Skip to main content
Skip table of contents

Oman kuviotyypin luominen

Piirrä kuvio

 • Aloita uusi piirustus ja piirrä kuvio.
 • Laske kuvalle uudet rajat F5:lla. Voit myös määritellä kuvarajat manuaalisesti suuremmaksi, jolloin saat harvemman kuvion. 

Tallenna kuviota esittävä piirustus.

 • Luo tarvittaessa vxg4(_srv)/custom-kansion alle kansio fonts.
 • Tallenna edellä luotu piirustus em. kansion alle toiminnolla: ”Vertex-valikko => Tallenna uudeksi => Tallenna nimellä” nimellä ”patternXXX”, jossa ’pattern’ on pakollinen osuus ja XXX on joku vapaa numero (esim:pattern110).
  • Huomaa että system/fonts-kansiossa on piirustukset pattern22 … pattern30 ja väritäytön numero on 63.
  • Osa kuvioista on toteutettu vanhalla tekniikalla numeerisesti, eikä niille niin muodoin löydy piirustusta.


Lisää kuvio asetusarvoihin

Lisää uusi kuvio Vertex:in asetusarvoihin toiminnolla: ”Vertex => Asetukset => Muokkaa

 • Valitse ylläpitäjän näkymä (Vasen alakulma).
 • Etsi avaisanoja ”menu.param => Parameter selections for menu => paramdlg.HSORT”.


Lisää uusi avainsana jossa avain on paramdlg ja arvo on HSORT NRO ”Nimi”, jossa:

 • HSORT on kiinteä osuus
 • NRO on pattern-nimellä tallennetun tiedoston numero (kohta 1.2)
 • Nimi” on se nimi, jolla kuvio näkyy ”Ominaisuudet”-välilehden ”Kuvio”-valintalistalla.


Käynnistä Vertex uudelleen, jonka jälkeen kuvio on valittavissa. Valitse kuvio ”Ominaisuudet”-välilehdeltä, kohdasta ”Kuvio”. Paina ”More”- valintaa, jolloin saat näkyviin kaikki kuviot.

 • Itse tehdyillä kuvioilla ei ole valintakuvaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.