Skip to main content
Skip table of contents

Törmäystarkastelu 2020

Törmäystarkastelun tulosten tarkastelu on helpompaa

Törmäystarkastelun tulosten selaaminen helpommaksi

Ajettaessa törmäystarkastelua koko mallille tuodaan tulokset nyt omaan havainnolliseen dialogiinsa, josta voidaan tarkastella visuaalisesti törmäyskohtaa. Törmäyskohdan voi hakea myös esimerkiksi mallista rajaamalla. (PLANT-2401)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.