Skip to main content
Skip table of contents

Siirrä pintoja

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Pintojen siirtoa voit käyttää kappaleen venyttämiseen siten että viereiset pinnat jatkavat "suuntansa säilyttäen".(Vertex ID: MEC-5430)

Käyttökohteet

 • Kappaleen venyttämiseen, kun kappaleessa ei ole historiaa, jota muokkaamalla tarvittavat muutokset voisi tehdä.

Osa > Pinnat > Siirrä Pintoja.

Lisäys

 • Käynnistä toiminto: Osa > Pinnat > Siirrä Pintoja.
 • Valitse pinnat, joilta haluat siirtää.
 • Kuittaa OK.
 • Ohjelma esittelee valitut pinnat. Ellei lisättäviä pintoja ole, kuittaa OK.
 • Ohjelma näyttää dialogin Siirrä pintaa.
 • Jos osoitat kohdistimella uuden paikat, ohjelma täyttää etäisyyden ja esi-piirtää muodon.
 • Täytä tarvittaessa dialogin tiedot:
  • Referenssipisteen sijainti, X-,Y- ja Z-akselin suhteen.
  • Kiertymät X-,Y- ja Z-akselin suhteen. (Huomaa kuitenkin, ettet voi kiertää tämän toiminnon avulla kappaletta)

Muokkaus ja poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisen valikon toiminnolla Muokkaa piirrettä.

 • Voit muokata siirtymän ja kiertymän arvoja.

Jos haluat vaikuttaa valittuihin pintoihin, niin valitse piirre historiapuusta ja tilannekohtaisesta valikosta toiminto: Valitse pinnat.


Poista piirre

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja ota tilannekohtaisesta valikosta Poista piirre.Esimerkkejä

 • Pinnalle on annettu kiertymä Z-akselin suhteen.

 • Pinnalle on annettu kiertymät X ja Z-akselien suhteen.
  • Huomaa, että kohdistimen mukana liukuva pinta kuvaa lähtöpintaa haluttuun kulmaan käännettynä, eikä siten vastaa kappaleeseen muodostuvaa pintaa. Käytä-painikkeen avulla näet kappaleen oikean muodon,

Pintaa on siirretty ja kierretty.

Pinnan siirtämisen avulla et voit muokata esim. seuraavaa kappaletta.

Kappaleen sivupintoja (huom. mukaan täytyy valita kaikki pyöristyspinnat) on siirretty.

Vertailua pinnan siirtämisen ja jatkamisen välillä.

 • Keskellä pintaa on jatkettu
 • Oikealla pintaa on siirretty. Pinnan siirrolla päästäisi tässä tapauksessa myös samaan lopputulokseen kuin jatkamisella, mutta sen lisäksi pintaa voidaan kallistaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.