Skip to main content
Skip table of contents

Tee pintaketjusta ohutlevykappale

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Voit tehdä ohutlevykappaleen valitusta pinnasta tai tangentiaalisesta pintaketjusta. (Vertex ID: MEC-5431)
 • Pyöristyksillä hallitaan helpoiten pintojen välinen tangentiaalisuus.

Käyttökohteet

 • Muutoin hankalasti mallinnettavien ohuiden kappaleiden mallintaminen.
 • Epätäydellisesti mallinnettujen ja toista Cad-järjestelmistä tuotujen ohutlevykappaleiden muokkaaminen aukilevitys-kelpoiseksi geometriaksi.

Tilannekohtainen toiminto: Pintaketjun offset...

Huomaa, että toiminto Osa > Pinnat > Pintojen offset tekee jonkin verran eri asioita, vaikka pika-kuvake onkin samanlainen.

Lisäys

 • Valitse pinta ja
 • Tilannekohtainen toiminto: Pintaketjun offset...
 • Syötä ohutlevyn paksuus (tai valitse materiaali).
 • Valitse ohutlevyn paksuuden suunta.
  • Sisään (valitusta pinnasta sisäänpäin).
  • Kesk. (ainetta lisätään valitusta pinnasta kumpaankin suuntaan).
  • Ulos (valitusta pinnasta ulospäin).
 • Materiaali
  • Jos olette keränneet käyttämänne materiaalit ja näihin materiaaleihin ja menetelmiinne soveltuvat taipumataulukot tietokantaa (d_SMDSPEC), voit valita oikean materiaalin painikkeella Valitse.
 • Ohjelma esittelee osoitetulle pinnalle tangentiaaliset pinnat.
  • Voit poistaa osan pinnoista.
  • Voit valita mukaan uusia pintoja, myös ei tangentiaalisia pintoja. Jos valitset ei tangentiaalisia pintoja, syntyvää kappaletta ei voi (ainakaan sellaisenaan) aukilevittää.

Muokkaus ja poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisen valikon toiminnolla Muokkaa piirrettä.

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja ota tilannekohtaisesta valikosta Poista piirre.


Esimerkkejä

Import-kappaleesta aukilevityskelpoinen ohutlevykappale

Alla karrikoitu esimerkki huonosti mallinnetusta ja tuodusta (import) ohutlevykappaleesta: Kappale ei ole kauttaaltaan tasapaksuinen eikä kaikissa nurkissa ole pyöristyksiä.

 • Voit joutua lisäämään kappaleeseen pyöristyksiä, jotta saat aikaan haluamasi tangentiaalisen pintaketjun.
 • Jos tuodun kappaleen pyöristyssäteet eivät ole haluttuja, voi vaikuttaa niihin toiminnolla Muokkaa taivutuksia.

Lataa tästä huonosti tehty ohutlevystä valmistettava malli (SMTK18.vxz), jolla voit harjoitella mallin korjausta lisäämällä siihen pari pyöristystä ja tekemällä siitä tasavahvuisen toiminnolla Pintaketjun offset.

Lataa tästä korjattu ja ohutlevyksi tehty malli SMTK18B.vxz.

Huuvan mallinnus

 • Vasemmalla: Ensin on mallinnettu kaksi poikkileikkausta, joista on tehty kappale pinnoittamalla.
 • Keskellä: Spline-pinnoille on tehty Pinnan särmäys, joka on löytyy Levyrakennesuunnittelu-option työkaluista.
 • Oikealla: Tähän on käytetty toimintoa: Pintaketjun offset...


Lataa tästä huuvan aihio (SMTK19.vxz), jonka avulla voit harjoitella ohutlevymallin tekoa.

Lataa tästä aukilevityskelpoinen huuvan malli (SMTK19B.vxz),

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.