Skip to main content
Skip table of contents

Osat ja kokoonpanot FEA: Osat


Tekniset ominaisuudet

Osat ja kokoonpanot FEA:lla on mahdollisuus tehdä lineaarisia statiikan analyysejä osamalleille ja kokoonpanomalleille. Reunaehdot ja kuormitukset annetaan kappaleiden pinnoille. Osat ja kokoonpanot FEA:lla voidaan tutkia osien ja kokoonpanojen siirtymiä sekä rasituksia.

Elementtityypit

Osat ja kokoonpanot FEA:ssa geometrian voi verkottaa 4-solmuisella tai 10-solmuisella tetraedrielementillä. Niiden jokaisella solmulla on 3 siirtymävapausastetta. Tetraedrielementtien pinnoilla voi olla vetoa ja puristusta aiheuttavia kuormituksia.

Materiaalimalli

Vertex FEA käyttää lineaarisesti kimmoisaa materiaalimallia.

Reunaehdot

Pinnan vapausasteella on kolme mahdollista tilaa:

 • Kiinnitetty vastinpintoihin (jos vastinpintaa ei löydy, niin vapaa)
 • Vapaa
 • Kiinnitetty paikkaan

Pinta voidaan määritellä kontaktipinnaksi, jolloin se ei pääse vastinpintansa sisään, mutta voi irrota siitä.

Kuormitukset

 • Voima
 • Paine
 • Pakkosiirtymä

Tulokset

Tuloksia, joita Osat ja kokoonpanot FEA:ssa saadaan, ovat:

 • Von Mises -vertailujännitys
 • Minimipääjännitys
 • Maksimipääjännitys
 • Kontaktipintojen normaalijännitys (pintapaine)
 • Siirtymätila

Tällä sivulla:


Käyttöliittymä

FEA:n käyttöliittymä koostuu 3d-mallissa esitettävästä grafiikasta, tutkimuspuusta sekä valintanauhan toiminnoista. Kaikki toiminnot kohdistuvat aktiivisena olevaan tutkimukseen. Passiiviset tutkimukset näkyvät tutkimuspuussa harmaana.


Avaa FEA-tila seuraavasti:

 1. Varmista ettei mitään ole valittuna työikkunassa painamalla Esc.
 2. Valitse tilannekohtaisesta valikosta FEA >
   Palkki- ja sauvarakenne FEA tai
   Osat ja kokoonpanot FEA.


Palaa takaisin ohjelman mallinnustilaan seuraavasti:

 • Valitse 
  OK. Ohjelma tallentaa tekemäsi muutokset.
 • Valitse 
  Poistu. Ohjelma hylkää tekemäsi muutokset

  

 3d-mallin geometrian muokkaus ei ole mahdollista FEA -tilassa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.