Skip to main content
Skip table of contents

Venytä kappaletta haluamaltasi väliltä

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Voit venyttää kappaletta joko osoitetun viivan matkalta tai osoitetun viivan suunnassa kahden osoitetun pinnan väliltä. (Vertex ID: MEC-5466)
 • Jos kappaleessa ei ole venytyssuuntaa (ja venytyksen alku- ja loppukohtaa) osoittavaa viivaa tai pintoja, joiden välille venytys kohdistuu, niin mallinna ne ennen toimintoa.

Käyttökohteet

 • Historiattoman (importoiduin) kappaleen venyttämiseen, koska muita keinoja siihen ei ole.
 • Kappaleen venyttämiseen, jos aikaisempien historiapiirteiden käsittely tuntuu työläälle.
 • Kun kappaleelle haetaan sellaista muotoa, jota ei muuten saa helposti aikaiseksi.

Osa > Muotoilu > Venytä.

Lisäys

 • Käynnistä toiminto: Osa > Muotoilu > Venytä.
 • Osoita venytyksen suuntaa ja pituutta osoittava viiva sekä tarvittaessa voit osoittaa kaksi pintaa, jolloin viiva määrää vain venytyksen suunnan ja pinnat venytyksen alku- ja loppukohdan.
 • Syötä venytyspituus.
 • Valinnalla Ulos venytät kappaletta ja valinnalla Sisään kutistat kappaletta.

     

Muokkaus ja poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisella toiminnolla Muokkaa piirrettä. Muuta Venytä-dialogin arvoja. Voit mm vaihtaa valitun viivan tai valitut pinnat toiseksi.

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja tilannekohtaisella toiminnolla: Poista piirre.Esimerkkejä

Alla venytyksessä on valittu viiva ja kaksi aputasoa.

 • Jos aputasot ovat keskenään saman suuntaisia ei viivaa tarvitse valita.

Pallomainen muoto on venytetty "lusikkamaiseksi" muodoksi.

Lataa tästä aihio (SMTK22.vxz), jonka avulla voit harjoitella mallin venytystä tekoa.

 • Mallissa on ohjauskäyrä, jota voit käyttää venymäalueen määrittelyyn.
 • Voit käyttää myös kavennus-kohdan reunaviivaa tai itse mallintamaasi ohjausviivaa venymäalueen määrittelyyn.

Lataa tästä malli (SMTK22B.vxz), jossa venytys on tehty ohjausviivan avulla.

Pallomaisen altaan muoto on venytetty ellipsoidin muotoiseksi.

 • Venytystä varten on levystä valittu molemmat päätypinnat.

Lataa tästä pallomaisen altaan aihion malli (SMTK23.vxz), jonka avulla voit harjoitella mallin venytystä tekoa.

 • Käytä tasomaisen osuuden päätypintoja venytysalueen määrittelyyn.

Vasemmalla näkyvän altaan reunapyöristykset kannattaa tehdä vasta venytyksen jälkeen, jotta niistä tulee vakiosäteiset.

 • Huomaa myös että venytys tekee pinnoista eri paksuisia, riippuen venytyksen suunnasta suhteessa pintaan.
 • Jos tällä pintojen paksuuden erolla on merkitystä ja kyseessä on pellistä valmistettava kappale, niin käytä lopuksi toimintoa Pintaketjun offset...
  • Toisaalta jos kyseessä on syvävedetty kappale, niin tuolla tasapaksuisuudella ei ole merkitystä, sillä todellisuudessakin kappale ei enää vedon jälkeen ole tasapaksuinen.

Lataa tästä altaan malli (SMTK23B.vxz), jossa pallomainen allas on venytetty ellipsoidiksi ja johon on sen jälkeen lisätty reunapyöristykset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.