Skip to main content
Skip table of contents

Poista mallista piirteitä

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Voit poistaa mallista mm reikiä tai ulokkeita, jotka "rajoittuvat ei vierekkäisiin pintoihin".
 • Toiminto ei poista piirteitä, jotka muodostavat ikään kuin kappaleen ulkopinnan siten että ne rajoittuva kahteen vierekkäiseen pintaan. Tämän takia esim. pyöristyksiä ei voi poistaa tällä toiminnolla.

Käyttökohteet

 • Tuodun (Importoitu) mallin pienten yksityiskohtien poisto.
 • Voidaan käyttää myös Vertex-mallin piirteiden poistoon, mutta siihen suosittelemme piirteiden poistoa kappaleen piirrehistoriaa käsittelemällä.

Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa > Poista piirre.

 • Toiminto löytyy kun olet ensin valinnut kappaleesta yhden tai useamman pinnan.

Osamallin yksityiskohtien poistaminen

 • Valitse pinta tai pintoja ja sitten
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa > Poista piirre.

Muokkaus ja Poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisen valikon toiminnolla Muokkaa piirrettä.

 • Voit poistaa piirteitä (pintoja) listalta.
 • Voit lisätä piirteitä listalle.

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja ota tilannekohtaisesta valikosta Poista piirre, jolloin mallissa alun perin olleet osiot tulevat näkyviin.Esimerkkejä

Hammasrattaan läpireikä muotoineen

 • Valitsemalla yksi pinta, poistuu koko kappaleen sisällä oleva muoto, jolloin voit mallintaa uuden reiän halutun kokoisena ja muotoisena.

Lataa tästä hammasrattaan malli (SMTK13.vxz), jolla voit harjoitella piirteiden poistoa.

Reikien poistoa

 • Pystysuuntaista isoa reikää ei voi poistaa, koska se rajoittuu useisiin vierekkäisiin pintoihin.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa on valittu pinta piirteistä, jotka ovat poistokelpoisia.

 • Piirre saa tulla ulos viereisistäkin pinnoista, kunhan se ei riko viereisten pintojen reunaviivaa.
 • Oikean puoleisen kuvan piirteitä ei tällä toiminnolla voi poistaa.

Jos toiminto Poista piirre ei ole kelvollinen, niin kokeile toimintoa Jatka Pintoja sellaisiin muotoihin, jotka olisivat voineet syntyä pyyhkäisemällä.

 • Pituusarvon perusteella saat koko muodon pois, madaltaa tai kasvattaa muotoa tai voit tarvittaessa tehdä joissain tapauksissa "kolosta" "tapin" (Oikean reunan kuvapari).

Aina voit toki käyttää luonnosteltuja piirteitä joko peittämään historiattoman kappaleen aukkoja tai poistamaan kappaleesta geometriaa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.