Skip to main content
Skip table of contents

16. Hyödynnä alikuvia

Harjoitus 16: Alikuvat

Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään alikuvia piirustukseen.
 • Poistakaan alikuvan tai kaikki alikuvat piirustuksesta.
 • Siirtämään alikuvan toiseen paikkaan.
 • Rajaamaan alikuvan näkyvyyttä piirustuksessa.
 • Ottamaan alikuvan muokattavaksi
 • Katkaisemaan alikuvan linkin, eli kopioimaan alikuvan geometrian piirustukseen.
 • Päivittämään alikuvat piirustukseen.
 • Muokkaamaan alikuvan näkyvä tasoja.
 • Muokkaamaan alikuvan ominaisuuksia.

Käytetyt toiminnot:

 • Alikuva.
 • Poista (alikuva).
 • Poista kaikki (alikuvat).
 • Siirrä (alikuvaa).
 • Rajaa (alikuvan näkyvyyttä).
 • Muokkaa (alikuvaa).
 • Katkaise linkki.
 • Päivitä.
 • Valitse tasot.
 • Ominaisuudet.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.Alikuva käsitteenä

Piirustus, jossa on muita piirustuksia alikuvina, vertautuu jossain määrin kokoonpanomalliin, jossa on osia.

 • Jos osamallia muutetaan ja malli tallennetaan, niin se näkyy muuttuneena kokoonpanomallissa.
 • Osamalli voi olla mukana lukemattomissa kokoonpanoissa.
 • Jos piirustusta muutetaan ja piirustus tallennetaan, niin se näkyy muuttuneena siinä piirustuksessa, jossa se on alikuvana.
 • Piirustus voi olla alikuvana lukemattomissa piirustuksissa.

Eräs käyttökohde: Lay-out piirustukset

Isoja, raskaita piirustuksia, kuten tehtaan pohjapiirroksia (koneineen, laitteineen, kalusteineen, vesi-, viemäri-verkostoineen, sähkö- ja datakaapeleineen, ilmastointi ja lämmitysjärjestelmän putkineen) on vaikea tai mahdotonta sovittaa yhdelle piirustukselle.

 • Eräs tapa hoitaa tätä asiaa olisi tasojen käyttö, mutta piirustuksista tulee hyvin raskaita, jos samaan piirustukseen upotetaan paljon erilaista geometriaa.

Voidaan ajatella, että tehtaan pohjapiirros esittää seinät, kannatinpylväät ovet ja ikkunat, eikä muuta.

 • Koneista ja konelinjoista on omat itsenäiset piirustuksensa.
 • Piirustus, joka esittää koneiden ja konelinjojen sijoittelun (lay-out), koostuu alipiirustuksista, joista mukana on tehtaan pohjapiirros ja koneiden ja konelinjojen piirustukset.
 • Tähän piirustukseen voidaan piirtää sitten vaikkapa käytävien paikat ja muut tarpeelliset yksityiskohdat.

Samaa tehtaan pohjaa voidaan käyttää alikuvana myös, kun piirretään paikalliset sähkökeskukset ja kaapelihyllyjen reitit.

Samaa tehtaan pohjaa voidaan käyttää alikuvana myös, kun piirretään lämmitys ja/tai ilmastointijärjestelmää.

Kun sitten tehdaskiinteistöön tehdään muutoksia, puretaan tai lisätään rakennuksen seiniä ovia tai ikkunoita, niin nämä muutokset täytyy tehdä vain yhteen piirustukseen. Kun sitten avataan konelinjojen lay-out-piirustus, niin tehtaan muuttuneet seinät näkyvät siinä heti.
Lisää piirustus toiseen piirustukseen alikuvana

 • Toiminto: Alikuvat > Alikuva.
  • Ohjelma avaa dialokin Lue Alipiirustus.
 • Syötä tai selaa alipiirustukseksi luettava kuva
  • Valitse aiemmin lisätty alipiirustus. Kuva 1a) tai
   • Lista tyhjenee, kun Vertex G4 käynnistetään uudelleen.
  • Selaa piirustusarkistoja tai hakemistoja ja valitse piirustus 1b).
   • Jos valinta haku arkistosta on valittuna, haku kohdistuu Vertexin piirustusarkistoon. Kuva A).
   • Jo valintaa haku arkistosta ei ole valittu, niin voit hakea tiedostoa Windows'in Open-selaimella. Kuva B).
 • Määritä alipiirustuksen sijoittelu. Kuva 2).
  • Oletuksena osoita alipiirustuksen paikka.
  • Poista tämä valinta, jos alipiirustukset on piirretty siten, että niiden absoluuttiset origot kohtaavat toisensa.
 • Määritä alipiirustuksen väri. Kuva 3).
  • Oletuksen alipiirustus piirretään viitevärillä (vaalea sininen)
  • Poista tämä valinta, jos haluat, että alipiirustus piirretään normaalein värein.
 • Määritä alipiirustuksen taso. Kuva 4).
  • Oletuksena alipiirustukset elementit säilyttävät omat tasonsa.
  • vaihtoehtoisesti voit valita mille tasolle kaikki alipiirustuksen elementit sijoitetaan.
 • Optio Jäädytä alipiirustus. Kuva 5).
  • Normaalisti (pää-) piirustusta avattaessa kaikki sen alipiirustukset päivitetään.
  • Valitse tämä optio, jos haluat, että ao. alipiirustusta ei päivitetä, kun (pää-) piirustus avataan.
 • Valitse alipiirustuksessa näkyvät tasot. Kuva 6).
  • Oletuksena kaikki alipiirustuksessa olevat tasot näytetään. Ne näytetään kuitenkin siten, että ne noudattavat (pää-) piirustuksen tasojen näkyvyydeen valintoja.
  • Vaihtoehtoisesti voit valita ne tasot, joden elementit näytetään. Huomaa: Alipiirustuksesta kannattaa ottaa useinmiten mukaan vain viivat ja muut viivat (tasot 1 ja 2). Pääsääntöisesti pois kannattaa jättää ainakin tekstit (tasot 4 ja 31), mitat (taso 6) ja lomakkeet (taso 9).
 • Määritä haluatko nähdä alipiirustuksen rasterit. Kuva 7).
  • Oletuksena ne jätetään pois.
  • valitse tämä valinta, jos haluat alipiirustusten rasterikuvien näkyvän.


Alipiirustukseksi kelpaa

Alipiirustukseksi kelpaa vertexin vxp-muotoinen kuva (emme suosittele mallin piirustuksia) ja dwg- ja dxf-muotoiset tiedostot.


Piirustuksen origo ja koordinaattien näyttö

Vertex-piirustuksilla on aina absoluuttinen origo. Vertex-työpöydän oikea alakulma näyttää koordinaatteja seuraavalla kolmella tavalla.

 • Absoluuttiset koordinaatit, isoilla kirjaimilla X ja Y sekä rd, joka kertoo kohdistimen etäisyyden suhteellisesta orgosta.
 • Suhteelliset koordinaatit, pienillä kirjaimilla xd ja yd sekä rd, joka kertoo kohdistimen etäisyyden suhteellisesta orgosta.
  • Suhteellinen origo nollautuu aina, kun napsautat kohdistimella piirustusta (tai mallia).
 • Etäisyys suhteellisesta origosta dr ja kulma suhteelliseen origoon nähden A.

 • Vaihda koordinaattien esitystapaa napsauttamalla Vertex-työpöydän alariviä.

Piirtämien absoluuttisen koordinaattien mukaan

Kun olet syöttämässä esim. viivan alkupisteen paikkaa numeronäppäimistön avulla, niin valitse absoluuttiset koordinaatit, jos haluat viivan alkavan joko absoluuttisesta orgosta tai tarkasti määritellystä paikasta suhteessa absoluuttiseen origoon.

Kuvan syött0 aloittaa viivan piirtäminen absoluuttisesta origosta.


Esimerkiksi alikuvina käytetyt tehtaan rinnakkain olevat osastot voidaan piirtää erikseen ja kutsua koko tehdasta koskevaan (pää-) piirustukseen täsmälleen oikeaan paikkaan, kun optiota Osoita alipiirustuksen paikka ei ole valittu.

Tämä onnistuu kun esim. ensimmäisen osaston pohja on piirretty alkamaan absoluuttisen koordinaatin kohdasta 0,0 (X= 0 ja Y=0)

 • Jos toinen osasto alkaa 15 metrin päästä vasemmalle, niin sen pohja kannattaa piirtää alkamaan absoluuttisen koordinaatin kohdasta 15000,0 (X= 15000 ja Y=0)
 • Jos kolmas osasto alkaa 20 metrin päästä ensimmäisestä osastosta ylöspäin, niin sen pohja kannattaa piirtää alkamaan absoluuttisen koordinaatin kohdasta 0,20000 (X= 0 ja Y=20000)

Kun jatkat piirtämistä, on kätevämpi käyttää suhteellista origoa:

Kuvan syöttö piirtää 10m pitkän viivan.

Poista osoitettu alipiirustus

 • Toiminto: Alikuvat > Poista.
 • Osoita alipiirustus (mieluusti siten että ohjelma värjää poistettavan alipiirustuksen).
  • Jos osoitat kohtaa, jossa ei ole geometriaa ja siinä on kuitenkin päällekkäin kaksi tai useampia alipiirustuksia, ohjelma pyytää valitsemaan poistettavan alipiirustuksen listalta.

Lopeta alipiirustusten poisto

 • Käynnistämää jokin toinen toiminto tai
 • tai
  -näppäimillä, hiiren keskinäppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla
Poista kaikki alipiirustukset

 • Toiminto: Alikuvat > Poista kaikki.
  • Ohjelma kysyy varmistuskysymyksen Poistetaanko kaikki alipiirustukset?
 • Vastaa: Kyllä

Voit peruuttaa kaikkien alikuvien poisto:

näppäin yhdistelmällä.
Harjoituksen piirustusten lataus ja lisäys arkistoon

Lataa tästä seuraavassa harjoituksessa käytetyt piirustukset (ovat projektissa ALIKUVA).

 • Raahaa latautunut ALIKUVAT.vxz tiedosto Vertex-työpöydälle.
 • Löydät piirustukset ALIKUVAT-projektin alta.
Harjoitus projektin ALIKUVA-piirustuksilla

 • Anna piirustuksellesi mittakaava 1:50.
 • Toiminto: Alikuvat > Alikuva.
 • Hae arkistosta piirustus AK1 (Projektista ALIKUVAT)
 • Säädä seuraavat asiat:
  • Poista valinta: Osoita alipiirustuksen paikka.
  • Poista valinta: Piirretään viitevärillä
  • Ota mukaan tasot: 1 ja 2. Piilota muut tasot.
 • OK.
  • Ohjelma lisää piirustuksen siten että sen origo kohtaa sinun piirustuksen origon.
 • Lisää lomake A1.


 • Toiminto: Alikuvat > Alikuva.
 • Hae arkistosta piirustus AK2 (Projektista ALIKUVAT)
 • Säädä seuraavat asiat:
  • Valinta: Osoita alipiirustuksen paikka.
  • Valinta: Piirretään viitevärillä
  • Ota mukaan tasot: 1 ja 2. Piilota muut tasot.
 • OK.
 • Osoita alipiirustuksen paikka.

Vasemmalla AK2 on lisätty viitevärillä, oikealla AK2 on lisätty piirustuksen omilla väreillä.

 • Kummassakin tapauksessa mukana on vain  tasot 1 ja 2 (muotoviivat ja muut viivat)
Siirrä alipiirustusta

 • Toiminto: Alikuvat > Siirrä.
 • Osoita alipiirustus (mieluusti siten että ohjelma värjää siirrettävän alipiirustuksen).
  • Jos osoitat kohtaa, jossa ei ole geometriaa ja siinä on kuitenkin päällekkäin kaksi tai useampia alipiirustuksia, ohjelma pyytää valitsemaan siirrettävän alipiirustuksen listalta.
 • Osoita viitepiste.
 • Osoita uusi paikka.
 • Osoita seuraava siirrettävä alipiirustus jne.

Lopeta alipiirustusten siirtely:

 • Käynnistämää jokin toinen toiminto tai
 • tai
  -näppäimillä, hiiren keskinäppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla
  .


Alipiirustusten valinta

Et voi valita alipiirustuksia spontaanisti aitaamalla tai osoittamalla.

Alipiirustuksia voit käsitellä vain käynnistämällä Alikuvat-valikon toiminnon ja osoittamalla sen jälkeen alipiirustuksen.

Rajaa alipiirustuksen näkyvyyttä

 • Toiminto: Alikuvat > Rajaa.
 • Osoita alipiirustus (mieluusti siten että ohjelma värjää rajattavan alipiirustuksen).
  • Jos osoitat kohtaa, jossa ei ole geometriaa ja siinä on kuitenkin päällekkäin kaksi tai useampia alipiirustuksia, ohjelma pyytää valitsemaan rajattavan alipiirustuksen listalta.
 • Osoita rajattavan alueen nurkkapisteet. Kuva  1) ... 4).
 • Lopeta rajojen osoittaminen Valmis-kuittauksella.
  • -näppäin, hiiren keskinäppäin tai tilannekohtainen toiminto
  • Ohjelma kysyy, Kumpi puoli pidetään ja tarjoaa vaihtoehdot Sisäpuoli tai Ulkopuoli.
 • Valitse puoli.
  • Ohjelma piirtää rajat ja piilottaa näkyviltä valitun puolen.


Rajaviiva on tasolla 255

Sammuta tai ota rajaviiva näkyviin sammuttamalla tai sytyttämällä taso 255.

 • Näkymä-välilehti > Tasot-ryhmä > Valitse
Muokkaa alipiirustusta

 • Toiminto: Alikuvat > Rajaa.
 • Osoita alipiirustus (mieluusti siten että ohjelma värjää muokattavan alipiirustuksen).
  • Jos osoitat kohtaa, jossa ei ole geometriaa ja siinä on kuitenkin päällekkäin kaksi tai useampia alipiirustuksia, ohjelma pyytää valitsemaan muokattavan alipiirustuksen listalta.
 • Ohjelma avaa alipiirustuksen omaan ikkunaan, jossa voit muokata sitä normaalisti.
 • Tallenna piirustus ja poista se Vertex-työpöydältä.

Päivitä muuttuneet alipiirustukset

 • Toiminto: Alikuvat > Päivitä.
  • Ohjelma päivittää kaikki alipiirustukset (pää)- piirustukseen.

Katkaise alipiirustusten linkki

 • Toiminto: Alikuvat > Katkaise linkki.
 • Osoita alipiirustus.
  • Ohjelma kopioi alipiirustuksen geometria (myös piilossa olleet tasot) (pää-) piirustukseen ja poistaa mahdollisen viitevärin.

Tämän jälkeen aikaisempi alipiirustuksen geometria on tavallista piirustuksen omaa geometriaa, jota voidaan muokata.

 • Päivitys ei enää päivitä tätä geometriaa.
Valitse alipiirustuksesta näytettävät tasot

 • Toiminto: Alikuvat > Valitse tasot.
 • Osoita alipiirustus. Kuva 1).
 • Valitse listalta näkyviä ja piilotettavia tasoja. Kuva 2).
  • Ohjelma esittelee esikatseluikkunassa, miltä piirustus näyttää näillä tasovalinnoilla. Kuva 3).
 • OK.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.