Skip to main content
Skip table of contents

Muokkaa mallia pisteitä siirtämällä

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Voit venyttää tai kutistaa mallin tai sen osien pituuksia valitsemalla venytettäviä pisteitä.
 • Ohjelma ei kuitenkaan suostu esim. venyttämään tasopintaa spline-pinnaksi yhtä nurkkapistettä siirtämällä.
 • Jos yrität sellaista pisteiden siirto, jossa pintojen tyyppi muuttuisi (taso > spline jne.), niin siirron sijaan ohjelma siirtää kaikkia mallin pisteitä, eli malli siirtyy paikasta toiseen.
 • Yhden (tasopinnan) pisteen valinta tarkoittaa samaa, kuin olisit valinnut kaikki tasopinnan reunapisteet.
 • Huomaa, että saman keskeisten ympyröiden pisteet liikkuvat aina yhdessä.

Käyttökohteet

 • Toiminto on tarkoitettu pääosin kokoonpanossa olevien profiilimaisten osien venytykseen.
 • Voidaan käyttää myös tuodun (import) osamallin tai sen yksityiskohtien venyttämiseen tai siirtämiseen.
  • Osamallin pintojen siirtelyyn suosittelemme ensisijaiseksi työkaluksi toimintoa Siirrä pintoja.

Kokoonpano:

Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Siirrä pisteitä.

Osamalli:

Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa mallia > Siirrä pisteitä.

Pisteiden siirto:

 • Koonnassa Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Siirrä pisteitä.
 • Osamallissa Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa mallia > Siirrä pisteitä.
 • Valitse pisteet rajaamalla ne murtoviivan avulla.
  • Voit käännellä mallia hiiren avulla ennen aitaamista sellaiseen asentoon, että voit helposti aidata halutut pisteet.
  • Kuittaa OK:lla rajausviivan osoitus (Huomaa, että ensimmäisen ja viimeisen pisteen ei tarvitse olla yhteneviä, sillä ohjelma yhdistää ensimmäisen ja viimeisen pisteen viivalla ja valitsee aitauksen sisään jäävät pisteet.
 • Voit muokata valittua pistejoukkoa.
  • Valitse piste ja poista se Poista-painikkeella tai tilannekohtaisella valikolla
  • Lisää pisteitä Lisää-painikkeen avulla.
  • Kuittaa OK:lla pisteiden käsittely, eli Pisteiden siirto-valikko poistuu.
 • Osoita viitepiste.
 • Osoita siirros eli viitepisteelle tuleva uusi paikka.
 • Voit antaa tarkemman mitan sekä kaavan.
  • Kuittaa arvot OK:lla

Pisteiden siirron muokkaus

 • Valitse muokkaa piirrettä.

 • Ensimmäiseksi voit vaikuttaa valittuihin pisteisiin. Voit lisätä, poistaa ja vaihtaa pisteen toiseen.
 • Seuraavaksi voit osoittaa uuden viitepisteen ja siirroksen (eli viitepisteen uuden paikan)
  • Tämän kohdan voit ohittaa OK- tai Valmis-kuittauksella.
 • Jos et osoittanut siirrokselle uusia pisteitä, voit syöttää siirrokselle uuden siirtymä-arvon (mitan).

Piirteen poisto

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja tilannekohtaisella toiminnolla: Poista piirre.


Esimerkkejä

Alla olevissa esimerkeissä on käytetty osamallissa pisteiden siirtoa mallin muokkaamiseen.

Alla samoihin tarpeisiin on käytetty toimintoa Siirrä pintoja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.