Skip to main content
Skip table of contents

Tiedostomuunnokset

Osa tiedostomuunnosformaateista kuuluu perusohjelmistoon, osa on maksullisia lisäoptioita. 

Osa tiedostomuunnoksista toimii sekä viennissä että tuonnissa, osa vain jommassa kummassa.  Tämä tieto löytyy otsikosta.

Perusohjelmistoon kuuluvat tiedostomuunnosformaatit

DXF, DXB (Vienti ja tuonti)

 • AutoDeskin DXF-tiedosto (tekstimuotoinen)

 • AutoDeskin DXB-tiedosto (binäärimuotoinen)

DWG vienti (Vienti ja tuonti)

 • AutoDeskin tiedostomuoto

 • Versiotuki riippuu myös Vertex-ohjelmiston versiosta

SAT  (Vienti ja tuonti)

 • Sat on Acis-mallintajan (Spatialin tiedostomuoto)

PDF (2D PDF vienti)

 • 2D PDF voidaan tulostaa sekä 2D-piirustuksesta että 3D-mallista

SVG (Vienti)

 • Scalable Vector Graphics

DWF (Vienti)

 • Design Web Format
 • Binary Design Web Format
 • Compressed Design Web Format

HPGL (Vienti)

 • Hpgl-formaatti on kehitetty aikoinana kynäpiirtureita varten. Sitä voidaan käyttää vektorimuotoiseen tiedonsiirtoon laitteille ja ohjelmiin, jotka tukevat hpgl-formaattia.

Rasteri- eli pistegrafikkakuvat (Vienti ja tuonti)

 • tiff (Tagged Image File Format)
 • jpeg (Joint Photogaphic Experts Group)
 • png (Portable Network Graphics)
 • bmp (Bitmap image file)

Piirustuksiin voidaan lisätä tiff, jpg, png ja bmp-muotoisia kuvia, joita voidaan skaalata, kääntää, oikaista, siirtää, peilata ja poistaa. Rasterikuvasta voidaan kopioida palasia, tyhjentää alueita ja päällekkäin olevien rasterikuvien osalta voidaan päättää mikä niistä näkyy "päällimmäisenä".

 • Rasterikuvina piirustuslomakkeisiin on tuotu esim. yrityksen logoja.


STL-kääntäjä (Vienti)

 • Stereolitografia-kääntäjä.

STL-malleja käytetään 3D-tulostamiseen. 3D-tulostimet osaavat lukea mm STL-muotoisia tiedostoja.


Maksulliset tiedostomuunnosformaatit


Maksullisia tieodostomuunnoksia ei ole saatavissa kevyt-versioihin "Vertex G4 Micro" ja "Vertex Katselupääte".

STEP (Vienti ja tuonti)

Step-formaatti on laajalle levinnein 3D-mallien tiedonsiirtomuoto. Formaatti on määritelty standardissa ISO 10303, jossa esitetään miten 3D-malli ja siihen liittyvä informaatio kuvataan. Step-kääntäjä lienee saatavilla lähes kaikkiin CAD-ohjelmiin ja se on yleensä varmatoimisempi kuin IGES-formaatti.

 • Käytä ensisijaisesti Step-formatteja, jos pyydät malleja muista ohjelmista tai lähetät malleja muihin ohjelmiin.


IGES (Vienti ja tuonti)

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) on vanha tiedostoformaatti, jonka avulla on siirretty sekä 2D- että 3D-tiedostoja eri CAD-järjestelmien välillä.

 • Formaattia ei tueta yhtä hyvin kuin STEP-formaattia, joten jos kumpaakin formaattia on saatavilla, niin pyydä mallit Step-formaatissa.


IFC (Vienti ja tuonti)

IFC-mallit (Industry Foundation Classes) on kehitetty kuvaamaan rakennusteollisuuden tarvitsemia mallirakenteita.

 • Sopii sekä tuontiin että vientiin (import ja export)


3D PDF (Vienti)

PDF-tiedostoja voi katsella yleisillä selaimilla, joten 3D-PDF-malleja voi katsella, pyöritellä ja zoomailla laiteriippumattomasti, kunhan laitteessa on jokin yleinen internet-selain.


3D DWG (Tuonti)


SW Solidworks (Tuonti)

Voit tuoda SolidWorksistä sekä osa- että kokoonpanomalleja Vertex:iin.

 • SolidWorks mallin versiotuki riippuu myös Vertex-ohjelmiston versiosta


SNDF (Vienti)

SDNF-tiedostomuotoa (Steel Detailing Neutral File) käytetään laitos- ja rakennusmalleissa olevien profiilirakenteiden vientiin lujuuslaskentaohjelmistoon, esimerkiksi Femdatan Finsap-ohjelmistoon.

Toiminto löytyy vain Profiilirakennesuunnittelu-valikosta.


DGN (Tuonti)

Käyttökohteet

DGN-formaatti on Micro Station-ohjelmiston käyttämä 2D-tiedostomuoto.

 • Sopii vain tuontiin (import).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.