Skip to main content
Skip table of contents

5. Pinnan särmäys

Harjoitus 5: Imuhuuva

 

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla ja päivitetty vastaamaan versiota 27.0 (Vertex 2021)
Tässä harjoituksessa opimme

 • Mallintamaan poikkileikkauksien ja pinnoituksen avulla kappaleen, jolloin syntyy halutun huuvan pääasiallinen muoto.
 • Käyttämään pintaketjun offset-toimintoa ohutlevykappaleen muodostamiseen.
 • Toteuttamaan levyn taivutuksen vaatimat särmäysten mallintamisen.
 • Suorittamaan aukilevityksen.


Käytetyt toiminnot

 • Luonnostelu + toimenpide: Poikkileikkaus.
 • Pinnoitus (Lofting).
 • Pintaketjun offset.
 • Särmäys.
 • Aukilevitä.


Päävaiheet

 • Mallinna poikkileikkaukset.
 • Tee poikkileikkausten avulla kappale.
 • Tee toiminnon pintaketjun offset avulla kappaleesta ohutlevy.
 • Särmää nurkkien spline-pinnat.
 • Aukilevitä malli

Tee uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
 • Anna tunnus (joka on samalla mallin nimi ja josta tulee oletuksena myös piirustuksen nimi)
 • Valitse projekti, jonka yhteyteen malli tallennetaan.


 • File > Uusi > Osa (Anna tunnus ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse olemassa oleva projekti).

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

  • Piirrä suorakulmio 800*400 mm symmetrisesti keskiristin pysty-akselin suhteen. Laita ylempi vaakaviiva yhtenäiseksi keskiristin vaakaviivalle.

  • Lisää alakulmiin 150mm pyöristys.
   • Valitse pisteet ja toiminto: Pyöristä.
  • Toimenpide: Poikkileikkaus.

Mallinnan ensimmäinen poikkileikkaus

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele muoto:

 • Piirrä suorakulmio symmetrisesti keskiristin pysty-akselin suhteen.
 • Lisää yhtenevyysehto ylemmän vaakaviivan ja keskiristin vaakaviivan välille.
 • Lisää symmetriaehto pystyviivoille keskiristin pystyviivan suhteen.
 • Lisää mitat
  • 800 ja kaava LEV.
  • 400 ja kaava SYV.
 • Valitse kaksi pistettä alakulmista.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä.
  • 150 ja kaava R1.


Toimenpide:

 • Poikkileikkaus.
Mallinna toinen poikkileikkaus

 • Valitse syntynyt poikkileikkaus (pinta).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Yhdensuuntaisesti.
  • Anna etäisyys: 400 ja kaava: KORK.


Luonnostele muoto:

 • Piirrä suorakulmio symmetrisesti keskiristin pysty-akselin suhteen.
 • Lisää yhtenevyysehto ylemmän vaakaviivan ja keskiristin vaakaviivan välille.
 • Lisää symmetriaehto pystyviivoille keskiristin pystyviivan suhteen.
 • Lisää mitat
  • 400 ja kaava LEV2.
  • 200 ja kaava SYV2.
 • Valitse kaksi pistettä alakulmista.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä.
  • 30 ja kaava R2.

Toimenpide:

 • Poikkileikkaus.
Muodosta poikkileikkauksista kappale

 • Valitse molemmat poikkileikkaukset (jälkimmäinen Ctrl pohjassa).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pinnoita > Lisäten ainetta.
  • Hyväksy oletusarvot.

Tee särmäykset

Särmäykset täytyy tehdä jokaiselle (tässä 2 kpl) erikseen.

 • Valitse pinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Särmää pinta.
  • Anna särmien lukumäärä: 7 (ja kaava).
  • Anna säde: 4 (ja kaava).
 • OK.


 • Valitse pinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Särmää pinta.
  • Anna särmien lukumäärä: 7 (ja kaava).
  • Anna säde: 4 (ja kaava).
 • OK.


Huomioi säteen arvossa

Säteen suuruus riippuu seuraavista seikoista:

 • Aiiotko "pursottaa" kappaleen sisään, molempiin suuntiin vai ulospäin valitusta pinnasta
 • Työkalun säteestä.
Muodosta umpikappaleesta ohutlevy

 • Valitse jokin vinoista pinnoista.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pintaketjun offset.
  • Ohutlevyn paksuuden Arvo: 1.
  • Suunta: Sisään.
 • OK.
Aukilevitä kappale

 • Aktivoi Ohutlevyosa-välilehti.
 • Toiminto: Aukilevitä.
  • Hyväksy ohjelman valitsema pinta tai valitse pinta.Taivuta levy takaisin

 • Toiminto: Taivuta takasin.
 • Huomaa, että jos aukilevitettyyn malliin ei ole tehty mitään koneistuksia (piirteitä), niin toiminto Taivuta takaisin poistaa edellisen piirteen Aukilevitys.
Suunnitelman loppuun saattaminen

Hae tai syötä raaka-ainetieto

 • Nimiketiedot (Kuten harjoituksessa 2. Kotelo on kerrottu)

Tee mallille piirustus.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 1min 24 sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.