Skip to main content
Skip table of contents

Iges-tiedoston tuonti

Tässä ohjeessa on kerrottu iges-tiedostojen tuonti eli lukeminen. Tuontiin voit vaikuttaa avainsanatiedostolla options_iges_reader.txt, jota on lyhyesti esitelty ohjeessa Iges-tiedostot.  

Iges-tiedoston luku eli tuonti

Edellä kerrottujen asetusten sijaan käyttäjä on voinut vaikuttaa seuraaviin asetuksiin lukuvaiheessa versioon 17 saakka. Mutta versiosta 17 alkaen, ohjelma tutkii, onko Iges-mallin sisällä tietoa mallin tyypistä (Osa/ Kokoonpano) ja jos tieto löytyy, ei tätä valikkoa esitellä lainkaan. Tällöin Iges-mallin lukemiseen voi vaikuttaa vain asetusarvotiedostolla vxg4/custom/setup/options_iges_reader.txt.


Eheytä :

 • Ohjelma koettaa eheyttää mahdollisesti ”Acis-mielessä rikkinäisen” geometrian ehjäksi rajapintamalliksi.

Lue yhdeksi osaksi:

 • Ohjelma lukee mahdollisen koonnan siten, että se Vertex G4:ssä näkyy yhtenä osana (alkeismuotona). Tämä ei tarkoita sitä, että ohjelma tekisi mallille jonkinlaisen boolean-operaation, jonka jälkeen malli olisi myös yhtenä kappaleena, kun se viedään esim Iges-, sat- tai step-mallina ulos.

Poista pienet dimensiot:

 • Poistaa mallista pieniä tilavuuksia. Sopivan luvun suuruutta voi itse testata ja se riippuu lähtömallin koosta.

Muunna ohutlevyosaksi:

 • Pyrkii määrittämään kappaleista suoraan ohutlevy-tyyppisiä Vertex G4 osia.


Vanhan (2D-iges?) -tiedoston lukeminen voi johtaa seuraaviin kyselyihin ja ilmoituksiin:

 • Valitse mieluusti IGES.std - Hyväksy oletus resoluutio (ainakin aluksi)
 • 2D-Iges -tiedosto avautunee tällä uudella (oletus-) kääntäjällä 3D-malliin XY-tasolleKun käännösohjelma on edennyt 3D-igesmallin käännössä sat-vaiheeseen, voi se raportoida virheistä ja lopuksi eheytystarpeesta.

Jos otat pois täpän kohdasta ”Automaattinen eheytys” pääset kokeilemaan Parsimisasetusten, pelkistysasetusten tai aukkojen kiristysasetusten vaikutusta. Tässä vaiheessa voidaan myös yhdistää tilavuudet.


Ongelmia Iges-tiedoston tuonnissa

Selvitä aina ongelmatapauksessa lähettävän CAD-järjestelmän nimi ja versio. Voit myös lukea ongelmallisen iges-mallin johonkin Iges-vieweriin ja tarkastaa sen avulla tiedoston terveyden.

Iges-tiedosto avautuu tyhjänä tai ei avaudu lainkaan

Tarkasta, että Iges-tiedostolla on kokoa, ettei tiedosto jo ole tyhjä.

Lue tiedosto johonkin netistä löytyvään Iges –vieweriin.

 • Ellei ohjelma avaudu siihenkään, pyydä lähettäjältä uusi käännös, mahdollisesti eri optioilla käännettynä.
 • Jos Iges-tiedosto avautuu siihen, mutta ei Vertex G4:een, kerro tarkat tiedot (nimi ja versionumero) Iges-vieweristä ja käyttämäsi Vertex G4:n versionumero tukipalveluun ja lähetä mukaan myös Iges -malli.

Iges-tiedosto avautuu, mutta siinä on ”ylimääräisiä” elementtejä

Aseta voimaan ’Eheytys’, jolloin ohjelma pyrkii mallin alkuperäisistä laskentatarkkuuden arvoista huolimatta laskemaan mallin VERTEXin omien arvojen avulla. Tämä option valinta lisää laskentaa ja siten hidastaa IGES-tiedoston lukemista. ’Eheytys’-optio yrittää korjata rikkinäisen mallin järkevään muotoon Vertexiin luettaessa. Tämä voi olla käyttökelpoinen tapa yrittää korjata vioittunut malli: Kirjoita malli IGES-muotoon ja lue takaisin Eheytysoptiolla. Kun ’Eheytys’ optio on asetettu päälle, kääntäjä tutkii mallista kaikki spline-pinnat ja päättelee onko kyseessä taso-, sylinteri-, pallo- tai kartiopinta ja muuntaa spline-pinnan sellaiseksi. Aidot spline-pinnat säilyvät spline-pintoina. Erityisesti levyntaivutusohjelmaa käytettäessä tulisi malli lukea sisään Eheytysoptiota käyttäen. Toinen mahdollisuus muokata mallia lukuvaiheessa on ”poistaa pienet  tilavuudet” mallista.


Iges-tiedoston tarkastus IGESANAL-käskyllä

 • Paina kahdesti välilyöntinäppäintä.
 • Kirjoita avautuvaan ”Return R”-ikkunaan: IGESANAL - Paina OK.
 • Kirjoita hakemistopolku, josta iges-tiedosto löytyy. - Paina OK.
 • Valitse avautuvalta listalta analysoitava iges-tiedosto.
 • Ohjelma avaa Vertex-teksturin ja kertoo analyysin tulokset.
 • Viereisessä esimerkissä löytyy sana ERROR ja sen perässä on kerrottu, että mallista löytyy 490 ”tyhjää elementti”. Nämä tai muut virheet voivat estää mallin avautumisen kokonaan tai sitten malli avautuu virheellisenä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.