Skip to main content
Skip table of contents

Suoramallinnustyökalut Vertex G4Plant:n versiossa 2024

 
 

Määritelmä

"Suoramallinnustyökaluiksi" kutsumme tässä esityksessä sellaisia työkaluja, joiden avulla voimme muokata kappaleen olemassa olevaa geometriaa, vaikka geometriasta puuttuu historia. (Vertex ID: MEC-5427)

  • Yleensä tällainen kappale on tuotu (File > Tuo) toisesta Cad-järjestelmästä.
  • Nyt esitellyt toiminnot menevät kappaleen historiaan ja niitä voi siten myöhemmin muokata.
  • Tässä yhteydessä emme käsittele pyöristysten, viisteiden, päästöjen, koverrusten, peilausten ym. sellaisten ei luonnospohjaisten toimintojen käyttöä, jotka kuuluvat Vertex G4:n "tavanomaisiin" työkaluihin.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.