Skip to main content
Skip table of contents

Mallien ja piirustusten automaattinen numerointi

Teollisuudessa mallit ja piirustukset yksilöidään yleensä numerolla, ei nimellä. Saat uusille malleille ja piirustuksille numerot helposti ottamalla käyttöön automaattisen numeroinnin. Tässä osiossa kerrotaan ohjeet numeroinnin käyttöönottoon.


Kopioi apuohjelmat 

Avaa tiedostonhallintaan asentamasi Vertex G4:n system- kansio. Paikallisessa asennuksessa se on yleensä \vxg4\system, verkkoasennuksessa ...\verkkoserver\vxg4_srv\system. Avaa täältä kansio "autom_macros\document_numbering_sample1". Kopioi sieltä kaksi tiedostoa, "def_mod_id" ja "def_pic_id" asennuksesi custom\macros- kansioon.Määritä tunnussarjat

Käynnistä Vertex G4 ja avaa Järjestelmä- välilehdeltä "Sovellus" ja sieltä "Siemenluvut":


Aseta malleille ja piirustuksille kummallekin oma numerosarja. Itsenäiset, ilman mallia tehtävät piirustukset saavat tunnuksen "PIC"- riviltä, mallit "MOD"- riviltä. Malleista tehtävät piirustukset saavat saman tunnuksen kuin mallilla, ja toisesta piirustuksesta eteenpäin tunnuksen loppuun tulee "-N", missä N on piirustuksen järjestysnumero. Esim: jos mallin tunnus on P20000, siitä tehdyt piirustukset ovat P20000, P20000_2, P20000_3 jne.Sarja voi alkaa yhdellä tai useammalla kirjaimella ja sen tulee loppua numeroihin. Älä anna nollaa numero- osan ensimmäiseksi merkiksi, vaan anna numero vaikkapa muodossa "P20000". Seuraava uusi dokumentti on siten "P20001"

Kun nyt perustat uuden dokumentin, voit hakea seuraavan vapaan numeron "Hae"- toiminnolla tunnuksen oikealta puolelta.

Voit edelleen antaa tunnuksen myös käsin,numerointiautomatiikan ohittaen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.