Skip to main content
Skip table of contents

Hydrauliikkalohkot

Perusteet

G4 tarjoaa hyvät ominaisuudet hydrauliikkalohkojen suunnitteluun ja tuotantodatan tuottamiseen. Järjestelmä tuottaa koneistettavasta lohkosta työstökoneelle koneistusdatan, jolloin työpiirustuksia ei enää välttämättä tarvita lainkaan. Tuemme siis tässä yhä yleistyvää MBD- (Model Based Definition) filosofiaa.

Lohkosuunnitteluominaisuuden käyttöönottoon tarvitaan seuraavat asiat:

  1. suunnitteluoptio ”Lohkosuunnittelu” License-txt- tiedostossa tai lisenssipalvelimella.
  2. tarvittavat komponentit komponenttikirjastossa
  3. porausten piirretietojen antoon attribuuttien käsittelynäytöt

Kohdat 2 ja 3 ovat mukana G4:n vakiotoimituspaketissa.

Mallinnustapa

Kokoonpanon aloitus

Hydrauliikkalohko on aina kokoonpanomalli. Ensimmäisenä osana kokoonpanoon tuodaan komponenttikirjastosta osa ”LOHKO”, joka on siis hydraulilohkon aihio.

Kun tyhjään kokoonpanoon ensimmäiseksi osaksi tuodaan em. komponentti LOHKO, ohjelma asettaa kokoonpanolle ominaisuuden ’Lohkokokoonpano’ päälle. Jos ensimmäinen lisättävä osa ei ole LOHKO, ohjelma tulkitsee kokoonpanon tavalliseksi kokoonpanoksi.

Tämän jälkeen lisätään porauksia ja muita komponentteja lohkon ympärille. Komponenttien sijoituksen yhteydessä ohjelma kysyy automaattisesti etäisyyydet lohkon reunoista. Nämä voi ohittaa Esc:llä ja antaa ehdot myös käsin.

Komponenttien lisäyksen ja/tai siirtämisen ja muokkauksen jälkeen on muistettava tehdä työstöt (kokoonpanossa hiiren oikealla ”Työstävät piirteet” -> ”Suorita”


Porauskomponentit

Komponentit ovat normaaleja components- kansiossa olevia, tarvittaessa mittataulukon ohjaamia, malleja.

Komponentit ovat joko porauksia tai lohkoon liitettäviä komponentteja, kuten venttiileitä. Kaikilla komponenteilla voi olla työstäviä ominaisuuksia, esim. venttiili tekee kiinnitysreiät lohkoon. Myös koko komponentti voi olla työstävä osa, jolloin siitä ei tule mitään osaa osaluetteloon (esim. poraukset).

Osat

Muut osat, esim. kiinnitysruuvit, aluslevyt, venttiilit, kiinnitysosat, lisätään ja paikoitetaan normaalisti kuten tavallisissakin kokoonpanoissa.


Piirustukset

Lohkokokoonpanosta tehdään yleensä ainakin kokoonpanokuva sekä mahdollisesti piirustus työstettävästä lohkosta.

Työstömerkinnät ja työstölista saadaan valikosta "Merkinnät".

Työstömerkinnät

Työstömerkinnät ja projektion mitoitukset syntyvät projektioon automaattisesti.


Tekstikaiverrukset

Tekstit lisätään lohkon pintaan luonnoksena, johon lisätään teksti toiminnolla ”Lisää merkintä”. Kannattaa käyttää ”rautalankafonttia”, esim. NORMAL_OLD.  Luonnos tallennetaan ohjauskäyränä lohkon pintaan.

Kaiverrukset tulostuvat työstölistaan.

Kuva 1: Luonnokseen tehtävä teksti, joka tuottaa lohkon pintaan kaiverruksen.Komponenttien teko

Komponenttityypit

Komponentit ovat normaaleja components- kansiossa olevia, tarvittaessa mittataulukon ohjaamia, malleja.

Komponentit ovat joko porauksia tai lohkoon liitettäviä komponentteja, kuten venttiileitä. Kaikilla komponenteilla voi olla työstäviä ominaisuuksia, esim. venttiili tekee kiinnitysreiät lohkoon. Myös koko komponentti voi olla työstävä osa, jolloin siitä ei tule mitään osaa osaluetteloon (esim. poraukset).

Malleihin liittyy, kuten aina, seuraavat tiedostot:

komponentti.vxm                                   itse komponentin mallitiedosto

komponentti.bmp                                  selauskuva komponentin valintaan

komponentti_2d.bmp                            apukuva mittataulukon käsittelyyn

komponentti_help.bmp                        SmartSnap-komponenttien apukuva liityntöjen antoon


Näistä kaksi viimeksi mainittua on tehtävä käsin, mutta niiden puuttuminen ei estä komponentin käyttöä.

komponentti_help.bmp on käytössä vain SmartSnap-adaptiisillle komponenteille, joita poraukset tai venttiilit eivät yleensä ole.


Esimerkkejä

Esimerkkikomponentti Poraus1:

Tyhjään osamalliin on YZ- tasoon (pystytasoon) tehty 4 luonnosta, jotka on pyöräytetty 360 astetta

Luonnoksissa on muuttujat D1,L1,D2,L2,D3,L3,D4 ja L4, joilla ohjataan porauksen halkaisijoita ja syvyyksiä.

Kuva 2: Porauskomponentti ja sen luonnosten mittoja


Komponentteihin on lisättävä kahva, joka asetetaan porauksen siihen pisteeseen, joka halutaan lohkon pintaan, kun poraus tuodaan lohkokokoonpanoon, kahvan sinisen akseli tulee lohkon pinnasta ulospäin. Kahvalle tulee automaattisesti ominaisuudeksi ”Vain pintoihin haku”, kun lohko-optio on käytössä. Tämä helpottaa porausten sijoittelua, kun ne kääntyvät automaattisesti lohkon pintaan nähden kohtisuoraan.

Poraussyvyydet lähtevät aina lohkon pinnasta.

Yleensä seuraava halkaisija tulee aina antaa pienempänä kuin edellinen, toisin sanoen. D1 > D2 > D3 > D4. Jos seuraava syvyys on pienempi kuin edellinen, ei sillä halkaisijalla porata ollenkaan, näin saadaan yhdellä komponentilla hoidettua samaan kohtaan 1 – 4 eri halkaisijalla olevaa eri syvyistä porausta.

Näiden tietojen perusteella, kun poraus tuodaan lohkokokoonpanoon ja työstöjen jälkeen tehdään lohkosta piirustus, porauksesta saadaan oikeat tiedot sekä piirustukseen että työstölistaan.


Esimerkkikomponentti Rkierre.vxm:

Em. mallin tapaan on 4 luonnosta muuttujilla D1, L1 jne.

Sen jälkeen on lisätty kierremerkki muuttujilla RD ja RL pintaan, johon kierre halutaan, sitten on tehty luonnos YZ- tasoon siten, että sillä em. pinta on jaettu kierteen alareunan kohdalta ( muuttuja RL ). Tämä tehdään siksi, että kierteen alue saadaan värjättyä kielletyllä värillä  ( esim. punainen 224 , määritellään asetustiedoissa ).

Kun lohkokoonnassa tarkistetaan työstöt, ohjelma varoittaa, mikäli joku poraus osuu kielletyllä värillä värjättyyn pintaan.

Nimiketiedot on annettu seuraavasti:

 

Kuva 3: Porauksen nimiketiedot


Huomaa, ”Kuvaan”-  kentän alussa oleva kohta #CODE#, johon kokoonpanoon tuotaessa tulee mittataulukon rivin tunnus, joka taas tulee automaattisesti lohkon piirustukseen.

Komponenttien työstävät piirteet voidaan kytkeä kokoonpanossa näkyviin ja pois ”M”-näppäimellä. Toiminto löytyy myös ’”Näkymä”- alasvetovalikosta.


Nimiketietoihin tälle mallille on annettu alla näkyvät tiedot:Kuva 4:  Komponentin nimiketiedot. Nimiketietojen ylempää korttia ei täytetä, ainoastaan alempi. Se tallentuu komponentin mukana kirjastoon.

Koneistustiedot

Komponentin nimiketiedoissa rivi:

#CODE!R1"#|Ø#D1!30.5#/#L1!26#|Ø#D2!30#/#L2!30#|Ø#D3!2#/#L3!2#|Ø#D4!1#/#L4!1#

tuottaa piirustukseen seuraavanlaiset merkinnät:


Kuva 5: Porauksen tiedot piirustuksessa

Koska mittataulukolla ei ole esivalinta-arvoa, ei CODE tuota piirustukseen mitään. Pystyviiva tuottaa rivinvaihdon. Poraukset, joita ei voi suorittaa, eivät myöskään tule piirustukseen.


Muita asetuksia

Lohkosuunnittelussa voidaan käyttää värejä ilmaisemaan mm. aluetta, jota ei saa koneistaa tai erottelemaan esim. paine- ja tankkipuolen linjat toisistaan. Asetuksista voidaan määrittää (asetusarvon nimi):

 - alueen, jonka työstäminen kielletty, värinumero. Avainsana on ”restrictedcolorinblock”. Tämä löytyy G4:n asetuksista kansiosta "3D".

Jos väriä ei ole määritelty, voidaan kaikkia pintoja työstää. Väri määritellään komponenttien niille pinnoille, joiden muodostaman työstön alueelle ei sa tehdä muita koneistuksia.

- työstävän piirteen värin valinta. Avainsana on ”setcolorinmeastable”. Tämä löytyy G4:n asetuksista kansiosta "3D".

Oletuksena kaikki työstöt ovat punaisia, mutta värin valinnalla voidaan paremmin erotella toisistaan eri tarkoituksiin poratut kanavat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.