Skip to main content
Skip table of contents

system-kansio tarkemmin

Älä koskaan muokkaa täällä olevia tiedostoja, sillä ne häviävät viimeistään pääversion päivityksessä.

system\autom_macros - Esimerkkejä parametriohjelmista

Nämä ohjelmat voidaan ottaa käyttöön kopioimalla system\autom_macros-kansiosta custom\macros-kansioon.

Useimpien sovelluskehitinohjelmien sisällä on kuvattu mitä ne tekevät. Lisäksi joidenkin ohjelmien toimintaa on kuvattu ohjeessa FAQ_TK_085.


system\bend - Venymätaulukot

Sisältää toimittajan tekemät ohutlevyjen aukilevitykseen liittyvät venymä -taulukot.


system\bmp - Painonapit

Sisältää ohjelman käyttämät paino-nappi-tiedostot.


system\components - Komponenttikirjastot

Sisältää toimittajan tekemät kokoonpanoissa käytettävät komponentit, kuten ruuvit, mutteri ja laakerit.

Jos asiakas haluaa joko lisätä tai poistaa vakio-komponenteissa olevia mittataulukko-rivejä rajatakseen tai kasvattaakseen kokojen valintamahdollisuuksia, voidaan komponentti raahata täältä Vertex-työpöydälle, muokata sitä siellä ja tallentaa komponentiksi:

 • jolloin se menee shared\components-kansion alle.


system\dbases - Tietokannat

Sisältää vain ohjelman sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tietokantoja, joiden sisältö ei muutu asiakkaan toimien seurauksena.

HUOM:  Koska tämä sisältää tietokantoja (d_*), voi kansion kirjoitussuojaus estää näiden tietokantojen käytön ja siten jonkun toiminnan käyttämisen.

 • Eli tämä hakemisto ei saa olla kirjoitussuojattu.


system\features - Piirrekirjastot

Sisältää toimittajan tekemät osamallinnuksessa käytettävät piirteet.

 • Esim kierrepiirteet, poikkileikkaukset, ohutlevypiirteet.


system\fonts - Ohjelman käyttämät tekstifontit

Vertex on aikoinaan määritellyt osan itse käyttämistään fonteista. Nämä Fontti-tiedostot ovat binäärisiä ja alkavat f_. Niitä ei asiakas voi muokata.

 • Nykyään asetusarvotiedoissa voidaan ottaa käyttöön Windows-järjestelmän tuntemia fonttitiedostoja.

Täällä on myös tulostukseen liittyviä viivan-leveys-tiedostoja, kuten Normal.lset ja Thin.lset

Viivan leveys-tiedoston voi valita tulostuksen yhteydessä kohdasta ”Tulostinasetukset => Sivu 2 => Viivaleveys-tiedosto-kentän esivalinta”, kunhan ed. sivun kohdassa ”Värit ruudun ja leveydet mittakaavan mukaan”  täppä on asennossa ”Ei” .

Oman viivan-levystiedoston voi luoda, jos perustaa custom\fonts-kansion sekä kopio sinne jonkun noista *.lset-tiedostoista ja muokkaa sitä.


system\forms - Tietokantojen näyttö- ja listaustiedostot eli formaatit

Sisältää toimittajan tekemät tietokantojen käsittelyyn ja listauksiin liittyvät näyttö- ja listausformaatit. Nämä formaatit ovat tekstimuotoisia tiedostoja.

Arkistojen käyttämiä formaatteja ja sovelluskehitinohjelmia on käsitelty (osin jo vanhentuneessa) ohjeessa FAQ_RA_010.


system\ g4proftrimlibrary - Profiilirakenteiden trimmausmuotojen kirjasto

Sisältää toimittajan tekemät profiilirakennesuunnittelussa käytettävät työkalumallit, joten avulla toisiaan leikkaavat profiilit voidaan trimmata toisiinsa nähden melko vapaasti, aiempien tapojen, jiirin, puskusauman tai osaan trimmauksen lisäksi.

Profiilinen laserleikkaukseen soveltuva toiminnallisuus esiteltiin versiossa 19.0.00 (Vertex 2013). Versiossa 26.0.00 (Vertex 2020) esiteltiin putkilaser-toiminnallisuus (https://kb.vertex.fi/g42020fi/mitae-uutta-vertex-g4-2020/putkilaser-profiilit-2020), jolloin näitä työkaluja uudistettiin.


system\help - Ohjelman opasteet

Ohjelman opasteet ovat asennuskieli-valinnan perusteella vain suomeksi tai englanniksi.

Pääopaste-tiedostona toimii: Mec_Help.chm.

Jos asennuskielenä on ollut Suomi, mutta joku käyttäjistä haluaa ohjeet englanniksi, on syytä ladata englannin-kielinen asennuspaketti.

 • Tässä asennuspaketissa on system.7z-tiedosto, joka on syytä purkaa.
 • Tuo englannin-kielinen help-paketti voidaan tallentaa haluttuun paikkaan.
 • Mec_Help.chm-tiedoston saa auki tuplanapsauttamalla sitä resurssien hallinnalla.


system\lw - Visualisointi-tiedostot

Sisältää ohjelman toimittajan tekemät, Lightworks-visualisointiin liittyvät tiedostot.

HUOM:  Koska tämä sisältää tietokantoja (d_*), voi kansion kirjoitussuojaus estää näiden tietokantojen käytön ja siten jonkun toiminnan käyttämisen.

 • Eli tämä hakemisto ei saa olla kirjoitussuojattu.


system\macbase - Vanhat makrotietokannat

Sisältää käytöstä pois jääneet piirtomakroihin liittyneet tietokannat.

 • Näitä saattaa vielä erikoistapauksissa olla käytössä joissain vanhoissa järjestelmissä, joissa käytetään vanhoja, mahdollisesti hyvinkin pitkälle räätälöityjä, piirtomakroja.

Nykyisissä järjestelmissä näiden toiminnallisuus on pyritty korvaamaan 2D-komponenteilla.

HUOM:  Koska tämä sisältää tietokantoja (d_*), voi kansion kirjoitussuojaus estää näiden tietokantojen käytön ja siten jonkun toiminnan käyttämisen.

 • Eli tämä hakemisto ei saa olla kirjoitussuojattu.

system\macros - Sovelluskehitinohjelmat

Sisältää ohjelman toimittajan tekemät tietokantojen käsittelyyn liittyvät sovelluskehitinohjelmat.


system\pipelibrary - Putkikomponentit

Sisältää ohjelman toimittajan tekemät putkikomponentit.


system\proflibrary - Profiilit eli kokoonpanopiirteet

Sisältää ohjelman toimittajan tekemät profiilirakennesuunnittelussa käytettävät kokoonpanopiirteet.


system\programs - Ohjelma ja sen komponentit

Sisältää 32-bittisen ohjelman (vertex.exe) sekä siihen liittyvät kirjastot (*.dll) sekä muita määrittely-tiedostoja, kuten:

 • language0.xlm = Suomenkieliset toimintojen nimet.
 • language1.xlm = Englanninkieliset toimintojen nimet.
 • tip.gen0.xml = Suomenkieliset tipit
 • tip.gen1.xml = Englanninkieliset tipit
 • userprompt0.xml = Suomenkieliset kehoitteet.
 • userprompt1.xml = Englanninkieliset kehoitteet.

HUOM: Edelliset tiedostot ”ovat naimisissa” tuon ohjelman (vertex.exe) kanssa, eikä niitä voi vaihtaa vapaasti, ilman potentiaalisia ongelmia.


 • vxsettings.xml = Asetusarvot.
 • zip.exe ja unzip.exe = Mallien ja projektien pakkaamiseen ja purkamiseen käytettävät apuohjelmat.

system\programs\gs sisältää PDF-tulostukseen liittyvän – Ghostscript-ohjelmiston


system\programs64 - 64-bittinen ohjelma ja sen komponentit

Sisältää 64-bittisen ohjelman (vertex64.exe) sekä siihen liittyvät kirjastot (*.dll) sekä muita määrittely-tiedostoja. Katso edellistä kohtaa.

Täällä ei kuitenkaan ole  gs-kansiota.


system\setup - Teksti-muotoisia asetusarvotiedostoja

Vaikka valtaosa asetusarvoista onkin jo xlm-muotoisessa tiedostossa, niin vielä löytyy joitain asetusarvoja teksti-muotoisista tiedostoista.

Tässä kansiossa on myös kääntämiseen liittyviä Setup- (asetusarvo-) tiedostoja.


Joitain esimerkkejä:

BEND = Liittyy ohutlevymallinnukseen ja aukilevitykseen.

browserdef.xml = Liittyy vers. 19.0 alkaen selaimen määrityksiin.

DISP = Liittyi ohjelman näyttöihin. Nykyisin sillä on marginaalinen merkitys.

KOMPOT = Liittyy osaluettelointiin. Täällä määritellään osaluettelon keräyksessä esiteltävät osaluettelointi-tavat. Jos näitä pitää muuttaa, on tämä syytä kopioida manuaalisesti luotavaan custom\setup-kansioon ja muokata tiedostoa siellä.

MECH ja MECH_OPT = Liittyy koneensuunnittelun merkkeihin ja vanhan työkalupakin toimintojen optioihin.

MOUSEC = Liittyy Vertex G4 Plant-ohjelman painonappi-valikoihin.

MOUSEM = Liittyy painonappi-valikoihin.

mousem.common = Liittyy painonappi-valikoihin.

ODBCINIT.sam = Liittyy ODBC-linkin alustamiseen.

options_iges_reader.txt = Iges-tiedostojen lukemisessa käytetty asetusarvotiedosto

options_iges_writer.txt = Iges-tiedostojen kirjoittamisessa käytetty asetusarvotiedosto

options_step_reader.txt = Step-tiedostojen lukemisessa käytetty asetusarvotiedosto

options_step _writer.txt = Step -tiedostojen kirjoittamisessa käytetty asetusarvotiedosto

PDF3D = Liittyy PDF-tulostukseen.

PLOT_DOC = Liittyy piirustussarjojen tulostukseen.

vertexltypes.shp = Vertex-viivatyyppejä, käytetään, kun Vertexin viivat halutaan viedä sellaisenaan DWG-tiedoston mukana.

 • Tiedosto pitää muistaa toimittaa DWG-kuvan rinnalla asiakkaalle, jotta AutoCad osaa tulkita sitä.

system\sheets - Painonappivalikoita

Sisältää useita alakansioita, joissa on oma alakansio painonappi-originaaleille (bmp) sekä painonappi-valikolle (setup\MOUSEM).

HUOM:  Koska tämä sisältää tietokantoja (d_*), voi kansion kirjoitussuojaus estää näiden tietokantojen käytön ja siten jonkun toiminnan käyttämisen.

 • Eli tämä hakemisto ei saa olla kirjoitussuojattu.


system\sketch - Luonnoskirjasto

Hakemiston alla on mm. sarjojen käyttämät luonnokset (patternbase) että poikkileikauksiin ja tutorial-harjoituksiin liittyviä luonnoksia.


system\spool - Jonotulosteiden sijoitus

Käytetään jonotulostuksessa tulostettavien piirustusten ja jono-tiedostojen taltioimiseen.

HUOM:  Kansion kirjoitussuojaus estää jonotulostuksen käyttämisen


system\spooltemp - Tilapäistiedostoja

Merkitys epäselvä (kirjoittajalle).

HUOM:  Kansion kirjoitussuojaus saattaa estää jonkun toiminnallisuuden käyttämisen.


system\symbols - 2D-piirustuksissa käytetyt symbolit ja esimerkki-lomakkeet

Kansio  sisältää mm piirustuslomakkeita, koneensuunnittelussa tarvittavia 2D-komponentteja (ruuvit, mutterit), kaaviosuunnittelun symboleita sekä vanhan KVertex-aikaisen työkalupakin tarvitsemia tiedostoja.

symbols\Flow-lomakkeet = Vertex G4 – Flow-käyttöön sopivia lomakkeita, joiden pohjalta asiakas voi luoda omat lomakkeet.

symbols\Koneensuunnittelu = Alakansioissa mm ruuvien ja muttereiden, sekä paineastia-päätyjen piirtämiseen tarvittavia varioituvia symboleja.

symbols\Lomakkeet = Vertex G4-käyttöön sopivia lomakkeita, joiden pohjalta asiakas voi luoda omat lomakkeet.

symbols\Osaluettelo = Kuvallisen katkaisulistan tarvitsema pohjapiirustus.

symbols\Työkalupakki = Aputiedostoja vanhan työkalupakin käyttöön.


system\sysbase - Vanhoja järjestelmän määrityksiä

Sisältää tietokannat d_SYSBASE ja d_SYSMENU, joiden nykymerkitys ei tämän kirjoittajalle ole selvää, mutta sisältö viittaa järjestelmän käyttämiin vanhoihin macrotietokantoihin, jotka saattavat joissain järjestelmissä vielä olla käytössä.

HUOM: Kansion kirjoitussuojaus saattaa estää jonkun toiminnallisuuden käyttämisen.


system\sysprogs - Järjestelmän käyttämät sovelluskehitinohjelmat

Sisältää sovelluskehitinohjelmia, jota liittyvät ohjelman sisäisiin toimintoihin, mm arkistotietokantojen käyttöön.

Tämä on oikeastaan rinnakkainen system\macros-kansion kanssa.

 • Kansio on perustettu ennen kuin ns. custom-järjestelmä otettiin käyttöön, erottelemaan ohjelman sisäisen toiminnan tarvitsemia sovelluskehitinohjelmia niistä sovelluskehitinohjelmista, joita asiakas mahdollisesti räätälöi itse.


system\texts - Tekstitiedostot

Sisältää mm. lomakkeiden tekstimakrojen korvaustaulukon (ALIAS) sekä vakioteksti- ja sanakirjatiedostoja.

 • Jos näiden muokkaamiseen on tarvetta, lue vastaava kohta custom\texts.


ALIAS = Sisältää lomakkeissa olevien tekstimakrojen korvaustaulukon, jossa viitataan tiettyyn tietokantaan ja sen kenttään.

wordbooks = Tässä on julkaistu ohjelman käyttämät sanakirjat, jotka voivat olla joko tekstimuotoisia tai tietokantamuotoisia.

englanti = Teksti-muotoinen sanakirja, jossa joka toisella rivillä on suomenkielinen teksti ja joka toisella on sille englanninkielinen vastine. Tätä käytetään piirustuksien kielikäännöksissä  ”txt => Sanakirjat”.

textfiles = Tässä on julkaistu ohjelman käyttämät vakiotekstitiedostot, joista voidaan hakea piirustukseen ennalta kirjoitettuja tekstejä.

texts\system\comment = Vakio-teksti-tiedosto, jossa on esimerkkejä kommenteista.

 • Em. tiedoston rinnalla olevat ”leikkaus” ja ”suunta” sisältävät lisää esimerkkejä vakio-teksteistä.


system\tk2 - Vanha 2D-työkalupakki

Sisältää vanhan KVertex-aikaisen työkalupakin toimintojen tarvitsemat tietokannat ja muut tiedostot.

HUOM:  Koska tämä sisältää tietokantoja (d_*), voi kansion kirjoitussuojaus estää näiden tietokantojen käytön ja siten jonkun toiminnan käyttämisen.

tk2\ASAHI = Vanhat laakereiden piirtoon liittyvät tiedostot.

tk2\BEAM_FEM = Palkkien lujuuslaskenta.

tk2\CHAIN  = Kuljetin ketjut.

tk2\CWHEEL  = Hammaspyörien laskenta.

tk2\EMOTOR  = Sähkömoottorit.

tk2\PNEUP  = Paineilmasylinterit komponentteineen.

tk2\REFIMEX  = Sähkömoottorit.

tk2\SCREW  = Ruuvit, mutterit, aluslevyt ja ruuviliitokset.

tk2\SEW  = Hammasvaihdemoottorit.

tk2\TOOLKIT  = mm. tiivisteet.


system\toler - Vanhoja määrittelytiedostoja

Sisältää mm vanhojen 2D-poikkileikkaus-tiedostojen määrittelytaulukot, sekä vanhan tiheystaulukon (DENSITIES), jota käytetään ”Suureet => Pintasuureet\Pyörähdyssuureet”-toiminnoissa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.