Skip to main content
Skip table of contents

1. Ehtojen käyttö osien paikoituksessa

Harjoitus 1: Ehtojen käyttö osien paikoituksessa

Tässä harjoituksessa lisätään komponentteja ja paikoitetaan ne toistensa suhteen, antamalla niiden välille ehtoja.

 • Komponentteja käytetään sen takia, että niitä löytyy myös vasta asennetusta järjestelmästä, jossa ei ole arkistoituja malleja.
 • Joissain myöhemmissä harjoituksissa mallinnetaan ensin osat tai haetaan harjoituksissa tarvittavat osat, joista sitten kasataan kokoonpanoja.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.

 • Törmäystarkastelu on päivitetty vastaamaan version 27.0.00 käyttöliittymää.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Kokoonpanojen aputasojen piilottamisen ja palauttamisen.
 • Lisäämään osia kokoonpanoon komponenttikirjastosta.
 • Paikoittamaan osia keskenään ehtojen avulla.
 • Raahaamaan osia, joita joko ehdot rajoittavat tai eivät rajoita.
 • Tarkastamaan ehdon vaikutus.
 • Dynaamisen ja staattisen törmäystarkastelun.
 • Etäisyysehdon puolen vaihdon.

Käytetyt toiminnot:

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Lisää > Komponentti.
 • Lisää yhtenevyysehto.
 • Lisää etäisyysehto.
 • Lisää tangentiaalisuusehto.
 • Etäisyysehto > Vaihda puoli.
 • Törmäystarkastelu > Staattinen.
 • Törmäystarkastelu > Dynaaminen.
 • (Piirrepuun aputaso) > Piilota / Palauta.
Uuden kokoonpanomallin aloitus

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  •  Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Piilota tai palauta kokoonpanon aputasot

Kokoonpanon (koonnan) piirrepuussa on samanlaiset aputasot, kuin osamalleissakin.

 • Piilota aputaso tai aputasot tilannekohtaisella toiminnolla: Piilota tai Piilota valitut.
 • Palauta aputaso tai aputasot näkyviin tilannekohtaisella toiminnolla: Palauta tai Palauta valitut.


Koonnan aputason käyttö

Koonnan aputasoja voit käyttää osien paikoittamiseen. Koontaan aputasot tulivat version 25.0.00 (Vertex 2019) myötä.

 • Versioon 24.0.XX (Vertex 2018) saakka osamalliin ensimmäiseksi tuodun osan lukitusta käytettiin hyväksi muiden osien paikoitukseen. Tämä on edelleen käytettävissä, mutta osat voidaan sitoa myös koonnan aputasoihin, jolloin ensimmäiseksi tuotu osa voidaan joko irrottaa tai poistaa, ilman että muut osat irtoaavat (Toki sillä edellytyksellä että ne on sidottu koonnan aputasoihin).

Aputason koon vaihto

Valitse joku koonnan aputasoista piirrepuusta (Ei mallista).

 • Tilannekohtainen toiminto: Muuta koko.
 • Syötä koko.


Haluatko aputasojen näkyvän vai olevan piilossa?

Muokkaa järjestelmäasetuksia (Tämä vaikuttaa kaikkiin samaa G4-tiedostopalvelinta käyttäviin käyttäjiin).

File > Järjestelmäasetukset > Muokkaa > Ylläpitäjän näkymä > 3d-ryhmä.

Avainsana: baseplanesvisiblewhencreated

 • 0 = Aputasot piilossa osa- ja kokoonpanomalleissa, kun uusi malli tehdään.
 • 1 = Osamallissa näkyvissä.
 • 2 = Kokoonpanomallissa näkyvissä.

 • 3 = Sekä osa- että kokoonpanomallissa näkyvissä. (Oletusarvo)
Lisää kolme komponenttia

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää komponentti.
 • Valitse: Vakiot > Alkeismuodot > suorakulmio.
 • Anna mitat:
  • a: 200
  • b: 100
  • h: 10
  • OK.
 • Sijoita ensimmäinen osa tilannekohtaisella toiminnolla OK tai
  V-näppäimellä.
  • Tämä pudottaa osan omasta origostaan kokoonpanon origoon.


 • Lisää puolisuunnikas.
  • a: 100, b: 20, c: 50, h: 30 ja k: 90
  • Käännä osaa apuvalikon Kierrä X-akselin ympäri painikkeen avulla kerran, kun käännön suuruus on 90 astetta.
  • Osoita paikka ilmasta. Tällöin mitään automaattiehtoa ei lisätä.
 • Lisää sylinteri.
  • D: 20 h: 70.
  • Käännä osaa apuvalikon Kierrä X-akselin ympäri painikkeen avulla kerran
  • Osoita paikka ilmasta.


Toiset tavat käynnistää lisäykset

Valintanauhan lisäyspainikkeen alta löytyy valikko Lisää. Myös B-selaimesta voidaan objekteja raahata kokoonpanoon.
Komponentit tunnus koonnan piirrepuussa

Tällaiset vapaasti varioituvat komponentit näkyvät piirrepuussa joko tiedostonimellä tai jos komponentille on tallennettu mittataulukkotietoa, niin valitun mittataulukkorivin otsikon perusteella, vaikka itse komponentin mitat poikkeaisivatkin näistä mitoista.

Tämän takia vapaasti varioituville komponenteille (kuten suorakulmio ja puolisuunnikas) ei olisi koskaan pitänyt edes lisätä mittataulukkoon yhtään riviä.

 • Huomioi tämä, kun mallinnat itsellesi komponentteja.
Raahaa osia

 • Valitse osa ja pidä hiiren valintapainike pohjassa ja raahaa osaa.
  • Ensimmäistä osaa et voi raahata, sillä se on kiinnitetty paikoilleen. Kiinnitys ilmaistaan osan symbolissa olevalla sinisellä lukolla.
 • Muut osat raahautuvat vapaasti.


Raahautuminen tapahtuu kuvatasossa

Koska raahautuminen tapahtuu vain kuvatasossa, voit helpottaa osan karkeaa paikoittamista kääntämää työtilan katselusuunnan työkalunauhan avulla perussuuntiin ja raahaamalla osia sen jälkeen uudelleen.
Lisää suorakulmion ja puolisuunnikkaan välille kaksi yhtenevyysehtoa

 • Valintanauhasta toiminto: Lisää yhtenevyysehto.
  • Ohjelma piirtää sinisellä reunaviivalla ne osat, jotka eivät ole kiinnitetty tai joilla on vielä ehtojen puutteesta johtuen vapausasteita.
 • Varmista että apuvalikosta on valittu Haku pintaan, kuvassa 1).
 • Osoita ensimmäisen pinta, kuvassa 2).
 • Osoita toinen pinta, kuvassa 3).
  • Joudut joko kääntämään mallia tai sitten osoittamaan "pikkuisen ohi" osuaksesi piilossa olevaan pintaan, mutta siten ettei kohdistimen alla muita pintoja.


 • Vaihda apuvalikosta Haku viivaan, kuvassa 4).
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 5).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 6).
 • Lopeta ehtojen antaminen, tilannekohtaisella toiminnolla: OK tai
  .

Kokeile nyt raahata puolisuunnikasta

 • Puolisuunnikas liukuu kuin kiskoilla suuntansa säilyttäen.
Lisää etäisyysehto sylinterin ja suorakulmion välille

 • Valintanauhasta toiminto: Lisää etäisyysehto.
 • Varmista että apuvalikosta on valittu Haku pintaan.
 • Osoita pinta ensimmäisestä osasta.
 • Osoita pinta toisesta osasta.
  • Ohjelma avaa Muokkaa ehtoa-dialogin, jonne anna etäisyyden arvo: 20.
  • Riippuen osan sijainnista ennen ehdon antoa, lopputuloksena voi olla kaksi vaihtoehtoa (alakuva).
 • Lopeta ehtojen antaminen, tilannekohtaisella toiminnolla: OK tai
  .
Vaihda etäisyysehdon puolta

 • Valitse (piirrepuun alta) ehtojen listasta etäisyysehto.
  • Ohjelma värjää työtilassa osat sinisellä ja punaisella pinnat, joihin ehto vaikuttaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Vaihda puoli.
 • Jätä sylinteri alakuvan oikeanpuoleiseen asentoon.
Lisää tangentiaalisuusehto sylinterin ja puolisuunnikkaan välille

 • Valintanauhasta toiminto: Lisää tangentialisuusehto.
 • Varmista että apuvalikosta on valittu Haku pintaan.
 • Osoita pinta ensimmäisestä osasta.
 • Osoita pinta toisesta osasta.
 • Lopeta ehtojen antaminen, tilannekohtaisella toiminnolla: OK tai
  .


Kokeile nyt raahata osia

 • Puolisuunnikas liukuu edelleen suuntansa säilyttäen ja sylinteri liikkuu ylös-alas seuraten puolisuunnikkaan vinoa pintaa.
 • Voi raahata myös sylinteriä, sillä sen sijaintia X-akselin suunnassa ei rajoita mikään ehto.
Lisää tangentiaalisuusehto sylinterin ja suorakulmion päädyn välille

 • Osoita pinta ensimmäisestä osasta.
 • Osoita pinta toisesta osasta.
 • OK tai

Kokeile nyt raahata osia

 • Puolisuunnikas liukuu edelleen suuntansa säilyttäen ja sylinteri liikkuu ylös-alas seuraten puolisuunnikkaan vinoa pintaa, mutta säilyttäen sijaintista X-akselin suunnassa.
 • Voi raahata myös sylinteriä pystyasennossa, jolloin se vetää mukanaan puolisuunnikasta.
Laita dynaaminen törmäystarkastelu voimaan

 • Raahaa osat ensin sellaiseen asentoon, ettei sylinteri ja suorakulmio ole sisäkkäin.
 • Kytke dynaaminen törmäystarkastelu voimaan: Kokoonpanovälilehti > Törmäystarkastelu-ryhmän toiminto: Dynaaminen.

Kokeile nyt raahata puolisuunnikasta

 • Raahaaminen onnistuu, kunnes kappaleet törmäävät ja pysähtyy siihen.
  • Ohjelma värjää törmäävät kappaleet sinisellä huomiovärillä.


Törmäystarkastelun käyttäminen

Törmäystarkastelu vie koneen resursseja sitä enemmän mitä enemmän kokoonpanossa on osia.

 • Tämän takia em. törmäystarkastelua ei kannata jättää isommissa malleissa voimaan, sillä voimassa ollessaan se hidastaa raahaus-toiminnon käynnistymistä sekä myös raahausta.

Voit koska tahansa tarkastella mallissa olevien osien törmäyksiä:

 • Kokoonpanovälilehti > Törmäystarkastelu-ryhmän toiminto: Staattinen.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .Video

Kesto 1min 21sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.