Skip to main content
Skip table of contents

11. Kulmasuoja

Harjoitus 11: Kulmasuoja


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Toteuttamaan halutunlaisia pyöristyksiä taivutuksia varten
 • Mallintamaan kappaleen, joka soveltuu ohutlevyosan mallintamiseen toiminnolla pintaketjun offset
 • Muokkaamaan tangentiaalisten pintojen katkokohtia
 • Tekemään aukilevityspiirustus

Käytetyt toiminnot:
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  • Anna tunnus
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Mallinna aihio

 • Uusi luonnos > Poikittais (YZ)-tasoon.

Luonnostele muoto oheisen kuvan mukaan

 • Piirrä murtoviiva suurin piirtein kuvan mukaan.
 • Lisää mitta- tai etäisyysehdot.
 • Lisää tarvittaessa viivoille yhtenevyys- tai yhdensuuntaisuusehdot, jotta luonnos on loppuun saakka määritelty.


Toimenpide

 • Lisää - Pursotus. Anna mitaksi 60.
Lisää pyöristykset kahdessa vaiheessa

 • Valitse kolme lappeen reunaviivaa (Muista Ctrl-näppäin). Kuvan ylärivi oikealla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/Viistä > Pyöristä tämä (Tässä käy myös Pyöristä-toiminto).
 • Anna pyöristyssäteen suuruudeksi: 10.
 • Valitse kaksi vaakaviivaa. Kuvan alarivi oikealla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/Viistä > Pyöristä tämä (Tässä Pyöristys-toiminto ei enää kelpaa).
 • Anna pyöristyssäteen suuruudeksi: 10.Jos lisäät pyöristykset kerralla

Jos lisäät pyöristykset kerralla, niin pyöristysten yhtymäkohtaan tulee aukilevityskelvoton pallo-pinta.
Tee osasta ohutlevyosa pintaketjun offset-toiminnolla

 • Valitse pinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pintaketjun offset.
  • Ohjelma etsii kaikki tangentiaaliset pinnat ja avaa Pintaketjun offset-dialokin.
 • Valitse: Ulos (jos mallinsit ontelon) tai Sisään (jos mallinsit kulma-osan ulkopinnan)
 • Syötä levyn paksuus: 1.
 • OK.
Aukilevitä malli

 • Toiminto: Aukilevitä (Ohutlevy-nauhavalikossa).
  • Ohjelma pyytää valitsemaan pinnan ja ehdottaa suurinta pintaa.
 • Hyväksy pinta Valmis-kuittauksella.
  • -näppäin, hiiren keskinäppäin tai tilannekohtainen toiminto:


Ohjelma "päättää itse" mistä kohdasta tangentiaaliset pinnat "revitään irti toisistaan" ja mistä kohtaa tangentiaaliset pinnat yhdistetään aukilevityksessä.

 • Jos tämä muoto kelpaa valmistusta varten, niin työ on nimike-tietoja ja piirustusta vaille valmis.
Muokkaa tangentiaalisten pintojen katkokohtia

 • Poista aukilevitysesitys historiapuusta. Valitse piirre ja tilannekohtainen toiminto: Poista.
 • Valitse Pintaketjun offset-piirre ja tilannekohtainen toiminto: Muokkaa piirrettä.
 • Paina Lisää-painiketta.
 • Osoita 8 kuvassa keltaisella näkyvää särmäviivaa (Ctrl-näppäin pohjassa).
 • Kuittaa viivojen valinta valmiiksi.
  • -näppäin, hiiren keskinäppäin tai tilannekohtainen toiminto:


Aukilevitä malli

 • Toiminto: Aukilevitä (Ohutlevy-nauhavalikossa).
  • Ohjelma pyytää valitsemaan pinnan ja ehdottaa suurinta pintaa.
 • Hyväksy pinta Valmis-kuittauksella.
Lisää mallille raaka-aine- eli nimike-tiedot

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot.
 • Täytä yläosan tiedot.
 • Kirjoita tai hae alaosaan raaka-ainetiedot.
  • Jos hait tiedot, niin tyhjennä Aihio-kenttä, jotta ohjelma itse laskee ja täydentää sen, kun piirustuksen aukilevitys-projektio generoidaan.
 • OK.
Tee mallille piirustus

 • Valitse piirrepuusta: Piirustukset.
 • Valitse projektiot: edestä, päältä ja aukilevitys.
 • Paina Osoita a-painiketta.
 • Osoita osan sivua (kuvassa)
 • Valitse muut piirustuksen optiot.
 • OK.
 • Ohjelma lisää projektiot edestä ja päältä ja kysyy aukilevityksen optiota.
 • Hyväksy tai valitse optiot.
 • OK.

Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
Video

Huomaa: Video on tehty 28.0 Beta-versiolla, jossa luonnoksen ensimmäinen mitta ei skaalannut luonnosta, kuten pitäisi.

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.