Skip to main content
Skip table of contents

Nivelkehä


Tehtävänä on muodostaa palkkielementeistä koostuva laskentamalli alla olevan kuvan mukaisen nivelöidyn hallikehän 3d-mallista. Laskentamalli muodostetaan siten, että kehän pilarien alapäät ovat jäykästi kiinnitetty alustaansa. Kehän yläpaarteella vaikuttavan viivakuorman arvo on 8 kN/m. Myös profiilien omapaino huomioidaan laskennassa.

Luo tutkimus

 1. Avaa malli Ex_FEA_Beam_1 projektista Examples ja siirry Palkki- ja sauvarakenne FEA -tilaan painamalla hiiren oikeaa painiketta malli-ikkunassa ja valitsemalla FEA > 
  Palkki- ja sauvarakenne FEA
  .


 2. Valitse kaikki mallin osat ja luo uusi tutkimus painamalla 
  Uusi tutkimus.


 3. Anna tutkimukselle nimi. Aseta Profiilien omapaino päälle.

Kytke solmuja

 1. Valitse kaikki tutkimuksen osat painamalla aktiivisen tutkimuksen tilannekohtaisesta valikosta Valitse osat.


 2. Kytke valittujen palkkien solmuja toisiinsa painamalla valintanauhalta 
  Kytke.


 3. Aseta kytkennän toleranssiksi Automaattinen, jolloin kytkennän toleranssi lasketaan automaattisesti sopivaksi valittujen osien perusteella. Aseta solmujen väliseksi kytkennäksi 
  Täysin kytketty
  , jolloin osien välille syntyy jäykkä liitos. Kytke solmuja painamalla OK.


 4. Kehän profiilit on nyt kytketty toisiinsa. Liitososat eivät ole vakiopoikkileikkauksisia pursotettuja osia, joten ne eivät ole tutkimuksessa mukana. Oletetaan liitososien käyttäytyvän samoin kuin paarteet. Pidennetään laskentamallin paarteita lisäämällä solmut paarteiden jatkeille nivelten pyörimisakselien kohdalle. Valitse profiili, jolle lisäät solmun ja paina 
  Lisää solmu tilannekohtaisesta valikosta. 5. Kytke lisätyt paarteiden päätysolmut toisiinsa nivelellisesti. Valitse kytkettävät solmut ja paina tilannekohtaisesta valikosta 

  Kytke. Aseta solmujen väliseksi kytkennäksi 
  Nivelöity akselin Z ympäri ja paina OK. Tee samanlainen kytkentä kaikille jatkettujen paarteiden päille.

  Päällekkäisten solmujen valinta on helpompaa, kun valitsee ensin profiilin, jonka solmua on valitsemassa. Tällöin muiden profiilien solmut suodattuvat pois näkyvistä.

Aseta tuenta ja kuormitus

 1. Valitse neljän pilarin alapään solmut ja aseta niille tilannekohtaisesta valikosta tuennan pikavalinta 
  Kiinnitetty.


 2. Aloita viivakuormien syöttäminen painamalla valintanauhalta 
  Viivakuorma.


 3. Syötä viivakuorma valitsemalla ensin yhden yläpaarteen päätysolmu ja sen jälkeen kyseisen palkin toinen päätysolmu.
 4. Toista viivakuorman lisäys muillekin yläpaarteille. Tässä esimerkissä tasaisten viivakuormien arvoksi asetetaan 8 kN/m 3d-mallin negatiivisen Z-akselin suuntaan.


 5. Laskentamalli on nyt valmis ratkaistavaksi.


Ratkaise tutkimus

 1. Valitse valintanauhalta 
  Ratkaise.


 2. Voit tarkastella laskentamallin osien rasitussuureita väritettynä esityksenä tai kuvaajina. Voit visualisoida rakenteen siirtymätilaa Siirtymätila-liukukytkimellä. Saat näkyville myös tukisolmujen tukireaktiot valitsemalla Näytä tukivoimat tai Näytä tukimomentit.

Tällä sivulla:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.