Skip to main content
Skip table of contents

9. Osilla työstö

Harjoitus 9: Työstä osilla toisia osia

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämän osilla muokkausta, muokkaamaalla osaa toisella osalla.
 • Käyttämän osilla muokkausta, muokkaamaalla osaa toisen osan työstävillä piirteillä.
 • Piilottamaan ja palauttamaan työstävät piirteet M-näppäimellä.

Käytetyt toiminnot:

 • Muokkaa osilla.
 • Räjäytä.
 • Osamallinnuksen luonnostelua ja pursotuksia.
 • Kokoonpanon ehdot: Samankeskisyys ja yhtenevyys.
Nouda kokoonpanomalli, joka sisältää tarvittavat osat
Avaa kokoonpanomalli

 • Paina
  -näppäintä.
 • Valitse projekti VX_COURSE_ASSY
 • Avaa malli VX_AS9

Tarkastele mallia. Huomaat että vaakakehyksissä on liitoksen muoto, mutta liitoskoneistus puuttuu pystykehyksistä.

 • Räjäytä malli.
 • OK palauttaa mallin kokoonpantuun tilaan.

Harjoituksesta

Tämän harjoituksen ensimmäisen malli tulee puusepän teollisuudesta, koska siellä toteutettavat perinteiset tappiliitokset sopivat erinomaisesti kuvaamaan toiminnon käyttökohdetta.

Pari muuta harjoitusta on lähempänä koneenrakennusta.
Suorita osilla työstö

 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa osilla.
  • Ohjelma avaa dialogin Muokkaa osilla.
 • Hyväksy oletustoimenpide: Poisto.
 • Paina Lisää-painiketta kohdan, Muokattavat osat, alta.
 • Osoita pystykehykset joita koneistetaan.
 • Kuittaa muokattavien osien lisäys valmiiksi.
  • -näppäin, hiirten keskinäppäin tai tilannekohtainen toiminto
  • Ohjelma lisää osat listalle.

 • Paina Lisää-painiketta kohdan, Muokkaavat osat, alta.
 • Osoita vaakakehykset, jotka koneistavat.
 • Kuittaa muokattavien osien lisäys valmiiksi.
  • -näppäin, hiirten keskinäppäin tai tilannekohtainen toiminto
  • Ohjelma lisää osat listalle.
 • OK suorittaa työstön.
Tarkastele mallia

Voit joko piilottaa osia tai katsella mallia räjäytysasennossa.

 • Osan piilotus joko tilannekohtaisella toiminnolla tai H-näppäimellä, kun kohdistin on osan päällä.


Tallenna malli
 • File > Tallenna tai paina
  tai
Toimenpidevaihtoehdot

Poisto = Osasta poistetaan toisen osan geometria.

Lisäys = Osaan lisätään toisen osan geometria.

Leikkaus = Osaan jätetään vain se osuus, joka on molemmille osille yhteistä.

Poisto työkalulla = Osasta poistetaan toisessa osassa oleva työkalu-geometria.
Tee uusi kokoonpano

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.

Mallinna kaksi osaa

Tee kokoonpanossa kaksi uutta osa (linkkiosat, jotta osille saadaan tarvittaessa oma piirustus).

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa...

Osa1: Säiliön vaippa

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.
 • Luonnostele muoto.
  • Huomaa ohjausviiva (pituus 160)
 • Toimenpide: Lisää > Pursota > Molempiin suuntiin, pituus 140

Osa2: Syöttöputki

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
 • Luonnostele muoto.
 • Toimenpide: Lisää > Pursota, pituus 200
Asemoi osat oikein

Osat ovat lukittuja niille sijoilleen, joilla ne on mallinnettu. Putki irrotetaan ja laitetaan ehtojen avulla paikoilleen.

 • Napsauta syöttöputken osaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ehdot > Irrota.
 • Lisää putkelle ja säiliön vaipan ohjausviivalle samankeskisyysehto.
  • Joudut ehkä vaihtamaan haun pinnasta kaikkeen geometriaan, jos haku kohdistui pelkästään pintoihin.
 • Lisää vielä yhtenevyysehto putken pään ja ohjausviivan vaipan sisällä olevan pään välille.


Voit mallinnuksen sijaan ladata tästä myös kokoonpanon VX_AS9B.vxz, joka sisältää kokoonpanomallin VXAS_9B ja sen osamallit VXAS_9B-P1 ja VXAS_9B-P2.
Tee putkelle väljä reikä vaippaan

 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa osilla.
 • Hyväksy oletustoimenpide: Poisto.
 • Varmista, että otusarvo: Vain suurin tilavuus säilyy, on valittuna.
 • Syötä Offset arvo: 2 (Työkaluna toimiva osa "päällystetään" 2mm kerroksella, ennen työstöä)
 • Valitse vaippa muokattavaksi osaksi.
 • Valitse putki muokkaavaksi osaksi.
 • OK.


Vain suurin tilavuus säilyy

Jos valintaa Vain suurin tilavuus säilyy, ei olisi ollut valittuna, olisi putken sisään jäänyt "tulppa"
Muuta reiän väljyyttä tiukemmaksi

 • Valitse vaippaosa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Napsauta piirrepuusta Osilla muokkaus ja tee tilannekohtainen toiminto: Muokkaa piirrettä.
  • Tai kaksoisnapsauta piirrepuusta historiavaihetta Osilla muokkaus.
 • Muuta Offset-arvo 2, arvoksi 0.5.
 • OK.
 • Palaa osamallinnustilasta kokoonpanotilaan OK-valinnalla.


Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
Poisto työkalulla


Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat
Avaa kokoonpanomalli ja suorita työstö

 • Avaa malli VX_AS9C.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa osilla.
 • Valitse toimenpide: Poisto työkalulla.
 • Lisää muokattavaksi osaksi runkolaatta (VX_AS9C-P2)
 • Lisää muokkaavaksi osaksi laippa (VX_AS9C-P1)
 • OK.Osilla muokkaus vs. työstö työkaluilla

Voisit koneistaa runkolaattaa myös toiminnolla: Työstävät piirteet > Suorita.

 • Jos näin toimit, niin alkuperäistä osaa (VX_AS9C-P2) ei koneisteta ja työstö näkyy vain tässä kokoonpanossa.
 • Työstetty osa voidaan tallentaa valinnan jälkeen tilannekohtaisella toiminnolla: Työstävät piirteet > Tallenna työstetty osa.
 • Tämä osa tallennetaan siten että siinä näkyy vain ns. aloitusmuoto, toisin sanoen osasta on poistettu historia.
 • Suosittelen että tätä toimintoa käytetään vain ns. hitsauskokoonpanojen työstöön.

Kun teet "koneistuksen" Muokkaa osilla-toiminnolla, niin myös itse osamallia muokataan, joten työstöt näkyvät itse osamallissa ja sen piirustuksessa.
Muokkaa osien keskinäistä sijaintia

 • Raahaa laippa toiseen kohtaan (siihen ei ole lisätty sellaisia ehtoja, joiden avulla se olisi sidottu kiinteästi paikoilleen)
Koneista reiät uuteen paikkaan

 • Toiminto: Ratkaise (valintanauhassa tai tilannekohtaisessa valikossa) koneistaa reiät uuteen sijaintiin.
  • Huomaa, että mallin päivitys F5-näppäimellä ei riitä työstöjen uudelleen suorittamiseen.Työstävien piirteiden näkyminen

Kokoonpanomallissa voit piilottaa ja palauttaa työstävät piirteet näkyviin M-näppäimellä.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
Video

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.