Skip to main content
Skip table of contents

Pintojen lisäys suoraan 3D-luonnoksessa

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Pinta voidaan lisätä ja poistaa suoraan 3D-luonnostelutilassa. (Vertex ID: MEC-5375)
 • Lisäys, muokkaus ja poisto onnistuvat vain 3D-luonnostelutilassa.

Käyttökohteet

 • Voit täydentää pinnoiltaan epätäydellistä mallia suoraan 3D-luonnoksessa.

Lisäys

 • Mallinnan ensin pintojen reunakäyrät (viivat).
 • Valitse viivat joka muodostavat suljetun alueen.
 • Valitse sen jälkeen tilannekohtainen toiminto: Pinnat > Lisää.

Huomioita

 • Pinnan reunaviivoiksi kelpaavat kaikki mallin viivat, myös aikaisempien luonnosten viivat sekä muiden pintojen reunaviivat.

Muokkaus

 • Valitse piirrepuusta 3D luonnos ja mene muokkaamaan sitä.
 • Muuta pinnan reunaviivojen geometriaa.
 • Voit myös valita pinnan ja vaihtaa sen suuntaa.
 • Palaa osamalliin OK:lla.

Poisto

 • Valitse piirrepuusta 3D luonnos.
 • Valitse pinta ja tilannekohtainen toiminto: Poista.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.