Skip to main content
Skip table of contents

PMT Projektin hallintatyökalu

 


 

Käyttökohteet

Käytetään kun halutaan kopioida yhden projektin kaikki mallit uuden projektin alle ja nimetä kaikki (tarvittavat) mallit uusille nimille.

Tätä käytetään projektityyppisissä toimituksissa, joissa kaikki kuvat ja muut dokumentit halutaan tuottaa projektikohtaisilla tunnuksilla, riippumatta siitä, vaikka ne olisivat identtisä aikaisemmin tehtyjen ja toteutettujen tuotteiden kanssa.

  • Sopii tuotantoon, jossa osia ei tuoteta varastoon, sillä tällainen toimintamalli kasvattaa "nimikkeiden" määrää ja siten varaston arvoa.

 


 

Optionumero: VXO-441

Tekninen optionumero (Näkyy lisenssitiedostossa): 138 FI: "Projektinhallintatyökalut", ENG "Project Managament Tool"


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.