Skip to main content
Skip table of contents

Osat ja kokoonpanot FEA: Tuenta- ja kontaktireunaehdot


Tuenta- ja kontaktireunaehdot määritellään osan pintaan.


Määrittele pinnan koordinaatisto

 1. Valitse haluamasi pinnat.
 2. Valitse valintanauhalta Paikalliskoordinaatisto.
  • Valintaruudun ollessa valittuna pinnan koordinaatistona on pinnan paikalliskoordinaatisto.
  • Muutoin solmun koordinaatistona on 3d-mallin globaali koordinaatisto.
Reunaehdot määritellään aina pinnalle määritellyssä koordinaatistossa.
Tutkimuspuussa paikalliskoordinaatistoa merkintään reunaehtomäärittelyn perässä kirjaimella L.Määrittele kontaktipinta

 1. Valitse haluamasi pinnat.
 2. Vaihda pintojen koordinaatistoiksi niiden paikalliskoordinaatisto.  
 3. Valitse valintanauhalta Kontakti, niin valitut pinnat määritellään kontaktipinnoiksi.

Määrittele reunaehdot vapausastekohtaisesti

 1. Valitse haluamasi pinnat.
 2. Paina 
  X-siirtymä, Y tai Z, niin saat vaihdettua valittujen pintojen vapausastekohtaisia reunaehtomäärittelyitä.
  • Pinnan reunaehtomäärittelyt annetaan valitussa koordinaatistossa
  • Reunaehtomäärittelyiden vaihtoehdot ja niiden kuvaukset ei-kontaktipinnalle on koottu alla olevaan taulukkoon

Symboli valintanauhalla

Symboli tutkimuspuussaReunaehtomäärittelyKuvaus

0Kiinnitys vastinpintoihin (oletus)

Pinnan vapausaste on kiinnitetty vastinpintoihin. Vastinpinnan tulee olla aktiivisen tutkimuksen osalle kuuluva pinta.

Jos pinnalle ei löydy vastinpintaa, pinnan vapausaste on vapaa.

1Kiinnitys paikkaanPinnan vapausaste on kiinnitetty paikkaan. Ratkaisussa pinnan vapausasteen siirtymä on nolla.

2Vapautus paikasta ja pinnoistaPinnan vapausaste on vapautettu vastinpinnoistaan ja paikasta.

  • Reunaehtomäärittelyiden vaihtoehdot ja niiden kuvaukset kontaktipinnalle on koottu alla olevaan taulukkoon
Symboli valintanauhallaSymboli tutkimuspuussa

Reunaehtomäärittely

Kuvaus

0

Kiinnitys vastinpintoihin

X- ja Y-koordinaateille

 • Pinnan vapausaste on kiinnitetty vastinpintoihin.

Z-koordinaatille (pinnan normaalille)

 • Pinnan vapausaste on kontaktin iteroinnin alkutilassa kiinnitetty vastinpintoihin

2

Vapautus paikasta ja pinnoista

X- ja Y-koordinaateille

 • Pinnan vapausaste on vapautettu vastinpintoihin.

Z-koordinaatille (pinnan normaalille)

 • Pinnan vapausaste on kontaktin iteroinnin alkutilassa vapautettu vastinpinnoista

Huom!

Kontaktipinnan Z-koordinaatin reunaehtomäärittelyllä ei tulisi olla vaikutusta lopputuloksiin. Sillä voidaan nopeuttaa kontaktin iterointia, jos pystytään valitsemaan kiinnitys tai vapautus vastinpintoihin siten, että se vastaa ratkaisun lopputilannetta suurimmalta osin pintaa.


Määrittele reunaehdot pikavalinnalla

 1. Valitse haluamasi pinnat 3d-mallista.
 2. Valitse valintanauhalta 
  Pikavalinta-pudotusvalikosta haluamasi reunaehdot.
  • Pikavalinta vaihtaa kaikkien koordinaatiston suuntien (X, Y ja Z) reunaehtomäärittelyt kerralla.

Tällä sivulla:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.