Skip to main content
Skip table of contents

DWG-tiedostojen tuonti


Tässä ohjeessa on kerrottu DWG-ja DXF-kuvan lukemiseen liittyvien ominaisuuksien säätämisestä, sekä DWG- ja DXF-kuvien lukemiseen liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.
DWG- ja DXF-tiedoston lukemista koskevat säätöarvot

 • DWG-tiedoston tuonti käynnistyy joko toiminnolla ”File -valikko => Avaa tiedosto”, jonka jälkeen selataan dwg- (dxf jne) tiedosto tai sitten tiedosto voidaan raahata resurssien hallinnalla Vertex G4:n työpöydälle.

 • Avautuvasta ”Dwg-siirtoasetukset” ikkunasta voidaan aktivoida tarvittaessa aiemmin luotu ja hyväksi havaittu asetustiedosto tai sitten määrittää Dwg-tiedoston ja Vertexpiirustuksen väliset asetukset mm. viivojen leveyden, tasojen tunnuksen, viivojen tyypin, tekstityylin ja Mittojen ja kuvioiden suhteen.

 • Tehdyt muutokset voidaan tallentaa uudeksi asetusarvotiedostoksi ”DWG-setupiksi”.
 • AutoCad ei tuntenut käsitettä viivan leveys ennen versiota AutoCAD 2000. Sen sijaan he käyttivät viivan värejä, jotka sitten tulostusvaiheessa ohjataan” tietyn paksuisille kynille”.
 • Tällä sivulla voidaan kertoa AutoCadpiirustuksen viivan värin vastaavuus Vertexpiirustuksen viivan leveyteen.
 • Oletusleveys kertoo kaikkien muiden värien viivaleveyden.
 • Lue arvot ”pcp/pc2-tiedostosta” nappulalla voidaan lukea AutoCadin luomasta viivanleveystiedostosta, jonka voi pyytää DWGkuvan toimittajalta.
 • ”pcp”-tiedostot olivat käytössä Acadversioissa 12 ja 13. pc2-tiedosto oli käytössä versiossa 14

Tasojen vastaavuus

Tekstityylien vastaavuus • Mitat voidaan lukea Vertex G4:n mitoiksi tai makroiksi, jolloin ne eivät esim noudata piirustuksen mittakaavaa.
 • Mittaviivojen ja niiden päiden tyypiksi voidaan valita Vertex G4:n käyttämiä tyyppejä.
 • AutoCadin ns. SOLID-elementit voidaan tuoda täytettynä tai ilman täyttöä.
 • Myös AutoCadin kuviot (hatsh) voidaan tuoda Vertex G4:n kuvioina tai makroina.


Ongelmia DWG-tai DXF-tiedoston tuonnissa

Ongelma: Vertex G4 ei osaa lainkaan avata DWG-tiedostoa.

Uusin toimitusversio Vertex G4:sta pyrkii tukemaan aina uusinta AutoCad-versiota, mutta aina se ei ole mahdollista, johtuen ohjelmien julkaisuajankohdista. Toisaalta asiakkaillamme saattaa olla käytössä vanhempia Vertex G4-versioita, jolloin asiakas saattaa joutua pyytämään dwg-tiedoston vanhemmassa formaatissa.

AutoCadin DWG-tiedostossa kuusi ensimmäistä tavua määrittää tiedoston formaattiversion. DXF-tiedostossa AutoCAD formaattiversio määritetään järjestelmämuuttujalla  $ACADVER, josta voi suoraan päätellä kuvan tallentaneen AutoCadin versionumeron.

 • Avaa tiedosto esim. Notepadillä. Tiedoston ensimmäiset 6 merkkiä kertovat version.

  Ratkaisu: Pyydä asiakastasi toimittamaan DWG-tiedosto vanhemmassa formaatissa.


Virheitä DWG-tiedostossa ja niiden korjaus

Ongelma: DWG-tiedostoa ei voi avata kunnolla. Ohjelma voi jäädä DWG-kuvaa tuotaessa jumiin tai jopa kaatua tai sitten kuva avautuu puutteellisesti.

 • DWG-tiedostossa saattaa olla sisäisiä virheitä ja/tai ylimääräistä, tarpeetonta informaatiota, jotka voivat häiritä VERTEXin DWG-kääntäjän toimintaa.

Ratkaisu: Pyytää tarvittaessa DWG-tiedoston toimittajaa tekemään sekä korjaukset (recover) että  puhdistukset (purge) ja lähettämään tiedoston näiden toimenpiteiden jälkeen.

Aja AutoCadissä komennot:

 • recover, joka korjaa vioittuneen tiedoston. Liitteeksi saat recover-login, josta näkyy mitä virheitä löytyi.

 • purge, joka poistaa tarpeettomia elementtejä, kuten käyttämättömiä tasoja, viivatyyppejä ym. Tiedostojen koko saattaa myös pienentyä huomattavasti alkuperäisestä.

Ratkaisu2: Pyytää DWG-tiedoston toimittajaa tekemään uusi tyhjä DWG-tiedosto ja kopioimaan sinne näkyvän tai vain tarvittavan geometriaan (Copy – Paste). Ja toimittamaan näin syntyneen uuden DWG-kuvan.


Tuodun DWG-tiedoston mitat ja/tai tekstit ovat liian suuria tai liian pieniä

Ongelma: Ne AutoCad-kuvan mitat, jotka on tuotu mittoina, eikä blokkeina ovat joko liian suuria tai liian pieniä.

Syy: Tämä johtuu AutoCad-kuvan mittakaavasta ja sen tekstien asetuksista, Pohja saattaa olla 1:1 ja tekstit esim. 350mm korkeita.

Ratkaisu: Määritä Vertex G4:ssa kuvalle uusi mittakaava (esim. 1:100) ja teksteille korkeudeksi 3,5mm.


DWG-tiedosto sisältää useita sheet:ejä, jotka puuttuvat käännöksestä

Ongelma: AutoCad-kuvan sisältämät ns. sheetit eivät avaudu Vertexiin.

 • Vertex G4 ei sisällä toistaiseksi (19.0.02) tukea AutoCad-kuvien sheeteille. Tällä menetelmällä yksi DWGkuvatiedosto voi sisältää useita erilaisia kuvia.
 • Vertex kykenee lukemaan näissä tapauksissa vain sen sen sheetin, joka on ollut aktiivisena, kun DWG-kuva on tallennettu.

Ratkaisu: Tämän puutteen takia joudut pyytämään lähettävää tahoa tallentamaan jokaisen aktivoidun sheet:in omaksi DWG-tiedostoksi, jotta se saadaan Vertex G4:llä auki.


Tuotu DWG-tiedosto on ihan väärässä mittakaavassa

On raportoitu tilanne, jossa käännön seurauksena avautui mm ”modelspace”, ”tiedoston_nimi” ja ”paperspace”, jotka sisälsivät geometriaa.

 • ”tiedoston_nimi”-piirustus näytti sen mitä tarvittiin, joten se tallennettiin Vertex G4:ään.
 • ”Paperspace” sisälsi lomakkeen, joten se tuhottiin.

Ongelma: Kun kuvaa käsiteltiin, havaittiin että metrin pituinen viiva olikin mitoitettaessa 10mm.

Syy: tiedoston_nimi –piirutus oli mittakaavassa 1:1:een, mutta siinä oli mittakaava-alue 1:100. - Valitettavasti tällaisen AutoCad-kuvan ja Vertex-piirustuksen mittakaava-alueiden välille ei ole tukea DWG/DXF-käännöksissä (v. 2014 tilanne 5/2014).

Ratkaisu: Käännetyistä tiedostoista otettiin vertex-piirustuksen pohjaksi modelspace-kuva, jonka mittakaava säädettiin sitten 1:100:aan.

Ratkaisu2: Vertex-muotoon käännetystä ”tiedoston_nimi”-piirustuksesta voitaisi muuttaa projektio-alueen mittakaava pohjan mittakaavaksi 1:1:een toiminnolla ”Projektiot => Muokkaa osaprojektiota => Siirto + skaalaus” ja sitten poistaa koko mittakaava-alueen toiminnolla ”Projektiot => Poista osaprojektio”. Tämän jälkeen pohjalle pitäisi antaa haluttu mittakaava, esim. 1:100.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.