Skip to main content
Skip table of contents

4. Käytä viivaimia ympyrän piirron apuna

Harjoitus 4: Viivaimet ympyrän ja kaarien piirron apuna.


Versioyhteensopivuus

ämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään erilaisia aputoimintoja, jotka ohjaavat ympyrän tai kaaren piirtoa suhteessa aikaisempaan geometriaan.

Käytetyt toiminnot:

 • Ympyrä.
 • Viiva ja murtoviiva (Referenssigeometrian piirtoa varten)
 • Ympyröille ja kaarille sopivia "viivain"-toimintoja.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.

Tarkastele ympyrän piirron viivaimia

 • Avaa tilannekohtainen valikko hiiren oikealla painikkeella.
  •  Tilannekohtaisen valikon yläpuolelle avautuu ponnahdusvalikko, jossa on aputoimintoja.

Tässä tarkastellaan vain niitä viivaimia, joita edellisessä harjoituksessa ei tarkasteltu ja joilla vaikutetaan ympyrän tai kaaren piirtoon.

 • Viivaa sivuava ympyrä.
 • Viivaa sivuava ympyrä + keskipiste viivalla.
 • Kahta viivaa sivuava ympyrä.
 • Kaari kolmen pisteen kautta.
 • Kolmea viivaa sivuava ympyrä.
Piirrä viivaa sivuava ympyrä

 • Toiminto: Ympyrä.
 • Aputoiminto: Viivaa sivuava ympyrä
 • Osoita sivuava viiva. Kuva 1).
 • Osoita ympyrän keskipisteen paikka. Kuva 2).
 • Osoita sivuava viiva jne.


Viivain putoaa pois päältä:

 • Tilannekohtaisella OK-toiminnolla
  , jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • Valmis-kuittauksella
  , jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • Hiiren keskimmäisellä painalluksella, jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • -näppäimellä joka lopettaa ympyrän piirron.
Piirrä viivaa sivua määrämittainen ympyrä.

Tähän ei löydy suoraa toimintoa. Sinun täytyy piirtää ensin apuviiva, jonka päätepistettä käytät ympyrän piirtoon.

 • Tällöin sinun ei tarvitse käyttää edes em. aputoimintoa, vaan voit osoittaa apuviivan toista päätä ympyrän kehän piirtoon.
 • Alla ohje apuviivan piirtoon.


 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Vaihda tarvittaessa viivatyyliä Apuviivaksi tai Keskiviivaksi.
 • Osoita viivan lähtöpiste siltä kohdata sivuavaa viivaa, johon haluat ympyrän tangeeraavan. Kuva 1).
  • Huomaa, että kohdistin raportoi osuvansa viivaan (= kohdistimen oikeassa alakulmassa näkyy viivasymboli).
 • Vie kohdistin edellisen viivan päälle. Kuva 2).
 • Paina T-näppäintä. Kuva 3).
  • -näppäin lukitsee suunnan kohtisuoraksi kohdistimen alla olevalle viivalle.
 • Suuntaa viiva viemällä kohdistin sille puolelle viiva, jonne haluat päätepisteen piirtää. Kuva 4).
 • Syötä viivan (= tulevan ympyrän säteen) pituus. Kuva 5).


Sen jälkeen voit piirtää ympyrän ja käyttää hyväksesi apuviivan pisteitä.
Piirrä ympyrä, jonka keskipiste on viivalla ja joka tangeeraa toista viivaa

 • Toiminto: Ympyrä.
 • Aputoiminto: Viivaa sivuava ympyrä + keskipiste viivalla 
 • Osoita viiva, jolle ympyrän keskipiste sijoittuu. Kuva 1).
 • Osoita viiva, jota ympyrä tangeeraa. Kuva 2).
 • Syötä säde.
 • OK.
 • Osoita viiva, jolle ympyrän keskipiste sijoittuu, jne.


Viivain putoaa pois päältä:

 • Tilannekohtaisella OK-toiminnolla
  , jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • Valmis-kuittauksella
  , jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • Hiiren keskimmäisellä painalluksella, jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • -näppäimellä joka lopettaa ympyrän piirron.
Piirrä kahdelle viivalle tangentiaalinen ympyrä

 • Toiminto: Ympyrä.
 • Aputoiminto: Kahta viivaa sivuava ympyrä 
 • Osoita ensimmäinen viiva, jota ympyrä tangeeraa. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva, jota ympyrä tangeeraa. Kuva 2).
 • Syötä säde.
 • OK.
 • Osoita ensimmäinen viiva, jota ympyrä tangeeraa, jne.


Viivain putoaa pois päältä:

 • Tilannekohtaisella OK-toiminnolla
  , jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • Valmis-kuittauksella
  , jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • Hiiren keskimmäisellä painalluksella, jolloin ympyrän piirto jatkuu keskipisteen osoituksella.
 • -näppäimellä joka lopettaa ympyrän piirron.


Jos tangeeraavat viivat ovat ympyröitä tai kaaria, niin

 • Ohjelma pyytää osoittamaan keskipisteen puolen. Kuvassa 3a) tai 3b).
 • ennen kuin ohjelma kysyy sädettä. Kuva 4).
Aputoiminnon Kaari kolmen pisteen kautta merkitys

 • Aputoiminto lienee jäänne KVertex-ohjelmasta viime vuosituhannelta, jolloin oli vain yksi päätoiminto ympyrälle ja kaarelle.
 • Nykyään ko. aputoiminto kääntää kaarenpiirto-toiminnon toiseksi kaarenpiirtotoiminnoksi tai ympyrän piirtotoiminnon toiseksi ympyrän piirtotoiminnoksi.


Pieni merkitys tällä aputoiminnolla on silloin, jos haluat piirtää kerralla useita kaaria/ympyröitä, joista osa on keskipiste-kaaria/ympyröitä ja osa on kolmen pisteen kaaria/ympyröitä. Tällöin ei tarvitse vaihtaa toimintoa valintanauhasta, vaan voit vaihtaa toiminnon apuvalikon kautta.
Piirrä kolmelle viivalle tangentiaalinen ympyrä

 • Toiminto: Ympyrä.
 • Aputoiminto: Kolmea viivaa sivuava ympyrä
 • Osoita ensimmäinen viiva, jota ympyrä tangeeraa. Kuva 1).
 • Osoita toinen viiva, jota ympyrä tangeeraa. Kuva 2).
 • Osoita kolmas viiva, jota ympyrä tangeeraa. Kuva 3).
  • Ohjelma ehdottaa ympyrälle paikkaa, riippuen siitä missä kohdistimesi on. Kuvat 4a), 4b) ja 4c).
 • Kun ympyrä sijoittuu mieleiseesi paikkaan, osoita se paikoilleen napsauttamalla kohdistinta. Kuva A).

Jos kaikki referenssiviivat ovat ympyröitä, niin piirrettävän ympyrän paikalle tulee useita vaihtoehtoja.
Muita viivaimia voit käyttää esim. ympyrän keskipisteen paikan osoittamiseen

 • Katso niiden toiminnallisuutta edellisestä harjoituksesta.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.