Skip to main content
Skip table of contents

13. Toleroitu akseli

Harjoitus 13: Mallinna akseli, joka voidaan ajaa erilaisiin toleranssiluokkiin

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään luonnoksen mittoihin toleranssit.
 • Tekemään osalle ilmiasuja erilaisia tolerointitarpeita varten.
 • Määrittämään ilmiasun kuvaamaan nimellis-, keski- maksimi- tai minimitoleranssiin ajettua osaa.
 • Kopioimaan ilmiasun piirustuksen toiselle ilmiasulle.
 • Hakemaan luonnoksessa olevat mitat mallin piirustukseen.

Käytetyt toiminnot:

 • Luonnostelu: Viivojen piirto ja halkaisijamitoitus.
 • Luonnoksen mittojen toleranssimerkintöjen lisäys (Mitan ominaisuudet > Toleranssi).
 • Luonnoksen ominaisuudet > Mittakaava.
 • Ilmiasu > Uusi.
 • Ilmiasu > Ominaisuudet.
 • Piirustukset > Uusi piirustus.
 • (Piirustus >) Kopioi.
 • Lisää luonnoksen mitat projektioon. (Projektion ominaisuuksissa)
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.


Tässä mallinnamme hyvin yksinkertaisen akselin, jonka avulla tarkastelemme luonnoksen mittojen tolerointia sekä mallin ajamista minimi-, keski- ja maksimimittoihin.

Luonnostele akselin poikkileikkauksen puolikas

 • Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
  • Valitse viivatyyli: Pyörähdysakseli.
  • Aloita piirtäminen origosta.
 • Toiminto: Murtoviiva
  • Valitse viivatyyli: Muotoviiva
  • Aloita piirtäminen origosta.
Mitoita luonnos
 • Toiminto: Etäisyys.
 • Osoita mitoitettavat viivat sekä osoita mittaluvuin paikka. Kuvassa 1), 2) ja 3).
 • Syötä nimellismitta: 50.  Kuva 4).
 • Valitse toleranssin tyyppi: Kaksipuolinen. Kuva 5).
 • Syötä ylä- ja alaeromitta: 0.3 ja -0.1  Kuva 6).
  • Käytä tarvittaessa miinus-etumerkkiä (plus-merkkiä ei tarvitse syöttää).
 • OK. Kuva 7).
 • Jatka toiminolla: Etäisyys.
 • Osoita seuraavat kaksi pystyviivaa ja mittaluvun paikka.
 • Syötä nimellismitta: 100.
 • Valitse toleranssin tyyppi: Symmetrinen.
 • Syötä toleranssin suuruus: 0.2
 • OK.
 • Jatka toiminolla: Etäisyys.
 • Osoita molempien päiden pystyviivat ja mittaluvun paikka.
 • Valitse toleranssin tyyppi: Kaksipuolinen.
 • Syötä nimellismitta: 210.
 • Syötä ylä- ja alaeromitta: 0.6 ja -0.2.
 • OK.
 • Jatka toiminolla: Etäisyys.
 • Osoita ylempi viiva. Kuva 1).
 • Osoita pyörähdysakselin viiva. Kuva 2).
 • Vie kohdistin pyörähdysakselin alapuolelle.
  • Mitta vaihtuu halkaisija-mitaksi
 • Osoita mittaluvun paikka. Kuva 3).
 • Syötä nimellismitta: 50. Kuva 4).
 • Valitse toleranssin tyyppi: Sovite. Kuva 5).
 • Valitse toleranssiluokka (akseli-sovitteista). Kuva 6).
  • Tässä on valittu "turhan väljä" toleranssi h12, jotta mittamuutos on myöhemmin helpommin havainnoitavissa.
  • Näet, että ohjelma laskee ylä- ja alaeromitat.
 • OK. Kuva 7).
 • Jatka toiminolla: Etäisyys.
 • Osoita ylempi viiva ja pyörähdysakselin viiva.
 • Vie kohdistin pyörähdysakselin alapuolelle ja osoita mittaluvun paikka.
 • Syötä nimellismitta: 70.
 • Valitse toleranssin tyyppi: Sovite.
 • Valitse toleranssiluokka, esim. b12.
 • OK.
 • Jatka toiminnolla: Etäisyys.
 • Osoita ylempi viiva ja pyörähdysakselin viiva.
 • Vie kohdistin symmetriaviivan alapuolelle ja osoita mittaluvun paikka.
 • Syötä nimellismitta: 40.
 • Valitse toleranssin tyyppi: Symmetrinen.
 • Syötä toleranssin suuruus: 0.2
 • OK.
Sulje muoto ja pyöräytä luonnos akseliksi

 • Piirrä pyörähdysakselin päälle muotoviiva, jotta luonnokselle voidaan tehdä pyöräytys-toimenpide.
 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.


Toimenpide

 • Lisää > Pyöräytä
 • Kulma: 360 (Oletus)
 • OK.
Määritä ensimmäinen ilmiasu nimellismittaiseksi

 • Valitse piirrepuusta: Ilmiasut > 0: ilmiasu0.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialogin Ilmiasun 0 ominaisuudet.
  • Oletuksena ilmiasu kuvaa aina nimellismittaista osaa.
 • Syötä ilmiasulle kuvaava nimi: Nimellismittainen.
Tee toinen ilmiasu ja määritä se keskitoleranssiin

 • Valitse piirrepuusta: Ilmiasut
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää ilmiasu.
  • Ohjelma avaa dialogin Ilmiasun 1 ominaisuudet.
 • Syötä ilmiasulle kuvaava nimi, esim: Keskitoler.
 • Valitse mittojen tolerointi: Keskitoleranssiin.Keskitoleranssi

Jos työstökoneelle voidaan viedä suoraan (esim. STEP-muotoinen) malli, jonka perusteella se valmistetaan, niin yleensä työstökone tarvitsee keskitoleransseihin ajetun kappaleen.
Lisää vielä pari ilmiasua minimi- ja maksimitoleransseille

 • Valitse piirrepuusta: Ilmiasut
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää ilmiasu.
 • Syötä ilmiasuille kuvaavat nimet.
 • Valitse mittojen tolerointi: Minimitoleranssiin ja Maksimitoleranssiin.
Tarkastele osan mittoja eri ilmiasuissa

 • Aktivoi ilmiasu kaksoisnapsauttamalla sitä.
 • Vie kohdistin sylinteripintojen päälle.
  • Ohjelma raportoi ns. tippitekstissä pinnan tietoja, mm säteen.
 • Voi käyttää myös toimintoa Etäisyys ja tarkastella osan pituutta.


Jos tippitekstiä ei ilmesty

Aseta tippitekstit näkyviin (tai pois näkyvistä) asetuksella:

 • File > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit > Näkymä-välilehti, Yleiset-ryhmä > Näytä geometriavihje kohdistimessa.
Tee mallille nimellismittainen piirustus ja mitoita se

 • Aktivoi 0-ilmiasu eli Nimellismittainen kaksoisnapsauttamalla sitä.
 • Toiminto: Piirustukset > Uusi piirustus.
  • 1:2
  • Lomake: A4_h
  • Projektiot: edestä, vasemmalta ja oikealta.
 • Täydennä piirustusarkistotiedot.
 • Lisää mitoitus
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
 • Poista se työpöydältä.

Tee piirustus joka kuvaa keskitoleranssia

 • Aktivoi 1-ilmiasu eli Keskitoler kaksoisnapsauttamalla sitä.
 • Vie kohdistin ensimmäisen piirustuksen päälle.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Täydennä piirustusarkistotiedot.


Näet, että osa mitoista on muuttunut.

 • Osa muutoksista näkyy tarkemmin, jos muokkaat mittaa ja valitset mittatarkkuudeksi 0.01 mm oletuksen 0.1 mm sijaan.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
 • Poista se työpöydältä.
Tee piirustus joka kuvaa maksimitoleranssia

 • Aktivoi 2-ilmiasu eli Max toler kaksoisnapsauttamalla sitä.
 • Vie  kohdistin toisen piirustuksen päälle.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Täydennä piirustusarkistotiedot.

Näet, että osa mitoista on muuttunut.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
 • Poista se työpöydältä.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
Hae luonnoksen mitat piirustukseen


Luonnoksen mitat piirustuksessa

Seuraavat asiat pitää huomioida, jos piirustukseen halutaan luonnoksessa olevat mitat:

 • Luonnoksen mitat näkyvät piirustuksessa siinä suunnassa, jossa ne ovat mallissa. Eli jos olet tehnyt luonnoksen XY-tasoon, niin nämä luonnokset näkyvät päältä-projektiossa, mutta eivät edestä-projektiossa (Silloin, kun et ole itse osoittanut mallista edestä-projektion suuntaa). Mitan näkyvät toki myös isometrisissä projektioissa.
 • Vain yhden luonnoksen mitat näkyvät yhdessä projektiossa. Toki voit täydentää luonnoksen mittoja vaikkapa ei ajavilla mitoilla (eli mitoilla, jotka eivät toimi ehtoina).
 • Luonnoksen mittakaava vaikuttaa mittalukujen korkeuteen myös piirustuksissa. Luonnokselle, jonka mitat aiotaan hakea piirustuksen projektioon, kannattaa antaa piirustuksen kanssa sama mittakaava.
  • Vältä tällaisissa luonnoksissa Auto-mittakaavaa.

Akselin mallista

Kun teimme akselin ja sille piirustuksen, emme huomioineet luonnoksen mittojen tuontia piirustukseen, joten:

 • Luonnoksen mittakaava on Auto (automaattisesti skaalautuva) ja se täytyy käydä vaihtamassa kiinteäksi mittakaavaksi.
 • Luonnos on tehty XY-tasoon, joka ei näy piirustuksen edestä-projektiossa, joten meidän on korjattava tilanne jollakin seuraavista toimenpiteistä:
  • Tehdään piirustus uudelleen (Usein miten liian iso ja turha työ)
  • Kääntää luonnostaso mallissa pystyyn (Tässä tapauksessa se onnistuisi, koska mallissa ei ole muita historiavaiheita, jotka olisi paikoitettu myöhemmin mallin perusaputasoihin)
  • Määrittää piirustuksen projektion suunta edestä suunnaksi päältä. (Tämä on nopein tapa)
Avaa ensimmäinen (nimellismittainen) piirustus ja poista siitä mitat

 • Valitse piirustus mallin piirrepuusta
 • Tilannekohtainen toiminto: Avaa tai kaksoisnapsauta piirustusta.
 • Valitse työkalunauhasta Valintasuodatin.
  • Ohjelma avaa dialogin Valintasuodatin.
 • Valitse Mitat, jolloin muut valinnat poistuvat.
 • OK.
 • Aitaa piirustuksen projektiot.
  • Näet, että vain mitat tulevat valituksi.
 • Paina Delete-näppäintä tai poista mitat tilannekohtaisella toiminnolla: Poista.


Ota valintasuodattimeen mukaan kaikki elementit.

 • Valitse työkalunauhasta Valintasuodatin.
  • Ohjelma avaa dialogin Valintasuodatin.
 • Valitse painike Kaikki.
 • OK.
Yritä hakea projektiolle luonnoksen mitat

 • Valitse edestä projektio.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet. Tai vaihtoehtoisesti kaksoisnapsauta projektiota.
  • Ohjelma avaa dialogin: Projektion asetukset.
 • Valitse ominaisuus: Lisää luonnoksen mitat projektioon.
  • Ohjelma avaa mallin.
 •  Kaksoisnapsauta piirrepuusta luonnosta, jonka mitat haluat projektioon.
  • Ohjelma palaa Projektion asetukset-dialogiin.
 • OK.


Mittoja ei kuitenkaan piirustukseen ilmesty.
Muokkaa projektion suuntaa

 • Kaksoisnapsauta projektiota.
  • Ohjelma avaa dialogin: Projektion asetukset.
 • Vaihda valinta edestä suunnaksi päältä.
 • OK.


Nyt mitat ilmestyvät projektioon, mutta ne ovat epämääräisessä koossa.
Muokkaa mallin luonnoksen mittakaavaa

 • Aktivoi malli.
 • Kaksoisnapsauta luonnosta, jotta pääset muokkaamaan sitä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialogin: Mallinnusasetukset.
 • Valitse luonnoksen mittakaavaksi: 1:2 (tai se mittakaava, jossa piirustuksesi on).
 • OK.


Muutoinkin kannattaa raahata mittoja siihen sijaintiin, jossa haluat niiden myös piirustuksessa olevan.

 • Poistu luonnoksesta:

Aktivoi piirustus

 • Vaihda malli-ikkunan aktiivisuus piirustusikkunaan näppäinyhdistelmällä Ctrl Tab.
 • Päivitä piirustus.
 • Jos keskiviivat puuttuivat projektioista (Kuten harjoituksen esimerkkikuvissa), lisää ne projektion ominaisuuksien kautta valitsemalla Keskiviivat.


Luonnosmitan muokkaus piirustuksen projektiossa

Voit muokata piirustuksen kautta osamallin luonnoksessa olevaa ja sieltä piirukseen tuotua mittaa:

 • Kaksoisnapsauta (piirustuksessa näkyvää) mittaa.
  • Ohjelma avaa 3D-mallin luonnoksen muokattavaksi.
 • Kaksoisnapsauta mittaa, jota haluat muuttaa ja anna sille uusi arvo tai uusi toleranssimääritys.
 • Samalla voi muokata kaikkia muitakin luonnoksen mittoja ja raahata niitä uusille paikoilleen.
 • Poistu luonnoksesta piirustukseen tilannekohtaisella toiminnolla

Luonnoksen mitan näkyvyys piirustuksessa

Luonnokseen lisättyä ja piirustuksessa näkyvää mittaa et voi poistaa piirustuksessa. Piirustuksessa tarpeettomat mitat pitää luonnoksessa määritellä mitoiksi, jotka eivät tule piirustukseen.

 • Kaksoisnapsauta (piirustuksessa näkyvää) mittaa.
  • Ohjelma avaa 3D-mallin luonnoksen muokattavaksi.
 • Kaksoisnapsauta mittaa, jonka haluat piilottaa piirustuksen projektiossa.
 • Poista valinta Näkyy piirustuksessa.

Tallenna piirustus ja tallenna malli

 • Tallennan piirustus ja poista se työpöydältä.
 • Tallenna malli.
Video

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.