Skip to main content
Skip table of contents

Osamallille nimikkeen lisääminen

Tässä osiossa kerrotaan Vertex G4:n sisään rakennetun nimikkeistön käytöstä.

Nimikkeen ja sen rakenteen lisäys

 • Valitse osan piirrepuusta tai mallissa tilannekohtaisesta valikosta Nimiketiedot.
 • Kaksiosainen näyttö avautuu.


 • Näytön ylempi osa kuvaa osamallin nimikettä ja alempi osa sen rakennetta (raaka-ainetta)
 • Täytä alempi näyttö joko hakemalla nimike nimikekannasta Hae nimike -painikkeella tai sitten ”ei suositeltavalla tavalla” lisäämällä rivi ja kirjoittamalla raaka-aineen tiedot riville.
  Rivin voit lisätä viemällä kursorin riville 2 ja valitsemalla tilannekohtaisella toiminnolla Lisää rivi edelle.
 • Ylemmän näytön tunnuksen voit kirjoittaa itse tai painaa Tunnus? –painiketta, jolloin ohjelma  generoi tunnuksen mallinimestä.

Nimikkeen hakeminen nimikekannasta

 • Valitse Hae nimike, jolloin hakunäyttö avautuu. • Valitse pääryhmä.


 • Valitse alaryhmä. • Valitse luokite.


 • Valitse OK.


 • Haun tulokset esitellään valintalistalla.
 • Valinta tapahtuu joko kaksoisnapsauttamalla oikeaa riviä tai viemällä kohdistin riville ja painamalla Ok-painiketta.
 • Nimikkeen tiedot kopioituvat osamallin materiaaliksi.


Nimikkeen siirto nimikekantaan


 • Toimintoa tarvitaan mikäli
  • Haluat laskea kokoonpanon painon.
  • Suunnittelun tuottamat tuoterakenteet viedään tuotannonohjaus-järjestelmään.
  • Haluat jossain vaiheessa hakea missä kaikissa kokoonpanoissa tiettyä osaa on käytetty.
 • Osaluettelo syntyy piirustukseen kuitenkin ilman tätä toimintoa.

 • Valitse Siirrä kantaan, toiminto esittelee ensin nimikkeen rakenteineen ja OK:n jälkeen siirtää nimikkeen kantaan.
  • Huomaa, että osalla on oltava nimike eli Tunnus-kenttä on oltava täytettynä.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.