Skip to main content
Skip table of contents

8. Peilaus koonnassa

Harjoitus 8. Osien ja alikoontien peilaus kokoonpanossa

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tulkitsemaan onko osa tai kokoonpano symmetrinen vai ei. Tämä selviää, kun tarkastellaan peilattavaa geometria.
  • Jos alkuperäistä osaa voidaan käyttää sellaisenaan, kunhan se vain käännetään oikeaan asentoon, osa on symmetrinen.
  • Ellei osaa saada peilattuun asentoon kääntämällä, osa ei ole symmetrinen, joten siitä joudutaan valmistamaan peilikuva.
 • Kertomaan osalle, onko se symmetrinen vai ei (Tarvitaan vain, kun oletetaan että osaa tullaan kokoonpanossa peilaamaan).
 • Peilaamaan osia ja alikoonpanoja.
 • Tallentamaan peilatut (ei symmetriset) osat ja kokoonpanot uusiksi dokumenteiksi.

Käytetyt toiminnot:

 • File > Tallenna uudeksi.
 • Ominaisuudet.
  • Symmetrinen / ei symmetrinen.
 • Muut toiminnot > Peilaa.
Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat

 • Lataa tästä Vertex-projekti-zippi VX_AS8_PARTS.vxz.
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Kun ohjelma kysyy avausta, vastaa kyllä.

Malli VX_AS8-A3 ja sen alikokoonpanot ja osat:
Tallenna malli uudeksi

 • File > Tallenna uudeksi (> Tallenna uudeksi). Anna nimi ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse vanha projekti.
Avaa osa VX_AS8-P1 ja muokkaa ominaisuuksia

 • Avaa osa VX_AS8-P1.
  • Joko valitsemalla se kokoonpanosta ja tilannekohtaisella toiminnolla: Avaa malli.
  • tai valitsemalla se kokoonpanosta ja tilannekohtaisella toiminnolla: Muokkaa.
  • tai File > Avaa > projektin VX_COURSE_ASSY alta valitsemalla.
 • Tilannekohtaisella toiminto: Ominaisuudet.
 • Vaihda Symmetria ei symmetriseksi:
  • Napsauta Symmetrialaatikkoa kertaalleen tai kunnes se on tyhjä.


Symmetrisyyden valinnat

= Symmetriaan ei ole otettu kantaa, jolloin osa tai kokoonpano käyttäytyy peilauksessa, kuin epäsymmetrinen osa tai kokoonpano.

 • Tämä arvo on oletus kaikille osille tai kokoonpanoille.

= Osa tai kokoonpano ei ole symmetrinen.

= Osa tai kokoonpano on symmetrinen.
Milloin osa on symmetrinen?

Jos osasta/kokoonpanosta löytyy yksikin avaruuden lävistävä taso, jonka suhteen osa/kokoonpano on symmetrinen, niin osa on symmetrinen, eli se voidaan silloin kääntämällä saada peilikuvansa asentoon.

Määritä muiden osien symmetrisyys

Avaa vuorotellen osat VX_AS8-P2, VX_AS8-P3, VX_AS8-P4, VX_AS8-P5 jaVX_AS8-P6 ja päättele ovatko ne symmetrisiä, vai eivät.

 • Muokkaa: Ominaisuudet.
 • Valitse joko symmetrisyys
  tai epäsymmetrisyys
  .
 • Tallenna mallit: File > Save tai Ctrl S.
Avaa alikokoonpanot ja määritä niiden symmetrisyys

Avaa kokoonpanot VX_AS8-A1 ja VX_AS8-A2 ja päättele ovatko ne symmetrisiä, vai eivät.

 • Koska osat ovat muuttuneet, päivitä mallit tilannekohtaisella toiminnolla: Päivitä kaikki.
 • Valitse piirrepuusta koonnan pääsymboli.
 • Muokkaa: Ominaisuudet. (Toiminto löytyy piirrepuun pääsymbolin valinnan jälkeen)
 • Valitse joko symmetrisyys
  tai epäsymmetrisyys
  .
 • Tallenna mallit File > Save tai Ctrl S.
Avaa pääkoonta (jonka tallensit)  ja ota peilaustaso näkyviin.

Profiileista koostuva runkorakenne on mallinnettu symmetrisesti, joten koonnan poikittaisaputasoa voidaan käyttää peilaustasona.

 • Koska osat ja alikoonnat ovat muuttuneet, päivitä mallit tilannekohtaisella toiminnolla: Päivitä kaikki.
 • Valitse piirrepuusta Poikittais(YZ)-taso.
 • Tilannekohtainen toiminto: Palauta.


Jos aputaso ei näy

Aputaso, kuten muukin apugeometria saadaan näkyviin ja piiloon G-näppäimellä

tai työkalunauhan toiminnolla: Apugeometria näkyvissä
.
Peilaa osa ja alikoonnat

Osa:

 • Osoita osa VX_AS8-P1
 • Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Peilaa.
 • Osoita aputaso (joka edellä otettiin näkyviin).
 • Ohjelman kysyessä "Säilytetäänkö alkuperäiset" valitse: Kyllä.

Alikoonnat:

 • Valitse alikoonta (VX_AS8-A1 ja erikseen VX_AS8-A2) joko piirrepuusta tai sitten alikoonnan osa mallista ja minivalikon toiminto
  .
 • Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Peilaa.
 • Osoita aputaso (joka edellä otettiin näkyviin).
 • Ohjelman kysyessä "Säilytetäänkö alkuperäiset" valitse: Kyllä.


Laajenna valintaa osasta kokoonpanoon

Osan valinnan jälkeen ilmestyy kohdistimen yläpuolelle nimivalikko, jonka 

painikkeella, voit valita alikoonnan, jossa osa osa sijaitsee.

 • Jos osa olisi syvemmässä rakenteessa, niin seuraava
  painallus valitsisi seuraan ylemmän tason kokoonpanon.
 • painike pudottaisi valinnasta yhden kokoonpanotason pois.
 • painike palauttaisi alkuperäisen valinnan (osan tai kokoonpano).

Tarkasta, että peilauksen jälkeen piirrepuun symbolit ovat alla näkyvän piirrepuun mukaisina.


Piirrepuun symbolien tulkinta

= Ei symmetrinen linkkiosa, joka on peilattu. Vaatii jatkotoimia, koska tällaista kappaletta tai alikoontaa ei toistaiseksi ole mallinnettu.

= Symmetrinen linkkiosa, joka on peilattu. Ei vaadi jatkotoimia, koska osa/koonta saadaan kääntämällä peilattuun asentoon.

Harjoituksen osien symmetrisyys

Tässä harjoituksessa seuraavat osat ja alikoonnat ovat symmetrisiä:

 • VX_AS8-P2, VX_AS8-P3, VX_AS8-P4, VX_AS8-P5, VX_AS8-P6 ja VX_AS8-A2.

Tässä harjoituksessa seuraavat osa ja alikoonta ovat epäsymmetrisiä:

 • VX_AS8-P1 ja VX_AS8-A1.
Tallenna ei symmetrinen osa uudeksi malliksi.

 • Valitse peilattu osa VX_AS8-P1
 • Tilannekohtainen toiminto: Tallenna uudeksi.
 • Dialogissa Tallenna uudeksi, valitse optio: Korvaa tämä. (myös Korvaa kaikki instanssit kelpaa, koska peilaamattomalla osalla on erilainen pääte, eikä sitä tulkita samaksi osaksi peilatun osan kanssa).
 • Anna mallille nimi (tunnus) ja muuta myös arkistotietoja.
Tallenna ei symmetrinen alikoonta uudeksi malliksi.

 • Valitse peilattu kokoonpano VX_AS8-A1
 • Tilannekohtainen toiminto: Tallenna uudeksi.
 • Dialogissa Tallenna uudeksi, valitse optio: Korvaa tämä.
 • Anna mallille nimi (tunnus) ja muuta myös arkistotietoja.

Avaa uudeksi tallennetun alikoonnan piirrepuu näkyviin.

 • Näet, että peilatut osat ovat symmetrisiä (
  ), joten niitä ei tarvitse enää tallentaa uusiksi dokumenteiksi.
 • Jos jokin noista olisi peilattu ei symmetrisenä (
  ), niin tässä harjoituksessa olet unohtanut määrittää osat symmetriseksi.
 • Yleisesti ottaen peilatun koonnan alta löytyvät ei symmetriset osat täytyy tallentaa uusiksi osiksi.
Tee mallille piirustus

Peilattu osa

Vanha tapa merkitä piirustukseen "Toinen valmistetaan peilikuvana" ei tänä päivänä ole enää hyväksyttävä tapa.

 • Aidosti molemman kätiset mallit ja niistä tuotetut kuvat vähentävät valmistusvirheitä.
 • Geometrian peilaus Cad-ohjelmilla on niin helppoa, että miksi tässä kohtaa pitäisi oikaista.

Epäsymmetrisen osa peilauksen jälkeen, peilattu osa ei enää käy peilaamattoman paikalle, joten kumpikin näistä tarvitsee oman varastotunnukset (varaosatunnuksen) eli yksilöllisen nimikkeen.

Peilaus eri ilmiasussa

Voit myös tehdä malliin uuden ilmiasun ja peilata mallin uudessa ilmisussa. Kun vielä lisäät kummallekin ilmiasulle oman nimikkeen, voit tuota kokoonpanoon erikseen oikea- ja vasenkätisen ilmiasun (nimikkeen).

 • Tällöin mallia ei peilata pääkoonnassa.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .Video

Kesto 1min 58sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.