Skip to main content
Skip table of contents

4. Käytä arkistointia

Harjoitus 4: Arkistoinnin käytön perusteet

Arkistoinnilla tarkoitetaan sitä että malli- tai piirustus-tiedostoon tai projekti-kansioon liittyy ns. meta-dataa eli otsikkotietoja, jotka ovat tallessa erillisessä tietokannasta.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty versiota 28.0 (Vertex 2022) varten.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Malliarkistokortin täyttämisen uutta mallia luotaessa.
 • Malliarkistokortin sisällön muokkaamisen.
 • Projektin perustamisen uutta mallia perustettaessa sekä projektiarkistokortin täyttämisen.
 • Projektin sisältäminen mallien ja piirustusten listaamisen ja arkistotietojen muokkaamisen.
 • Piirustusarkistokortin sisällön muokkaamisen.
 • Piirustuksen muutostietokannan käyttämisen.

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi malli.
 • Uusi projekti.
 • Arkisto > Dokumentit > Tiedot.
 • Arkisto > Projektit > Tiedot.

Arkistotietokannat

Malliarkisto (Tietokanta d_MODREG) sisältää jokaiselle mallille kortillisen erilaista tietoa.

 • Mallitiedosto: XXX.vxm (jossa XXX on mallin arkistossa oleva nimi)

Piirustusarkisto (Tietokanta d_PICREG) sisältää jokaiselle piirustukselle kortillisen erilaista tietoa.

 • Piirustustiedosto: XXX.vxp (jossa XXX on piirustuksen arkistossa oleva nimi)

Projektiarkisto (Tietokanta d_PROREG) sisältää jokaiselle projektille kortillisen erilaista tietoa.

 • Projekti on Windows-kansio hakemistossa vxg4/ (tai vxg4_srv/) shared/projects
 • Projektin nimi projektiarkistossa on sama kuin kansion nimi Windows-tiedostojärjestelmässä.

Älä koskaan käytä Windowsin resurssien hallintaa arkistoiduille objekteille

Vertex G4:ssä mallit ja piirustukset löytyvät Windowsista tiedostoina ja projektit löytyvät Windowsista kansioina, mutta näihin objekteihin liittyy aina myös tietokannoissa olevaa tietoa.

 • Älä poista Windowsin resurssien hallinnan keinoin malleja, piirustuksia tai projekteja, sillä muutoin arkisto tuntee edelleen nuo mallit, piirustukset tai projektit mutta koska tiedostoa (tai kansiota) ei enää ole, niin niitä ei voi aukoa tai esim. päivittää kokoonpanoon.
 • Älä muuta piirustuksen, mallit ja projektin nimeä Windowsin resurssien hallinnan keinoin, sillä malleja, piirustuksia ja projekteja käsitellään Vertex-arkiston keinoin, joka osaa hakea oikean tiedoston arkistossa olevan nimen perusteella.

Arkistotietojen täyttö mallia perustettaessa

 • Anna mallille tunnus.
  • Erikoismerkit (kuten * / \ ? , % & # jne) eivät ole sallittuja tunnuksessa, josta muodostuu mallin tiedostonimi.
  • Suosittelemme että käytät kirjaimia A ... Z (etkä käytä Scandeja eli Ääkkösiä, vaikka ne järjestelmä hyväksyykin) ja numeroita 0...9 sekä - (väliviiva) ja _ (alaviiva), sillä nämä merkit löytyvät yleisesti kaikista länsimaisista tietokoneista.
 • On mahdollista myös hakea mallille tunnus sarjasta, mutta siitä myöhemmin tässä harjoituksessa.
 • Paina Arkistot.-painiketta.
  • Tämä avaa mallin arkistotietokortin.

Täytä mallin arkistokortti

Täytä malliarkistokortti mahdollisimman hyvin, sillä ne periytyvät myös piirustukselle (jonka tietoja voit toki muokata yksilöllisesti) ja josta ne siirtyvät piirustuslomakkeen otsikkotauluun automaattisesti.

Malliarkistokortin tietojen perusteella voidaan myös hakea malleja malliarkistosta.

 • Suunnittelija- ja Tarkastanut-kenttiin voit hakea esivalintapainikkeella päivämäärän ja suunnittelijan tunnuksen.
  • Suunnittelijoiden nimien ja tunnusten lisäys ao. tietokantaan on esitelty harjoituksessa 2. Lisää käyttäjät.
 • Tuote-kenttään voit tarvittaessa hakea sanoja, jotka on lisätty Kuvauksia sisältävään tietokantaan d_DICTIONARY, mutta voit myös kirjoittaa kenttään haluamasi merkkijonon.
 • Liittyy-kenttään voit lähteä hakemaan malliarkistosta mallia, johon tämä malli liittyy.
  • Ensin saat hakukortin, jolle voit antaa hakuehtoja.
  • Sen jälkeen saat listan malleista, jotka täyttävät hakuehdot.
  • Valitse liittyvä malli.
 • Kuvaus-kenttiin voit joka hakea esivalintapaineella kuvauksia tietokannasta d_DICTIONARY tai kirjoittaa haluamasi kuvauksen.
 • Luokite-, Pääryhmä- ja Alaryhmä-kentät toimivat siten yhteen, että esivalintapainikkeella pääset ensin valitsemaan pääryhmän, sitten alaryhmän ja lopuksi luokitteen. Kaikki em. kentät täytetään kortilla, kun olet luokitteen valinnut.
 • Paino-kenttään voit asettaa painon, jolloin myös valintalaatikko Punnittu pitää valita, ettei mallin tilavuuden ja tiheyden perusteella laskettu paino syrjäytä asetettua painoa.
  • Paino kannattaa asettaa, jos vaikka joudut mallintamaan karkean tilavarausmallin (esim. sähkömoottorista) jonka painon tiedät, mutta mallin tilavuuden ja oletustiheyden perusteella painoksi tulisi väärä paino.
  • Muutoin ohjelma laskea mallin painon sen tilavuuden ja raaka-aineen tiheyden perusteella.
 • Tallennushistoriaa pääset myöhemmin katsomaan, jos tallennushistoria on otettu käyttöön.
  • Tätä on kuvattu harjoituksessa 5. Muokkaa käyttäjäasetuksia, kohdassa Määritä varakopiointi ja tallennushistoria.


OK tallentaa tiedot malliarkistokortille.


 • Jos haluat muuttaa tai täydentää mallin tietoja niin se onnistuu Arkisto-välilehden Dokumentit-ryhmän toiminnolla Tiedot, silloin kun malli on aktiivisena.

Tee tarvittaessa uusi projekti tai valitse olemassa oleva projekti

Projekti on tapa ryhmitellä samaan suunnittelukokonaisuuteen liittyvät mallit ja piirustukseen yhteen (saman Windows-kansion alle). Tällainen projekti on myös Vertexin keinoin pakattavissa, jolloin kaikki projektin sisältämät mallit ja piirustukset ja niihin liittyvät arkistotiedot voidaan kopioida kahden eri Vertex-järjestelmän välillä, esim. alihankintasuunnittelusta päämiehelle.


Uuden projektin luonti

 • Valitse Uusi.
 • Uuden projektin luonti ja arkistokortin täyttö on kuvattu kohdassa Tee uusi projekti.

Olemassa olevan projektin valitseminen

Jos tiedät että projekti on jo valmiiksi olemassa ja haluat kytkeä tekeillä olevan uuden mallin tähän projektiin, toimi seuraavasti:

 • Paina Valitse-painiketta.
  • Tämä avaa hakunäytön, johon voit kirjoittaa tai valita hakuehtoja.

 • OK suorittaa projektien haun ja listaa projektit
 • Valitse projekti listalta kaksoisnapsauttamalla projektia.

Tee uusi projekti

 • Projektin voit luoda uutta dokumenttia luotaessa tai myös erikseen Arkisto-välilehden Projektit-ryhmän toiminnolla Uusi.
 • Anna projektille tunnus
  • Samat merkkirajoitukset koskevat myös projektin tunnuksia, jotka on mallin tunnusten kohdalla mainittu.

Täytä projektin arkistokortti

Perustiedot-välilehti

 • Perustettu-kenttä saa sisällöksi päivämäärän automaattisesti, mutta voit muuttaa sitä manuaalisesti.
 • Päällikkö- Vastuuhlö- ja Piirtäjä-kenttiin voit hakea esivalintapainikkeella henkilön nimen.
  •  Nimien lisäys ao. tietokantaan on esitelty harjoituksessa 2. Lisää käyttäjät.
 • Tilattu-kenttään voit kirjoittaa projektin tilauspäivämäärän tai hakea sen kalenterista.
 • Toimitusaika-kenttään voit kirjoittaa sovitun toimitusajan.
 • Kuvaus-kenttiin ja Muut tiedot-kenttiin voit kirjoittaa projektia kuvaavat tekstit.
 • Tila-kentän avulla voit ylläpitää projektin tilaa, esim. UUSI, KESKEN, VALMIS jne..
 • Tilanne-kentän esivalinnan avulla saat kentän sisällöksi nimen Tilanne ja viereisen painikkeen Katso avulla pääset käsittelemään tiedostoa, jonne voit kirjoittaa projektiin liittyviä huomioita.
  • Tarvittaessa Katso-painike luo Tilanne-nimisen tiedoston, ellei kentässä ole mitään tekstiä.
  • Voit myös kirjoittaa kenttään jonkun muun nimen, jolloin Katso-painike luo ja avaa ko. tiedoston.
  • Ohjelma avaa listan ohjelmia, joista voit valita sen ohjelman, jolla käsittelet tiedostoa,
 • Alhaalla on kaksi painiketta Leikepöydältä ja Hakemistosta, joiden avulla voit hakea jonkin kuvan vieressä olevaan laatikkoon.Asiakas-välilehti

 • Jos käytössä on Vertexiin siirretty asiakastietokanta, voit käydä Asiakas-kentän esivalintapainikkeen avulla hakemassa asiakkaan tiedot kortille.
 • Täydennä muut yhteystiedot tarvittaessa.
 • Sopimus-kentän esivalinnan avulla saat kentän sisällöksi nimen Sopimus ja viereisen painikkeen Katso avulla pääset käsittelemään sopimusta, jos sellainen on nimellä Sopimus tallennettu ao. projektin alle.
  • Tarvittaessa Katso-painike luo Sopimus-nimisen tiedoston, ellei kentässä ole mitään tekstiä.
  • Voit myös kirjoittaa kenttään jonkun muun nimen, jolloin Katso-painike luo ja avaa ko. tiedoston.


Uuden asiakkaan tallennus asiakaskantaan

 • Kirjoita asiakkaan tiedot.
 • Valitse painike Tallennan asiakastiedot.
  • Tämä siirtää tiedot asiakaskantaan ja avaa asiakaskortin muokattavaksi.


Dokumentit-välilehti

 • Tämän välilehden toimintojen avulla voit tarkastella tai generoida piirustuksien, mallien tai muiden projektiin liitettyjen tiedostojen arkistotiedoista listauksia.
 • Piirustukset ja Mallit-painikkeella voit tarkastella projektiin kuuluvia malleja tai piirustuksia listana.
  • Tämä on myös hyvä tapa tarkastella JA TÄYDENTÄÄ arkistotietoja.
  • Huomaa myös Lisätietoja-välilehti, jossa on osa arkistokortin tiedoista.OK tallentaa tiedot projektiarkistokortille.

 • Jos haluat muuttaa tai täydentää projektin tietoja niin se onnistuu Arkisto-välilehden Projektit-ryhmän toiminnolla Tiedot.Mallin piirustuksen arkistokortti

Kun teet mallista piirustuksen (Mallin piirrepuun Piirustukset-kohdan tilannekohtaisella toiminnolla Uusi piirustus), niin ohjelma kopioi mallin sen hetkiset arkistotiedot piirustukselle ja avaa piirustuskortin muokattavaksi.

Voit muuttaa ja täydentää piirustuksen arkistotietoja.

 • Tämän jälkeen mallin ja piirustuksen arkistotiedot "elävät omaa elämäänsä", eikä toiseen tehty muutos näy mitenkään toisessa.

Kortin malliarkistosta poikkeavien kenttien täydentäminen:

 • Tyyppi-kenttään voit kirjoittaa tai hakea dokumenttityypin (ISO 7200).
 • Osasto-kenttään voit kirjoittaa tai hakea vastuullisen osaston (ISO 7200).
 • Tuki-kenttään voit kirjoittaa tai hakea sellaisen henkilön nimen, jolta voi saada dokumenttiin liittyviä lisätietoja (ISO 7200).
 • Julkaisu-kenttään voit kirjoittaa hakea kalenterista päivämäärän, jolloin piirustus julkaistaan (ISO 7200).
 • Arkin numero ja Arkkien lukumäärä-kenttiin voit kirjoittaa piirustukseen liittyvien arkkien numerot ja määrät (ISO 7200).
  • Vertex G4 ei toistaiseksi kuitenkaan tarjoa mahdollisuutta lisätä yhteen piirustukseen useita arkkeja.
 • Kieli-kenttään voit kirjoittaa tai hakea piirustuksen sisältöä kuvaavan kielen tunnuksen (ISO 7200).
 • Tila-kenttään voit kirjoittaa tai hakea piirustuksen valmiutta kuvaavan tiedon (ISO 7200).
 • Yleistoleranssi-kenttään voit kirjoittaa tai hakea yleistoleranssin.
  • Monissa yrityksissä yleistoleransseja kuvataan otsikkotaulun lähelle lisättyjen taulukoiden ja merkintojen avulla, joten versioon 28.0.00 uudistetussa otsikkotaulussa ei ole enää lokeroa yleistoleranssille.
 • Kuv.osal-kenttään (kuvallinen osaluettelo-kenttään) voit valita oletuksen (0) sijaan 1, jolloin tämä piirustus tulee mukaan kuvallisessa osaluettelossa.
  • Tällaisessa piirustuksessa ei kannata olla lomaketta eikä useita projektioita eikä myöskään mittoja tai tekstejä, sillä kuvallisen osaluettelon kuva on sen verran pieni, ettei yksityiskohtia näy.
  • Kuvalliseen osaluetteloon menevässä kuvassa voisi olla vain yksi (ehkä isometrinen) värivarjostettu projektio.


OK tallentaa tiedot piirustusarkistotietokortille.


 • Jos haluat muuttaa tai täydentää piirustuksen tietoja niin se onnistuu Arkisto-välilehden Dokumentit-ryhmän toiminnolla Tiedot, silloin kun piirustus on aktiivisena.

Päivitä piirustuksen otsikkotaulu tarvittaessa

 • Jos olet muokannut piirustuksen arkistotietoja, niin tiedot päivittyvät automaattisesti, kun piirustus avataan (jos piirustusten päivitystä ei avattaessa ole estetty).
 • Voit päivittää arkistotiedot piirustukselle F5-näppäimellä
  tai tilannekohtaisella toiminnolla Päivitä piirustus.
Tee piirustukselle uusi revisio

Tämä toiminnallisuus on tarkoitettu pääosin siihen, että muutos-otsikkotauluun saadaan muutosta kuvaava rivi aikaiseksi. Tämän toiminnallisuuden avulla on myös (vähän kömpelösti verrattuna G4-Flow-yhteiskäyttöön) tallennettavissa revisioista piirustus talteen.

 • Avaa piirustuksen arkistokortti (Arkisto >) Dokumentit > Tiedot.
 • Valitse painike Muutokset.
  • Tämä avaa dialogin Revisiot.


Mallien ja piirustusten täydellinen revisiointi

Täydellinen revisiointi onnistuu, jos käytössä on sekä Vertex G4 että Vertex Flow-tuotetiedonhallintajärjestelmä.

 • Tällöin vanhat revisiot jäävät automaattisesti talteen ja niitä voidaan myöhemmin tarkastella.

Lisää rivi revisiokantaan ja täydennä muutoksen kuvaus

Tänne lisätty rivi näkyy piirustuksen muutos-otsikkotaulussa.

 • Lisää rivi-painike lisää uuden tyhjän rivin.
 • Kopioi rivi-painike kopioi olemassa olevan rivin, mutta jättää Nimi-sarakkeen (eli muutoksen tunnuksen) kopiosta pois.

Täydennä tiedot

 • Sijainti-kenttää kannattaa täydentää vain, jos piirustuslomakkeessa on vanhaan tapaan koordinaatit, esim. vaakasuuntaan kirjaimet ja pystysuuntaan numerot.
  • Tämä kenttä on nykyään jäänyt niin harvinaiseksi, ettei Vertex Systems Oy:n esimerkkilomakkeissa ole sellaisia, eikä niin muodoin tuota saraketta ole muutosotsikkotaulussakaan. • Päivitä piirustus, jotta muutosotsikkotaulu täydentyy. Esim F5-näppäimellä.

Tallenna ja avaa revisio

 • Kun olet täyttänyt revision tiedot ja haluat piirustuksen sen hetkisen tilanteen tallentuvat, niin valitse painike Tallenna revisio.
  • Tämä toiminnallisuus kysyy varmistuskysymyksen Tallennetaanko piirustus XYZ versioksi X.
  • Kyllä-vastaus tallentaa piirustuksen projektin alle perustettavaan REV_X- (tässä esimerkissä REV_B-) hakemistoon.
 • Painikkeen Avaa revisio avulla voit avata ao. piirustustiedoston (Huomaa, että vain sellaiselta riviltä avaus onnistuu, jossa Tall.- (tallennus-) sarakkeessa on merkintä Tall.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.