Skip to main content
Skip table of contents

Tee tangentiaalinen pinta

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Tasopinnan paikalle voidaan generoida tangentiaalinen pinta. (Vertex ID: MEC-5429)
 • Tämä ominaisuus vaatii, että on hankittu optio "Pintamallinnuksen lisätoiminnot" (o135).
 • Pohjan muodosta riippuu millaisia tasoituskertoimia ohjelma hyväksyy, eli kuinka terävän tai tylpän muodon kappaleeseen voi mallintaa.
  • Kokeilu kannattaa aloittaa oletusarvolla 0 (nolla).

Käyttökohteet

 • Valettavien tai syvävedettävien kappaleiden mallintamiseen.
 • Kun halutaan mallintaa helposti kuppimaisia muotoja tai kärkikartioita, jotka tangeeraavat viereisiin pintoihin.

Osa > Pinnat > Tee tangentiaalisia pintoja.

Lisäys

 • Käynnistä toiminto: Osa > Pinnat > Tee tangentiaalisia pintoja.
 • Valitse pinta, jonka haluat korvata tangentiaalisella pinnoilla.
 • Voit myös valita ne reunaviivat, joilla tangeeraus tapahtuu. Tällöin pinnan muilla reunaviivoilla ei ole tangentiaalisuutta ympäröiville pinnoille.
  • Jos haluat että uusi pinta tangeeraa kaikille reunapinnoille, älä valitse yhtäkään reunaviivaa.
 • Voit valita myös ohjauskäyriä, joiden avulla haluat vaikuttaa syntyvät pinnan muotoon.
 • Tasoituskertoimella voit vaikuttaa pinnan "pullistumaan".
  • Kokeilemalla löydät oikean arvon. (Katso kuvaa oikealla)

      

Mitä suurempi tasoituskerroin on, sitä matalammaksi muoto menee.

 • Negatiiviset arvot tulkitaan ilman etumerkkiä.
 • Nolla edustaa "jonkinlaista oletusarvoa". Huomaa että esim. arvolla 0.1 ylläoleva kupoli olisi n. kaksi kertaa korkeampi ja arvolla 0.01 kaksikymmentä kertaa korkeampi, kuin arvolla 0.


Lataa tästä aihio (SMTK20.vxz), jonka avulla voit harjoitella tangentiaalisten pintojen tekoa.

Lataa tästä malli (SMTK20B.vxz), jossa päälipinnalle on lisätty tangentiaalinen pinta.

Muokkaus ja poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisella toiminnolla Muokkaa piirrettä.

 • Muokkaa tasoituskertoimen arvoa.
 • Lisää tai poista reunojen tangeerausviivoja.
 • Lisää tai poista ohjauskäyräviivoja.

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja tilannekohtaisella toiminnolla: Poista piirre.

Tangeerauskerroin on alla olevissa pinnoissa nolla.

 • Vasemman- ja oikeanpuoleisessa kuvassa tangeeraavaa pintaa ohjataan ohjauskäyrällä.
 • Keskimmäisessä ohjauskäyrää ei käytetä.

Lataa tästä altaan aihio (SMTK21.vxz), jonka avulla voit harjoitella tangentiaalisten pintojen tekoa.

 • Aihiossa on altaan muoto päältä 10mm tasavahvana levynä ja ohjauskäyrä, jolla voit hallita altaan muotoa.
 • Osassa on historia mukana, joten pääset vaikuttamaan kaikkiin mittoihin.

Lataa tästä altaan malli (SMTK21B.vxz), jossa käytetty tangentiaalista pintaa, jonka jälkeen malli on koverrettu altaaksi.


Esimerkkejä

Vasemmalla olevassa mallissa tangeeraus tapahtuu kaikkiin pintoihin eli reunaviivoja ei ole osoitettu.

Keskimmäisessä kuvassa näytetään ne viivat, joihin tangeeraus tapahtuu ja oikealla näytetään valmis pinta.

Vasemmalla kappale ilman tangeeraava pintaa. Keskellä tangeeraava pinta tasoituskertoimella 0.8 ja oikealla tasoituskertoimella 0.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.