Skip to main content
Skip table of contents

2. Kehys vinotuella

Harjoitus 2. Kehys vinotuella

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty versioon 28.0 (Vertex 2022)
Tässä harjoituksessa opimme

 • Luonnoksen apugeometrian piirtämisen siten että vinotukisen kehän nurkkiin jää haluttu hitsausrako.
 • Profiilin lisäyksen siten että se trimmautuu pintaan.
 • Profiilirakenteen mittojen varioinnin mittataulukon avulla.


Käytetyt toiminnot:

 • Uusi paikallinen osa kokoonpanoon.
 • Luonnostelu: Kahden pisteen suorakulmio, offset-viiva, kahden pisteen jana ja mitoitus.
 • Piirustus > Uusi.
 • Mittataulukko.
Tee uusi kokoonpanomalli

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Tee uusi ohjauskäyrä-tyyppinen osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi ja sitten Osa.
  • Valitse: Paikallinen
  • Anna nimi, esim. SKELETON tai JIGI
Määritä, ettei ohjauskäyrä osa tule osaluetteloon

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.

 • Poista valinta: Kokoonpanon osaluetteloon, sillä tätä osamallia ei haluta osaluetteloon, onhan se täysin "aineeton" osa.
Luonnostele ohjauskäyrä

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pysty(XZ)-tasoon.
 • Luonnostele suorakulmio ja anna sille mitat; 500 ja 400.
 • Tee viivalle yhdensuuntaisuuskopio toiminnolla: Offset. Anna mitaksi puolet tulevan profiilin leveydestä eli 30.
 • Muuta offset-viivat apuviivoiksi.
 • Piirrä janat kolmannen kuvaan mukaan. Pari apuviivana ja yksi muotoviivana.
 • Mitoita janojen paikat
  • Ensin mitta 20, vinojen apuviivojen päästä vaakasuuntaisiin apuviivoihin (kuva oikealla)
  • Sitten Etäisyys-ehdolla vinon apuviivan ja muotoviivan etäisyys, eli puolet vinotuen paksuudesta, eli 20.
  • Sitten Etäisyys-ehdolla vinojen apuviivojen etäisyys, eli vinotuen paksuuden verran, eli 40.
 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.

Poistu osamallinnustilasta kokoonpanoon

 • OK-toiminta palaa muokattavana olevasta osamallista (SKELETON) kokoonpanoon.
Lisää kehän profiilit

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Profiili.
 • Vallitse profiili kirjastosta: Profiilit > Ohutseinäputki > SSAB_10305_RECTANGULAR (Suorakulmainen ohutseinäputki).
 • Valitse koko: EN_10305-RECTANGULAR_60X30X2.
 • Valitse trimmaustavaksi: Automaattitrimmaus Jiiriin,
 • Vie profiilin poikkileikkaus ohjausviivan päälle. Jos se on väärässä suunnassa (vasen kuva), käännä profiili työpöydän vasemmassa yläkulmassa olevan valikon kääntö-painikkeilla (joko vasta- tai myötäpäivään).
  • Kääntää voit myös nuolinäppäimillä: Nuoli oikealle-näppäin kääntää poikkileikkausta vastapäivään ja nuoli vasemmalle-näppäin kääntää poikkileikkausta myötäpäivään.
 • Osoita ohjausviivat.
 • Paina hiiren keskinäppäintä,
  näppäintä tai valitse tilannekohtainen toiminto OK, saadaksesi profiiliselaimen esiin ja valitaksesi uuden profiilin tai uuden koon profiilille.
Lisää vinotuki

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Profiili.
 • Vallitse profiili kirjastosta: Profiilit > Ohutseinäputki > SSAB_10305_RECTANGULAR (Suorakulmainen ohutseinäputki).
 • Valitse koko: SSAB_40x20x2.
 • Valitse trimmaustavaksi: Automaattitrimmaus Pintaan,
 • Osoita ohjausviiva.
 • Lopeta profiilien lisäys
  näppäimellä.
Tee mallille piirustus

 • Valitse piirrepuusta: Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
  • Mittakaava: 1:5
  • Lomake: A4
  • Projektiot: edestä ja vasemmalta.


Luonnoksen ja mallin mitat

Huomaathan että teimme luonnoksen mitoille 500 * 400, mutta että mallissa kehyksen mitaksi tulee 560 * 460.

 • Tämä johtuu siitä, että profiilin poikkileikkaus on kohdistimessa oletusarvoisesti kiinni keskipisteestään, eli profiili ulottuu puolikkaan profiilin leveyden verran ohjauskäyrän ulkopuolelle.

Tallenna piirustus ja poista se työpöydältä

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Poista piirustus ikkunan oikean yläkulman ruksista.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Muuta malli mittaohjautuvaksi

Muutokset tehdään ohjauskäyräosaan, siten että nykyiset ulkomitat poistatetaan ja piirretään kehän ympäri apuviivat, joille annetaan etäisyysehdot sekä kaavakenttään mittamuuttujan tunnus.Muokkaa ohjauskäyräosaa

Piilota ensin mallista profiilit, jotta ne eivät "kiusaa", kun muokkaat SKELETON-osan ohjauskäyrän luonnosta.

 • Valitse profiilit (toinen profiili jne.
  -näppäin pohjassa tai sitten piirrepuusta ensimmäinen profiili ja
  -näppäin pohjassa viimeinen profiili).
 • Tilannekohtainen toiminto: Piilotus .. > Piilota.

Muokkaa ohjauskäyräosaa SKELETON:

 • Valitse piirrepuusta malli: SKELETON ja Ota tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Valitse osamallin piirrepuusta piirre: Ohjauskäyrä ja tilannekohtainen toiminto: Muokkaa luonnosta.
 • Poista vanhat päämitat
 • Lisää Ulkokehän viivoille offset-viivat (30) ja muuta ne ominaisuuksiltaan apuviivoiksi.
 • Lisää päämitat ja anna niiden kaavakenttiin arvot KORK ja LEV (oikeanpuoleisin kuva).
 • Muokkaa luonnoksen mittoja ja anna kaavakenttiin arvoja:
  • Kehyksen ja apuviivojen väliin: PLVEV/2.
  • Vinotuen ja sen apuviivojen väliin: P1LEV/2 ja toiseen P1LEV (Ole tarkkana, että nämä tulevat loogisesti).
  • Mitalle 20 kaava: RAKO.
 • Poistu luonnoksesta: OK.

Palaa osamallista kokoonpanoon: OK.

Palauta profiilit näkyviin tilannekohtaisella toiminnalla: Palauta piilotetut.

Kaavan mittamuuttuja

Huomaa, että mittamuuttujan tunnuksessa pienet ja isot kirjaimet ovat eri merkkejä.

Suosittelemme, että käytät mittamuuttujien nimissä vain isoja kirjaimia.

Mittamuuttujan tunnus ei saa alkaa numerolla.
Lisää kuvaukset mittataulukkoon

 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko.
 • Napsauta Kuvaus-kenttää.
 • Syötä muuttujan kuvaus.
 • Tee sama kaikille riveille.
 • OK.
Palaa osamallista kokoonpanoon

 • OK.

Jos profiilit ovat edelleen piilossa, palauta ne näkyviin tilannekohtaisella toiminnolla: Palauta piilotetut.

Muokkaa mallin mittoja mittataulukon avulla

 • Kokoonpanossa toiminto: Mittataulukko.
 • Täytä mittataulukolle arvoja.
  • Huomaa, että profiilin poikkileikkauksen mittoihin liittyviä arvoja PLEV ja P1LEV ei kannata muuttaa, jos ei erikseen muuteta profiilin kokoja.


Huomaa, että profiilikehän koko muuttuu välittömästi, eikä mallia tarvitse erikseen ratkaista, kuten ensimmäisessä harjoituksessa, jossa mittaa muutettiin ohjauskäyräosan luonnosta muokkaamalla.


Mittataulukon rivien järjestys

Napsauta sarakkeen otsikkoa, jolloin rivit järjestetään ao. sarakkeen mukaan vuorotellen nousevaan tai laskevaan järjestykseen.
Avaa mallin piirustus

Piirustus päivittyy automaattisesti.

 • Nyt mittataulukossa annetut KORK ja LEV-mitat kuvaavat suoraan kehyksen korkeutta ja leveyttä.


Profiilin kiinnityspisteen suhde ohjauskäyrään

Myös alkuperäisen ohjauskäyrän KORK ja LEV-mitat olisivat voineet kuvata lopullisen kehyksen mittoja, jos profiilin poikkileikkaus olisi sijoitettu reunastaan ohjauskäyrälle.

 • Mutta tästä seuraavassa harjoituksessa.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 25sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.