Skip to main content
Skip table of contents

Yleiset aputoiminnot ja käytettävyys 2020

Uutta käytettävyyttä suunnitteluun

3D-mallinnus

Etsi osia mallista -toiminto

Uusi toiminto jolla voit etsiä auki olevasta kokoonpanosta osia nimen tai attribuuttitietojen perusteella. Annettujen hakutietojen perusteella ohjelma kerää listan löytyneistä osista. Osia voit:

  • Zoomata
  • Panoroida, zoomata, pyörittää
  • "Kävellä" osan luokse

 

  (PLANT-3293)

Mallissa lentäminen osoitettua viivaa pitkin 

Toiminnolla voit piirtää viivan ja kulkea viivaa pitkin esimerkiksi luodaksesi videon ennalta määrättyä reittiä pitkin. (PLANT-3524)


Haku pistepilven pisteisiin mukaan kaikkiin lisäys- ja muokkaustoimintoihin

Pistepilven pisteisiin haku toimii nyt siirron, kopioinnin sekä toimintojen, kuten putkisto- ja profiilisuunnittelun yhteydessä. (PLANT-3307)

Positiotieto säilyy mallin leikkaa-toiminnossa (ctrl+x)

Komponentin positiotiedot säilyvät nyt mallissa käytettäessä Leikkaa/Liitä-toimintoa. Sen sijaan leikepöydän kautta kopioidessa putkikomponenttien positiotieto tyhjennetään. (PLANT-3367)

Attribuutit kohdistimessa - putken viettotieto mukaan 

Putkilinjan vietto näkyy nyt muiden tietojen ohella mikäli Attribuutit kohdistimessa -asetus on päällä. (PLANT-3375)

3D-mallin annotointi viettotiedoilla

Voit lisätä malliin tiedon putkilinjan vietosta samaan tapaan kuin koordinaatteja tai korkotietoja. (PLANT-3377)

Pisteiden vienti leikepöydälle -toiminto poistetaan

Toiminto Pisteiden vienti leikepöydälle poistetaan ohjelman versiosta 2020. (PLANT-3533)

Uusi toiminto Pisteen koordinaatit

Uusi toiminto Pisteen koordinaatit korvaan vanhan toiminnon Pisteiden vienti leikepöydälle. (PLANT-3539)


2D-piirustukset

Tehtyjen muutosten esikatselu arkistotietojen kautta

Voit esikatsella piirustuksen eri revisioita arkistotietojen kautta. Avaa piirustuksen arkistokortilta Muutokset ja valitse välilehti Esikatselu. Valitse haluamasi revisio ja näet esikatselukuvan. (PLANT-3331)

Korkosymbolin tekstin asettaminen peittäväksi

Voit halutessasi asettaa korkomerkin tekstin peittäväksi. Tämä parantaa tekstin näkyvyyttä, jos symboli sijoitetaan paikkaan, jossa on runsaasti viivageometriaa. (PLANT-1668)

Vapaan ja tyyppikohtaisen annotoinnin asetukset projektikohtaisiksi

Annotointeihin liittyvät asetukset menevät nyt talteen projektille. Aiemmin asetukset tallentuivat käyttäjäkohtaisesti. (PLANT-2614)

Uudesta piirustusrevisiosta tallennettavat valinnaiset tiedostot

Voit nyt valita piirustuksen revisiosta tallennettavat muut tiedostot. Toiminto on ollut käytössä jo G4Plant-versiossa 2019. (PLANT-3461)
Tietokannat, asetukset, katseluohjelmistot, arkistot

Selkeämpi komponenttien optiotietokannan tietokantanäyttö

Muutimme optiotietokannan käsittelynäyttöä selkeämmäksi poistamalla käyttämättömiä kenttiä ja ryhmittelemällä kentät uudelleen. (PLANT-2965)

Osien nimiketietojen muokkaus -toiminnossa tietojen poiston varmistus

Poistettaessa rivejä Osien nimiketietojen muokkaus -toiminnon aikana, ohjelma tuo varmistuksen ja ilmoituksen siitä, että valittuja rivejä ollaan poistamassa mallista. (PLANT-3358)

Puuttuvien tietojen merkkaus punaisella uuden putkikomponentin tallennuksessa

Lisättäessä uutta putkikomponenttia kirjastoon, ohjelma merkkaa pakolliset kentät punaisella. Tarkistus on päällä sekä uuden putkikomponentin tallennuksessa, että putkikomponenttitietokannan selauksessa. Selauksen aikana merkkaukset toimivat nopeussyistä vain kenttien muokkauksen yhteydessä. (PLANT-3332)

Vertex G4 Viewin punakynä- ja revisiotiedostojen tarkistusvälin asetus 

Punakynäysten ja revisioiden tarkistusväliä voidaan nyt säätää maksullisessa katseluohjelmassa (Vertex G4 Katselu) suoraan ohjelman käyttöliittymästä. Aiemmin tämä tapahtui ainoastaan käyttäjäkohtaista SETUP-tiedostoa muokkaamalla. (PLANT-2724)

Vertex Viewer käynnistyy oletuksena käytetyn ohjelmaympäristön mukaisesti (Plant/PI/Mek)

Vertex Viewer -katseluohjelmiston Plant/PI-sovelluskohtaiset painonapit aktivoituvat nyt automaattisesti ja ohjelma tunnistaa Plant/PI-sovellukset automaattisesti käytetyn ohjelmistoympäristön perusteella. (PLANT-3374)


Punakynäystoimintoihin myös mitoitustyökalut

Punakynäystoimintoihin on lisätty nyt mitoitustyökalut. Työkalut löytyvät G4Plant-, G4PI- ja G4 View -ohjelmistoista. (PLANT-3470)

Dokumenttien tallennushistorian toiminnallisuuksiin parannuksia

Tallennushistorian käyttöönotto on yhä käyttäjäkohtaisissa asetuksissa. Mikäli dokumentille on perustettu tallennushistorialoki, niin käyttäjäkohtaisella asetuksella ei ole vaikutusta. Ohjelma kirjaa muutokset lokiin joka tapauksessa tallennuksen yhteydessä. (PLANT-3434)

Tallennushistorian tietokantanäytössä on nähtävillä nyt tallennuksen aikainen dokumentin revisio. (PLANT-3510)

Mallin näkyvien osien tiedot -listaukseen projekti- ja arkistotiedot

3D-toiminnossa listauksen Mallin näkyvien osien tiedot pohjaksi kotihakemistoon syntyvään xml-tiedostoon lisätään nyt mukaan myös aktiivisena olevan mallin/piirustuksen arkistotiedot sekä paikallisen aktiivisen projektin tai Flow:ta käytettäessä projektiliitynnän tiedot. Näitä tietoja voidaan liittää syntyvään Excel-listaukseen esimerkiksi otsikkotietoihin.  (PLANT-3381)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.