Skip to main content
Skip table of contents

Kasvata tai poista ainetta offset-pintojen avulla

 
 


Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Voit lisätä tai poistaa ainetta joka muodostuu kun valituille pinnoille tehdään yhdensuuntaiset pinnat (Vertex ID: MEC-5432)

Käyttökohteet

 • Kappaleen paksuntamiseen tai ohentamiseen valittujen pintojen suhteen, kun kappaleessa ei ole historiaa, jota muokkaamalla tarvittavat muutokset voisi tehdä. (Voi toki käyttää myös G4:llä mallinnettuun kappaleeseen, jossa on historia mukana).

Osa > Pinnat > Pintojen Offset.


Lisäys

 • Käynnistä toiminto: Osa > Pinnat > Pintojen Offset.
 • Valitse pinnat, joille haluat joko lisätä tai poistaa ainetta tangentiaalisesti.
 • Valitse sen jälkeen tehdäänkö offset-pinnat valittujen pintojen sisä- vai ulkopuolelle .

Huomaa, että jos valitset pinnan tai pinnat ensin, niin tämä toiminnallisuus löytyy tilannekohtaisesta valikosta: Pinnat > Offset. Tilannekohtaisesta valikosta löytyvä toiminto Pintaketjun offset... on tarkoitettu ohutlevy-kappaleen muodostamiseen.


Muokkaus

Voit muokata kappaleen historiaan syntynyttä Pinnan offset-vaihetta:

 • Muuttamalla offset-arvoa.
 • Muuttamalla suuntaa: Sisään/ulos.
 • Lisäämällä, poistamalla ja vaihtamalla pintoja.Poisto

Piirteen voi poistaa tilannekohtaisella toiminnolla: Poista piirre.

 • Yksittäisen pinnan voit poistaa muokkaamalla piirrettä ja valitsemalla pinnan ja dialogissa toiminnon: Poista.Esimerkkejä

Kappaleen paksuutta halutaan muuttaa, mutta pituus jätetään ennalleen.

 • Pinnat joiden päälle halutaan lisää ainetta tai joista halutaan ainetta pois on valittu. Pituuteen vaikuttavat päätypinnat ja "välitasanne"-pinta on jätetty valitsematta.
 • Vasemmalla näkyy kappale, josta on Pintojen Offset-toiminnon jälkeen valittu pinnat.
 • Keskellä offsetointi on tehty valinnalla Ulos.
 • Oikealla offsetointi on tehtyvalinnalla Sisään.


Lataa tästä malli (SMTK2.vxz), jolla voit harjoilella mallin muotojen muokkaamista Pintojen Offset-toiminnolla.

Syvennyksen käsittely Pintojen Offsetilla

 • Yllä lähtötilanne. Toiminnon käynnistyksen jälkeen pitää huolellisesti valita kaikki pinnat.
 • Vasemmalla offsetointi on tehty valinnalla Sisään.
 • Oikealla offsetointi on tehty valinnalla Ulos.

Lataa tästä muotin malli (SMTK6.vxz), jolla voit harjoilella mallin uran koon muokkaamista Pintojen Offset-toiminnolla.

Lataa tästä muotin malli (SMTK6B.vxz), jossa uran kokoa on muokattu.


Vertailu toimintojen Pintaketjun offset... ja Pintojen offset välillä

 • Yllä olevassa kuvassa on käytetty toimintoa Osa > Pinnat > Pintojen Offset.
  • Huomaa, että toiminto on käynnistetty ennen pintojen valintaa.
 • Alla olevassa kuvassa on käytetty toimintoa Pintaketjun offset...

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.