Skip to main content
Skip table of contents

7. Trimmaa ja leikkele viivoja

Harjoitus 7: Trimmaa, leikkele, yhdistä ja räjäytä viivoja


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään erilaisia työkaluja (oikealle) viivojen trimmaamiseen ja leikkelyyn.
 • Yhdistämään erillisiä viivoja tai viivaketjuja yhtenäiseksi viivaketjuksi.
 • Räjäyttämään yhtenäisiä viivaketjuja janoista (ja kaarista) koostuviksi viivoiksi.
 • Tyhjentämään suljetun viivaketjun sisältä tai ulkopuolelta kaikki viiva.

Käytetyt toiminnot:

 • Poista viivan osa.
 • Trimmaa (viivat yhteen - terävään nurkkaan).
 • Lisää (murtoviivaketjuun lisää) pisteitä.
 • Räjäytä (Yhtenäinen viivaketju janoiksi ja kaariksi).
 • Yhdistä (viivoja yhtenäiseksi viivaketjuksi).
 • Poista viivojen välistä.
 • Poista (suljetun) viivan sisältä.
 • Poista (suljetun) viivan ulkopuolelta.
 • Leikkele viivoja.
 • Leikkele viivoja viivalla.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Poista viivan osa

 • Toiminto: Poista osa.
 • Osoita viivaa.
  • Viiva poistuu risteyksiinsä saakka.
 • Osoita seuraava viiva jne.

Lopeta viivojen osien poistotoiminto

 • Valitse jokin toinen toiminto.
 • Paina
  -näppäintä


Voit peruuttaa viivan osan poiston Kumoa-toiminnolla tai näppäinyhdistelmällä: Ctrl Z

 • Sen jälkeen, kun olet ensin lopettanut toiminnon Poista Osa esim. Esc-näppäimellä.
Poista viivaketjun osa

 • Toiminto: Poista osa.
 • Osoita murtoviivan yhtä janaa.
  • Viiva poistuu epäjatkuvuuskohtaan (nurkkaan) saakka, jos viiva ei ole ns. yhtenäinen (vasemman puoleinen kuvapari).
  • Viiva poistuu risteyksiinsä saakka, jos viiva on ns. yhtenäinen viiva.


Spline-käyrä on immuuni

Toiminto Poista osa ei pysty poistamaan spline-käyrästä osia.

 • Myöskään muut viivojen leikkelyt tai trimmaukset eivät pysty leikkaamaan spline-käyrää.
Trimmaa viivoja yhteen

 • Toiminto: Trimmaa.
 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Osoita toinen viiva.
 • Osoita seuraava viiva jne.


Lopeta viivojen trimmaus toiminto

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä


Toiminto etsii viivojen risteyskohdat (sellainen pitää löytyä, muutoin ei tapahdu mitään) ja tarvittaessa jatkaa osoitettuja viivoja risteykseen saakka tai poistaa viivoja risteyksen toiselta puolelta.


Suljettuja viivoja ei voi trimmata

Toiminto Trimmaa ei pysty trimmaamaan spline-käyrää, ympyrää eikä suljettua pyöristettyä murtoviivaa,

 • Ympyrästä pitää ensin poistaa viivan osa, jonka jälkeen trimmaus onnistuu.
 • Suljettu pyöristetty murtoviiva pitää ensin räjäyttää, jonka jälkeen trimmaus onnistuu.

Piirrä neljä paria risteäviä viivoja.

 • Trimmaa niitä oheisen kuvan mukaan.
 • Huomaa, että risteävistä viivoista jää jäljelle se osuus, josta viivan osoitit.
Trimmaa viivoja viivaan

Piirrä kuvan mukaiset neljä viivaa, jonka jälkeen:

 • Toiminto: Trimmaa viivaan.
 • Osoita kohdeviiva, johon muut viivat trimmataan. Kuva 1).
 • Osoita trimmattava viiva. Kuva 2).
  • Jäljelle jää osoitettu viivan puoli ja viiva katkeaa kohdeviivasta alkaen.
 • Osoita trimmattava viiva. Kuva 3).
  • Jäljelle jää osoitettu viivan puoli ja viiva katkeaa kohdeviivasta alkaen.
 • Osoita trimmattava viiva. Kuva 4).
  • Viiva venyy kohdeviivaan saakka.

Vaihda kohdeviivaa:

 • Paina hiiren keskinäppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä.
  • Osoita uusi kohdeviiva.
  • Osoita trimmattavat viivat jne.

Lopeta viivojen trimmaus viivaan toiminto

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä
Lisää murtoviivaan pisteitä

 • Toiminto: Venytä > Lisää pisteitä.
 • Osoita murtoviivan janaa, jonne haluat lisätä pisteen. Kuva 1).
  • Ohjelma piirtää viivan päihin vihreät merkit.
 • Osoita viivaa näiden vihreiden merkkien välistä. Kuva 2).
 • Raahaa pistettä ja viivoja ja napsauta se paikoilleen. Kuva 3).
 • jne.


Vaihda murtoviivaa, jonne pisteitä lisätään

 • Paina hiiren keskinäppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä.
  • Osoita uusi kohdeviiva.
  • jne.


Lopeta pisteiden lisäys murtoviivoihin

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.


Pisteiden lisäyksestä voi olla hyötyä mm silloin, kun viivaketjua on käytetty leikkausviivoituksen rajaamiseen ja halutaan muuttaa tätä rajaviivaa ilman että leikkausviivoitus pitää ensin poistaa ja sitten lisätä uudelleen.
Vaihtoehtoinen tapa lisätä viivalle pisteitä

 • Valitse viiva.
 • Siirrä kohdistin lähelle viivan osan keskipistettä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää piste.

Ketju viivoja vai yhtenäinen viivaketju

Nykyinen suorakulmioiden, murtoviivojen ja pyöristettyjen murtoviivojen oletuspiirtotapa tuottaa ketjun yksittäisiä viivoja, eikä yhtenäistä viivaketjua.

 • Tällöin jokainen viivaketjun osa voidaan valita erikseen esim. poistamista, siirtämistä tai ominaisuuksien muokkaamista varten.

Voit ratkaista, tuottaako suorakulmioiden, murtoviivojen ja pyöristettyjen murtoviivojen piirtäminen yhdistettyä murtoviivaa vai ei, tilannekohtaisen ponnahdusvalikon Yhtenäinen viiva-painikkeen avulla.

 • Yhtenäistä viivaa käsitellään yhtenä elementtinä, eli koko viivaketjun voi valita kerralla.

 • A = Viivat piirtyvät yksittäisinä viivoina.
 • B = Viivat piirtyvät yhtenäisinä viivaketjuina.
Räjäytä yhtenäinen viivaketju yksittäisiksi viivoiksi

 • Toiminto: Venytä > Räjäytä.
 • Osoita viivaketjua.
  • Se koostuu tämän jälkeen yksittäisistä viiva osista.
 • Osoita uusi viivaketju jne.


Lopeta viivojen räjäytys-toiminto

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina hiiren keskinäppäintä.
Vaihtoehtoinen tapa räjäytykselle

 • Valitse viivaketju, ja kun havaitset että viiva on yhtenäinen viivaketju, niin valitse:
 • Tilannekohtainen toiminto: Räjäytä.

Huomaa, että jos kohdistin on lähellä jotain valitun viivaketjun pistettä, niin tilannekohtainen valikko esittelee pisteelle sopivia toimintoja.

 • Jotta tilannekohtainen valikko esittelisi toiminnon räjäytys, niin siirrä kohdistin pois pisteen läheltä.
Yhdistä viivat yhdeksi viivaketjuksi

 • Toiminto: Venytä > Yhdistä.
 • Osoita ensimmäistä viivaa
  • Jos viivat muodostavat ketjun, niin ohjelma yhdistää ne välittömästi.


Valitse toinen viivaketju yhdistettäväksi

 • Paina hiiren keskinäppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä.


Lopeta viivojen yhdistäminen

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.
Yhdistä useita erillisiä viivoja tai viivaketjuja yhtenäiseksi viivaketjuksi

 • Toiminto: Venytä > Yhdistä.
 • Osoita ensimmäistä viivaa. Kuva 1).
  • Jos viivaketju on avoin, niin osoita ketjun ensimmäistä viivaa, sillä ohjelma hakee yhtenäisiä viivoja vain toiseen suuntaan.
 • Osoita toinen viiva. Kuva 2).
 • Suorita ketjujen yhdistäminen
  • Paina hiiren keskinäppäintä tai
  • Paina
   -näppäintä.


Yhdistämisen optiot

Yhdistä-toiminnon tilannekohtainen ponnahdusvalikko sisältää seuraavat optiot:

, joista kolme ensimmäistä vaikuttaa viivojen etenemiseen. Näillä on merkitystä, jos viivaketjussa on risteyksiä, joissa pitäisi ratkaista suunta jonne yhtenäistä viivaketjua muodostetaan tai kun haluat vaikuttaa siihen, valitaanko kaikki ketjussa olevat viivat automaattisesti yhdistettäväksi vai ei.

 • = Automaattinen rajojen haku. (Tämä on oletusvalinta).
 • = Puoliautomaattinen rajojen haku. (Merkitys tämän toiminnon yhteydessä on vähäinen).
 • = Manuaalinen rajojen haku.
 • = Viivaparametrien määritys (Ei toimi ainakaan versiossa 27.0.05).

Huomaa, että ohjelma pyrkii yhdistämään irralliset viivaketjut siten, että edellisen ketjun pään ja seuraavaksi osoitetun viivan pään väliin lisätään viiva.

 • Tämän takia yhdistettävien viivojen osoituksella on merkitystä ketjun syntymiseen.

 • Voisikin olla järkevää, että piirrät itse ensin viivan niiden viivojen päiden välille, jota kautta haluat yhdistämisen kulkevan.
  • Huomaa myös, että yhdistetyn viivaketjun kaikki viivat saavat samat parametrit.
Yhdistä viivoja manuaalisella haulla

 • Toiminto: Venytä > Yhdistä.
 • Tilannekohtainen pop-up-valikko: Manuaalinen rajojen haku.
 • Osoita viivat 1) ... 7).
 • Suorita ketjujen yhdistäminen
  • Paina
   -näppäintä. Kuva 8) tai
  • Paina hiiren keskinäppäintä.


Lopeta viivojen yhdistäminen

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.
Poista viivoja kahden viivan välistä

 • Toiminto: Venytä > Poista viivojen välistä.
 • Osoita ensimmäinen leikkausviiva. Kuva 1).
 • Osoita toinen leikkausviiva. Kuva 2).
 • Osoita seuraavat leikattavat viivat. Kuva 3) ... 6).
  • Huomaa, että tässä viereisessä kuvassa murtoviivat ovat yhtenäisiä viivaketjuja.
  • Elleivät ne olisi yhtenäisiä viivaketjuja, niin poisto kohdistuisi vain janaa.


Vaihda saksina toimivat viivat toisiksi

 • Paina
  -näppäintä. Kuva 7) tai
 • Paina hiiren keskinäppäintä.
 • Osoita ensimmäinen ja toinen leikkausviiva.
 • jne.


Lopeta viivojen leikkely kahdella "saksiviivalla".

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.Poista viivan sisältä

 • Toiminto: Poista viivan sisältä.
 • Osoita yhtenäinen suljettu viiva.
  • Viivan sisällä olevat viivan osuudet ja viivat poistuvat (Spline-viivaa ei katkota)
 • Osoita toinen suljettu viiva jne.


Lopeta viivojen sisällä olevien viivojen poisto

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.
Poista viivan ulkopuolelta

 • Toiminto: Poista viivan ulkopuolelta.
 • Osoita yhtenäinen suljettu viiva.
  • Viivan ulkopuolella olevat viivat ja ulkopuolelle jäävät viivan osuudet poistuvat (Spline-viiva ei katkota).


Peruuta viivojen poistotoiminto

 • Keskeytä toiminto
  -näppäimellä.
 • Peruuta toiminto Kumoa-painikkeella tai näppäinyhdistelmällä:Toiminto siivoaa myös lomakkeen viivat

Tämä on siinä mielessä vaarallinen toiminto, että se siivoaa piirustuksesta kaikki osoitetun viivan ulkopuoliset viivat, mukaan lukien lomakkeen viivat.
Leikkele viiva useampaan osaan

 • Toiminto: Leikkele viivoja.
 • Osoita leikattava viiva. Kuva 1).
 • Osoita leikkauskohdat. Kuvat 2) ja 3).
  • Kuvassa 2) on osoitettu leikkauskohta viivalta.
  • Kuvassa 3) on osoitettu leikkauskohta risteyspisteestä.
  • Oikean puoleisessa kuvassa keskimmäinen viiva on värjätty punaiseksi.


Vaihda leikeltävä viivaa

 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina hiiren keskinäppäintä.
  • Osoita katkaistava viiva jne.

Lopeta viivojen leikkely

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.
Leikkele viivalla muita viivoja

 • Toiminto: Leikkele viivoja viivalla.
 • Osoita leikkaava (= saksina toimiva) viiva. Kuva 1).
  • Ohjelma merkkaa kaikki risteävät viivat vihreällä huomiovärillä sen merkiksi, että ne on valittu leikattavaksi.
 • Osoita ne viivat, joita et haluakaan leikata. Kuva 2).
 • Suorita leikkaus
  • V-näppäimellä. Kuva 3) tai
  • Hiiren keskinäppäimellä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
  • Oikean puoleisessa kuvassa leikattujen viivojen toinen puoli on värjätty magendalla.
 • Osoita seuraava leikkaava (= saksina toimiva) viiva, jne.


Lopeta viivojen leikkely

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina
  -näppäintä.

Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.