Skip to main content
Skip table of contents

Sovita kappaleen pinta toisiin pintoihin

 
 

Yleiskuvaus ja vaatimukset

 • Toiminnolla voidaan trimmata halutut pinnat toisiin pintoihin siten, että viereiset pinnat jatkuvat "luonnollisesti".

 • Näin saadaan esimerkiksi toisten osien tai irtopintojen muotoja käytettyä hyödyksi mallinnuksessa.

 • Trimmattavan kappaleen pitää olla profiilimainen, vaikkei niiden tarvitse olla profiileita.

 • Valitun pintaketjun pitää olla yhtenäinen

 • Sovitettavien pintojen pitää osua valittuun pintaketjuun, jos trimmattavaa kappaletta ajatellaan jatkettavan ko. pintaketjuun asti

 • Kohdepinnoista poistetaan mahdollisuuksien mukaan reiät automaattisesti (toimii rei'ille, jotka ovat kokonaan yksittäisten pintojen sisällä)

 • Kohdepintojen muodostamaa "pintaketjua" jatketaan reunoistaan mahdollisuuksien mukaan niin, että sovitettavat pinnat osuvat siihen paremmin (jos eivät siis 'oikeasti aivan osu')

 • Sovitus toimii luotettavimmin silloin, kun kohdepinnat eivät alkutilanteessa leikkaa trimmattavaa kappaletta.

 • (Vertex ID: MEC-5426)

Käyttökohteet

 • Mallinnustapaukset, joissa ei voida käyttää pursotusta valittuihin pintoihin.
 • Mallinnustapaukset, joissa pitää kerralla sovittaa useampia pintoja toisiin pintoihin.

 

Osa > Pinnat > Sovita pintoja.

Lisäys

 • Valitse toiminto Osa > Pinnat > Sovita pintoja.
 • Mene koonnassa muokkaamaan osaa, jonka pinnan tai pinnat haluat sovittaa toisen osan pintoihin.
 • Valitse muokattavana olevasta osasta pinta tai pinnat, jotka haluat sovittaa.
 • Avautuvassa keskusteluikkunassa valitse toisesta osasta kohdepinnat, joihin sovitus tehdään


Lataa tästä kokoonpanomalli (SMTK15.vxz), jolla voit harjoitella yhden osan päätypinnan sovittamista toisen osan pintoihin.

Lataa tästä malli (SMTK15B.vxz), jossa toinen osa on sovitettu toisen osan pintoihin.


 • Vasemmalla on valittu ns. sovitettava pinta.
 • Keskellä on valittu kohdepinnat (koonnassa olevasta toisesta kappaleesta).
 • Oikealla on lopputulos,

Muokkaus ja poisto

Muokkaa toimenpidettä piirrepuun kautta, joko kaksoisnapsauttamalla piirrettä tai tilannekohtaisen valikon toiminnolla Muokkaa piirrettä.

 • Voit lisätä ja poistaa sovitettavia pintoja tai kohdepintoja

Poista piirre valitsemalla se piirrepuusta ja ota tilannekohtaisesta valikosta Poista piirre.


Esimerkki

Profiilin (sininen) päähän on koneistettu muoto, joka myötäilee toisen profiilin pinnan muotoja

 • Vasemmalla on valittu ns. sovitettava pinta.

 • Keskellä on valittu kohdepinnat.
 • Oikealla on lopputulos,


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.