Skip to main content
Skip table of contents

Osat ja kokoonpanot FEA: Elementtiverkko


Aktiivisen tutkimuksen osat verkotetaan 4- tai 10-solmuisilla tetraedrielementeillä. Elementtiverkon tiheydellä on merkittävä vaikutus tulosten tarkkuuteen. Tiheämmällä elementtiverkon alueella tulokset ovat tarkempia. Tiheämmän elementtiverkon haittapuolena on laskenta-ajan piteneminen.

Lue lisää levyrakenteiden verkottamisesta.

Alla olevista kuvista nähdään elementtiverkon tiheyden vaikutus tulosten tarkkuuteen.
Muokkaa elementtiverkkoa

 1. Valitse valintanauhalta 
  Muokkaa.
 2. Muokkaa elementtiverkkoa seuraavilla dialogin toiminnoilla:

Piilota osa

Voit piilottaa osia viemällä kohdistimen piilotettavan osan päälle ja painamalla näppäintä H.

Näytä verkko pysyvästi

 • Voit jättää elementtiverkon näkyviin valitsemalla Jätä verkotus näkyviin -asetus päälle. Tällöin elementtiverkko jää näkyviin palatessasi elementtiverkon muokkaustilasta takaisin FEA-tilaan.
 • Voit poistaa elementtiverkon näkyvistä painamalla valintanauhalta 
  Poista näkyvistä.

Verkotusasetukset - parametrien kuvaukset

Verkotusasetuksien vaikutukset kohdistuvat kaikkiin aktiivisen tutkimuksen osiin.

ParametriSallittu arvoalueOletusKuvaus
Tetraedrielementin tyyppi4-solmuinen, 10-solmuinen10-solmuinen

Määrittelee verkotetaanko geometria 4- vai 10-solmuisilla tetraedrielementeillä.

Elementtiverkon ollessa yhtä tiheä,

 • 4-solmuisilla tetraedrielementeillä
  1. Tulokset ovat huonompia
  2. Laskenta vaatii vähemmän keskusmuistia ja on nopeampi suorittaa
 • 10-solmuisilla tetraedrielementeillä
  1. Tulokset ovat tarkempia
  2. Laskenta vaatii enemmän keskusmuistia ja kestää kauemmin
Tavoiteltu särmän suhteellinen pituus [%]0-100Pinnalla: 20, Sisällä: 40Määrittelee tavoiteltavan suhteen elementin särmän ja verkotettavan geometrian särmän pituuden välille. Tavoiteltua pituutta ei välttämättä pystytä saavuttamaan muiden parametrien rajoituksista johtuen.
Maksimi kasvukerroin>1.0Pinnalla: 1.5, Sisällä: 2Määrittelee suurimman sallitun kasvukertoimen vierekkäisten elementtien särmänpituuksien kanssa.
Maksimikulma kaarevien pintojen elementtijaolle [°]0-6030

Määrittelee suurimman sallitun eron vierekkäisten elementtien tahkojen normaalien väliselle kulmalle kaarevilla pinnoilla. Pienemmällä arvolla kaareville pinnoille muodostetaan enemmän elementtejä. Yli 60 asteen kulmia ei käytännössä pystytä saavuttamaan kaareville pinnoille.

Suurikokoisilla malleilla (mitoiltaan yli metrin kokoisilla) joissa on kaarevia pintoja, tämän arvon pienentäminen usein auttaa verkotusta onnistumaan paremmin.

Minimi särmän pituus [mm]

>0

0.5

Määrittelee lyhimmän sallittun pituuden muodostettavien elementtien särmille. Käytä tätä parametria rajoittamaan elementtiverkon tiheyttä pienissä yksityiskohdissa, kuten pienissä rei'issä ja terävissä kulmissa. Minimi särmän pituus on yleensä suuruusluokaltaan yhtä tai kahta dekadia tavoiteltua absoluuttista särmän pituutta pienempi.

Tihennä verkkoa kohdennetusti

 • Voit kohdentaa paikallisia tihennyksiä elementtiverkkoon valitun pisteen, särmän, tai pinnan ympärille painamalla Kohdenna, osoittamalla mallista haluttu kohde ja asettamalla elementin särmän tavoitepituus millimetreinä.

  • Kohdennus pisteen ympärille


  • Kohdennus särmän ympärille


  • Kohdennus pinnan ympärille

Esimerkkikuva FEA verkotusasetukset -ikkunasta

Kosketuksissa olevien osien vastinpinnat merkataan elementtiverkon muokkaustilassa punaisella.

Tällä sivulla:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.