehtoinen tapa on käyttää suhteellisten koordinaattien nollausta Q-näppäimellä.

 • Toiminto: Ympyrä.
 • Vie kohdistin referenssipisteen päälle. Kuva 1).
 • Napsauta
  -näppäintä. Kuva 2).
  • Tämä nollaa suhteelliset koordinaatit referenssipisteeseen.
 • Syötä 60,35. Kuva 3).
  • Ympyrän keskipiste kiinnittyy referenssipisteestä 60 mm oikealle ja 35 mm ylös.
 • Syötä ympyrän säde: 10. Kuva 4).
Piirrä määrämittainen vino viiva

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Osoita viivan lähtöpiste.
 • Aloita pituuden syöttäminen: 1, Kuva 1).
  • Ohjelma olettaa, että syötät vaakasuuntaista (X-suuntaista) etäisyyttä.
 • Tyhjennä X-suuntaisen syötön kenttä.
  • Tällöin Etäisyys-kenttä aktivoituu. Kuva 2).
 • Syötä kulma ja etäisyys. Kuva 3).
  • Kulma: 30
  • Etäisyys: 100
Piirrä edellisen viivan keskipisteestä sille kohtisuora 30mm viiva

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Osoita viivan lähtöpiste vinon viivan keskipisteestä. Kuva 1).
 • Pidä kohdistin vinon viivan päällä. Kuva 2).
 • Napsauta T-näppäintä. Kuva 3).
 • Määrää viiva suunta siirtämällä kohdistinta. Kuva 4).
 • Syötä etäisyys: 30. Kuva 5).
Piirrä kohtisuora viiva referenssiviivalle

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Osoita viivan alkupiste. Kuva 1).
 • Vie kohdistin sen referenssiviivan päälle, jolle kohtisuoran viivan haluat piirtää. Kuva 2).
 • Napsauta T-näppäintä. Kuva 3).
 • Vie kohdistin referenssiviivan päälle ja napsauta sitä, jolloin piirrettävän viivan päätepiste tulee viivalle. Kuva 4).
  • Huomioi, että kohdistin kertoo osuvansa viivaa (= Kohdistimen oikeassa alakulmassa on viiva-symboli).


Suuntalukitukset tilannekohtaisessa valikossa

Suuntalukitukset löytyvät myös tilannekohtaisesta valikosta, jos et muista näppäintoimintoja.
Piirrä viivalle yhdensuuntainen viiva

 • Osoita viivan alkupiste. Kuva 1).
 • Vie kohdistin sen referenssiviivan päälle, jonka suuntaisen viivan haluat piirtää. Kuva 2).
 • Napsauta E-näppäintä. Kuva 3).
  • Nyt piirrettävä viiva suuntautuu referenssiviivan suuntaisena.
 • Napsauta J-näppäintä. Kuva 4).
  • Nyt apuviiva piirtyy vaakasuuntaan.
 • Osoita viiva päätepiste referenssiviivan päätepisteestä. Kuva 5).
Aloita piirtäminen samalta vaakalinjalta aikaisemman geometrian kanssa

Tätä ominaisuutta kannattaa käyttää, jos piirtää kaksi projektiota rinnakkain. Viereisessä esimerkissä on kappaleen päämuoto kuvattu yhdestä suunnasta ja viereen halutaan piirtää toinen projektio, joka on täsmälleen samalla tasolla ensimmäisen projektion kanssa.

 • Vie kohdistin pisteen (tai vaakasuuntaisen viivan) päälle, joka määrittää vaakalinjan. Kuva 1).
 • Nollaa suhteelliset koordinaatit tähän pisteeseen
  -näppäimellä. Kuva 2).
 • Lukitse kohdistin vaakalinjaan:
  • Joko automaattisella lukituksella (napsauta kohdistinta, kun ohjelma kertoo X-suunnan olevan tarjolla) tai
  • Napsauta
   -näppäintä. Kuva 3) (Myös
   -näppäin kelpaa 2D-piirustuksessa).
 • Siirrä kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa toisen projektion piirron. Kuva 4).
 • Lukitse kohdistin vaakalinjaan (esim. U-näppäimellä). Kuva 5).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 6).
  • Viivan päätepisteen paikka kannattaa osoittaa syöttämällä viivan pituus numeerisesti.
 • Osoita muodon korkeus ensimmäisestä projektiosta. Kuva 7).
Piirrä vielä vaakaviiva edelliseen projektioon

 • Vie kohdistin nurkkapisteen päälle, joka määrittää vaakalinjan. Kuva 1).
 • Nollaa suhteelliset koordinaatit tähän pisteeseen
  -näppäimellä. Kuva 2).
 • Lukitse kohdistin vaakalinjaan:
  •  Joko automaattisella lukituksella (napsauta kohdistinta, kun ohjelma kertoo X-suunnan olevan tarjolla) tai
  • Napsauta
   -näppäintä. Kuva 3) (Myös
   -näppäin kelpaa 2D-piirustuksessa).
 • Siirrä kohdistin kohtaan sen viivan päälle, josta haluat aloittaa viivan piirron. Kuva 4).
 • Lukitse kohdistin vaakalinjaan (esim. U-näppäimellä). Kuva 5).
 • Osoita viivan päätepisteen paikka viivalta. Kuva 6).
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.